Digitaliseerimine

Tagasi

Digitaliseerimine

ITL on koos ERP partneritega koostanud ettevõtetele majandustarkvara hankimise hea tava, mille abil protsessi juhtida ja läbi viia:

ITL majandustarkvara (ERP) tellimise hea tava

 

Iga majandustarkvaraprojekt saab alguse eesmärkide seadmisest ning tulevase lahenduse vajaduste ja ulatuse kaardistamisest. Projekti edu tagab see, kui tellija ja teostaja mõistavad teineteise ootusi ja võimalusi ning optimaalne lahendus leitakse ühiselt.

Alustamiseks on mitu võimalust, näiteks tasuta tutvumiskonsultatsioon, diagnostika või juba vajaduste detailne kaardistamine ja analüüs. Valik oleneb tellija valmidusest ja sellest, kui kaugele ettevõtte sees on otsustega jõutud. Iga eelnimetatud etapi eesmärk on aidata tellijal leida parim lahendus ja juurutada majandustarkvara edukalt.

 

Majandustarkvara juurutamise etapid

 

 

 

TASUTA KONSULTATSIOON

Partneriga kohtumist ehk konsultatsiooni soovitame igal juhul, sest see võimaldab saada kiire ülevaate üksteise ootustest ja võimalustest. Harilikult kestab selline kohtumine kaks-kolm tundi. Selleks et konsultatsioon oleks võimalikult tõhus, palume tellijal enne kohtumist täita lühike küsimuste lisavorm.

Konsultatsiooni käigus kaardistatakse

 • projekti peamised ärilised ja tehnoloogilised eesmärgid – tulevase lahenduse ulatus,
 • võimalikud suurimad integratsioonid kolmandate lahendustega.

Klient saab

 • digitaliseerimise teekaart
 • hinnangu investeeringute suurusjärgule

 • Alusta oma digiteerimise teekonda - tasuta konsultatsioon

  Täites alloleva vormi, saame anda sinu soovidele ning vajadustele esijalgse hinnangu ja teha diagnostika pakkumise.
 • Oodatavad võidud

 • Muu info

  Millal soovid uuenduse kasutusele võtta?
  Millised lahendused on täna kasutusel ja mida sooviksite asendada?

Diagnostika

Diagnostika on nagu ehitise eskiisprojekti loomine, kus konsultant ehk lahenduse arhitekt kaardistab protsesside kaupa tellija ootused tulevasele lahendusele. Tulemuseks on juba arvestatava täpsusega investeerimis- ja projektiplaan. Teostaja toob koostöös kliendiga välja lahenduse suurimad võimalikud võidud, mis aitavad kaaluda investeerimisotsust. Selleks et hinnata ja planeerida diagnostikaetappi, on vajalik eelnev informatsioon, mida saab anda küsimuste lisavormi täitmisel.

Diagnostika sisaldab kahte kuni nelja töötuba, mille käigus kaardistatakse ettevõtte tulevase lahenduse ulatus, sh peamised eesmärgid.

TEGEVUSED

 • diagnostika töötoad kaks-kolm päeva koos kliendiga,
 • üldise projektiplaani-tegevuskava koostamine,
 • tulevase lahenduse ulatuse täpsem kirjeldus, sh projekti äriliste ja tehnoloogiliste eesmärkide üksikasjalikum kaardistamine,
 • võimalike suurimate integratsioonide detailsem kaardistamine,
 • projekti maksumusele hinnangu andmine,
 • visioonidokumendi koostamine.

Klient saab

 • visioonidokumendi,
 • esmase projektiplaani (sh etappide hinnanguline kestus ja töömaht),
 • äriprotsesside kaardi (mida sisaldavad ja mida ei juurutata),
 • lahenduse ulatuse analüüsi (Fit-Gap),
 • analüüsietapi pakkumuse ja hinnangu tervele projektile,
 • teadmise lahenduse suurimatest võidukohtadest.

 

 • Alusta oma digiteerimise teekonda - diagnostika

  Täites alloleva vormi, saame anda sinu soovidele ning vajadustele esijalgse hinnangu ja teha diagnostika pakkumise.
 • Oodatavad võidud

 • Tulevane lahendus ja vajadused

  Mis on lahenduse plaanitud ulatus?
  Linnuta kõik protsessi osad:
 • Muu info

  Millal soovid uuenduse kasutusele võtta?
  Millised lahendused on täna kasutusel ja mida sooviksite asendada?
DIGITALISEERIMINE