Valdkonnad → Tootmine

Tagasi

EHITUSMATERJALID

Kellele ja miks

Ehitusmaterjalide tootmine ja turustamine on konkurentsitihe ärivaldkond, kus on vajalik kontrollitud ja juhitud tootmise, valmistoodangu- ja toorainevarude planeerimine. Omaette väljakutse on käibekapitali optimeerimine hooajalisuse järgi, samas tagamaks tootmise efektiivsus ja toodete omahinna konkurentsivõime.

Äriliselt oluline on ka klienditeenindus ning turunduse- ja müügikampaaniate juhtimine. Kõige eelneva haldamine on seda keerukam, mida rohkem erinevaid lahendusi selleks kasutatakse.

Dynamics 365 Business Central majandustarkvara pakub terviklahendust haldamaks tootmise-, sisseostu-, lao- ja müügiprotsesse ühes lahenduses koos finantsaruandluse ja ärianalüütikaga.

Lahendus võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse ja tarneahelat hankijatest – klientideni.

FUNKTSIONAALSUS


Tootmine

 • Valmistoodangu kooslused/retseptid ehk BoM
 • Kõrval- ja kaastooted
 • Tootmisprotsessi kirjeldused, milliseid
  masinaid/liine toode läbib, liini väljundid
 • Ressursi planeerimine (masinaid ja inimesed)
 • Omahinna arvestus BoM
  (võimalik ka allhange toote osana)
 • Toote omahinna eelarvestamine
 • Tootmisprognoosid
 • Tootmistellimuste planeerimine
 • Materjalikulu, ajakulu raporteerimine,
  ressursikulu raporteerimine tootmistellimusele
 • Toote (partii) ja seotud toodete jälgimine
  ostuprotsessist müügini
 • Praagi haldus omahinna kalkulatsioonis ja
  tegeliku kulu jälgimine
 • Toote omahinna jälgimine eelarvestatud vastu tegelikku
 • Lattu tootmine, tellimusepõhine tootmine
 • Pooltoodangu ladu ja WIP arvestus

Ladu

 • WMS e. laohaldus
 • Paberivaba laohaldus
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Transpordi planeerimine
 • E-arved ja kinnitusringid
 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid/seisvad kaubad
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine
 • PIM e tooteinfo haldusliidese integratsioon

Ostu- ja varude juhtimine

 • Hankijate register
 • Ostupakkumised, tellimused, arved, kreeditarved
 • Ostuplaneerimine ja prognoosid
 • Ostulepingud e-hinnakirjad
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Ostutagastused
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • EDI käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)

Müügijuhtimine

 • Klientide register
 • Laoseisu info müügitellimustel
 • Müügipakkumised, tellimused, arved, kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügikokkulepped e-hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Mobiilsed müügimehed ja planeerimine
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus
 • Faktooring
 • Krediidihaldus


Kliendi ja kontaktihaldus

 • Kliendiinfo andmebaas
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Outlook integratsioon
 • Müügivõimaluste juhtimine

Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine
 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus
 • Digitaalsed kulutšekid – CostPocket
 • Faktooring

Palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüüs

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ning jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine

 

 

Ehitusmaterjalide tootmine tooteleht

Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

DIGITALISEERIMINE