Kliendilood:

Tagasi

Tech Group: Eesti ettevõtted on väga avatud uuendustele ja innovatsioonile

„Eesti ettevõtted on innovatiivsed ja uuendustele avatud. Välismaailm on meie tööstus- ja tootmisettevõtete automatiseerimist suurel määral mõjutanud, pannud omanikud investeerima ning tulevikule mõtlema,“ väidab Tech Groupi tegevjuht Martin Sutrop.

Tech Group kasutab oma äriprotsesside juhtimiseks uut NAV2017 majandustarkvara.

Tech Group on 2003. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis tegeleb tootmisseadmete ja -liinide projekteerimise, valmistamise ning järelhooldusega. Nende kliendid on erinevad tootmis- ja tööstusettevõtted, kelle tehastes on tekkinud vajadus tõsta efektiivsust automatiseerimise abil.

„Väga palju räägitakse Tööstus 4.0st ja robotitest ning meie hinnangul on üldine trend positiivne: Eesti tööstuse automatiseerituse tase tõuseb käsikäes palkade ning majandusega,“ räägib Tech Groupi tegevjuht Martin Sutrop.

Tema sõnul jagunevad ettevõte Eesti kliendid laias laastus kaheks. „Esimesed teavad väga täpselt, milliseid uuendusi neil vaja on. Nad tulevad meie jutule suure dokumendipakiga ning parim lahendus on juba lastud inseneridel välja töötada. Teised sondeerivad pigem pinda, kutsuvad meid appi analüüsima, mida oleks neil vaja ja kuhu. Kui tootmise nõrgad kohad ehk pudelikaelad veel täiesti selged pole, tasub muidugi kaasata automatiseerimise konsultant ning temaga koos protsessid läbi mõelda.“

Tech Groupis valmistatavad lahendused on nagu rätsepatöö – iga ettevõtte jaoks töötavad insenerid ja disainerid välja ideaalse toote, mis vastab kliendi soovidele ja nõudmistele. Seejärel tellitakse detailid ning liidetakse lahendus ülejäänud masinapargiga tervikuks. Ettevõte ei tegele erinevate detailide tootmisega, vaid ostab need allhankevõrgustikust ning ehitab siis neist masinaid ning tootmisliine. Selline töökorraldus on juhtkonna hinnangul kõige efektiivsem, sest ei saa olla parim kõiges: kuna iga tööetapp nõuab tähelepanu ja tegelemist, siis ei pruugi kõige jaoks jaguda jaksu. Kui aga tootmine osaliselt sisse tellida, ei sõltuta seadmepargist, vaid saadakse oma partneritelt parima hinnaga parimad detailid.

„Meil ei ole oma konkreetseid tooted, vaid iga töö valmib sisuliselt ainulaadsena. Kõik oleneb kliendi olemasolevast seadmepargist ning tema valmisolekust uuenduste jaoks. Automatiseerimine toob ettevõtte jaoks kaasa mitmed muudatused, millega tuleb arvestada. Näiteks ei saa sisendtooriku kvaliteet olla muutlik, kui robot on loodud ühese kvaliteediga toote töötlemiseks. Sellele kõigele tuleb mõelda ja me aitame seda teha,“ selgitab Sutrop.

Inseneritöö on välismaal väga hinnas

Tech Groupil on kaks ärisuunda: üks on juba eespool mainitud lõppkliendile „võtmed-kätte“-lahendustemine ehk projekteerimine, koostamine, ülespanek, järelhooldus ja tagasiside küsimine. Kui ettevõtte toode või tootmise fookus peaks ajapikku muutuma, ollakse loomulikult abiks ka selle taasuuendamisel. Teine ärisuund on koostöö välismaiste tehnoloogiafirmadega, kes vajavad mingi kitsa ärisuuna arendamisel vingeid masinaid, kuid ei taha või ei jõua nende masinate projekteerimise ja valmistamisega tegeleda.

Ettevõtte areng on olnud kõigi nende 15 aasta jooksul orgaaniline. Viimased aastad on käive olnud stabiilselt tõusujoones, kliendibaas on tänu sektori laienemisele tugevalt suurenenud, kompetents on kasvanud ning üldjoontes „on kogu äri kirjum“, nagu ütleb Sutrop. Ta lisab, et 2017. aasta oli käibe mõttes rekordaasta ja ka 2018. aasta puhul on olemasolevate lepingute näol juba näha kasvu. 2017. aastal oli Tech Groupi käive üle kümne miljoni euro, kusjuures suurimaks turuks on praegu Saksamaa, millele järgneb Soome.

„Meie valdkond on väga põnev ning kasvupotentsiaali on palju. Teeme ägedat Eesti asja, oleme seda teinud juba pikka aega ning meil on valmis palju prototüüpe. Oleme kogunud meeletult kogemusi ning kogu arenev keskkond ja pidevalt suurenev välisnõudlus annavad ka tugeva konkurentsi juures lootust edasiseks kasvuks,“ sõnab tegevjuht.

Konkurents on tugev nii siin- kui ka sealpool piiri, kuid Tech Groupi selge eelis on mitmekülgsus. Eestis on ettevõtte rivaalid väikesed inseneribürood, mis tegelevad pisemate projektidega. Suurte projektide puhul pakuvad konkurentsi maailmategijad Saksamaalt, Soomest ja Rootsist. Tech Groupis jagub aga kompetentsi mõlema poole jaoks ning see annab võimaluse olla sõltumatu.

Aga kuidas jõuab üldse üks Eesti ettevõtte välismaa partneriteni? Sutropi sõnul on selleks tehtud põhimõtteliselt kõike alates messidest, müügikõnedest, agentide palkamisest sihtriigis ning olemasolevate ja potentsiaalsete klientide koolitusest kuni koostöömudelite ning oma võrgustiku loomiseni, kuhu on kaasatud muuhulgas konsultandid ja komponendimüüjad. Ta nendib, et välismaiste partnerite leidmine tähendab pidevat süsteemset tööd erinevate kanalite arendamisega, samuti on siin oma osa õnnel ja juhusel.

Palgata tasub neid, kel tööd tehes silm särab

Kui rääkida tööjõuprobleemidest Eesti turul, on Sutropi sõnul kogemustega häid töötajaid küll keeruline leida, kuid sellest olulisem on olemasolevaid inimesi hoida ja motiveerida. „Kedagi ei saa tööle sundida. Meie teeme väga tihedat tööd kõrgkoolide ja kutsekoolidega – kutsume inimesi praktikale ning kui toimib vastastikune positiivne äratundmine, värbame rõõmuga noori tööle.“

Ta nendib, et Tech Group otsib enamasti laiema ampluaaga töötajaid, leideski neist sageli just otse koolipingist. „Kindlasti on oluline, et noor ei ole kooli astunud vanemate survel või selleks, et „mingi paber kätte saada“, vaid teda tõesti eriala huvitaks. Sellisel inimesel silmad säravad, ta tahab ametist rohkem teada saada ning meie oleme valmis talle seda pakkuma. Ei ole mõtet palgata töötajaid, keda nende töö ei huvita!“

Praegu töötab Tech Groupis 80 erineva haridustausta ning kogemusega inimest, kellest kümmekond on projekte loovad insenerid ning 50 töötavad mehhatroonikutena tootmises seadmete ja tootmisliinide koostajatena. „Meid kõiki ühendab üks tähtis joon – meile meeldib ägedaid asju teha ja meile meeldivad väljakutsed. Hoiame töötajate vaimu ärksana atraktiivsete projektidega.“

Aina laienev kliendibaas ning erisugused projektid olid ka põhjuseks, miks Tech Group otsustas eelmisel aastal uuendada oma tarkvara. Senise NAV 2009 asemel juurutatakse praegu uut NAVi – esimene etapp on tegelikult juba kasutusel ja hetkel käib selle testimine ja seadistamine. Teine etapp rakendatakse 2018. aasta esimeses kvartalis.

„Meie tegevuse eripära – tehes korraga nii projekti- kui väikeseeriatoomist – seab NAVile teatud väljakutseid. Kuid põhieesmärk ei ole mingid erilahendused, vaid põhimooduleid kasutades kergendada töötajate igapäevast tööd, vähendades arvutis tehtavaid klikke,“ selgitab Sutrop. „Prioriteet on lasta inimestel teha mõnuga nende väärtuslikku tööd, ilma et arvutiprogrammid seda pärsiks. Pole mõtet mahtude suurenedes võtta inimesi juurde, kui on võimalik lasta arvutil enda eest töö ära teha. Nii ka ei saa, et aitame teistel ettevõtetel saada kiiremaks ja efektiivsemaks, aga enda jalas kingad pigistavad!“

 

DIGITALISEERIMINE