Kliendilood:

Tagasi

Ettevõtte edukus sõltub iga töötaja panusest

Šveitsi masinaehitusfirma tütarettevõte MDC Max Daetwyler Eesti AS on viimastel aastatel tõsiselt pingutanud targa tootmise ja targalt tegutsemise nimel, järginud lean-tootmise printsiipe, korraldanud ümber tootmisprotsesse ning uuendanud ja lihtsustanud ettevõttesiseseid tarneahelaid.

Näiteks on mitmed seadmed varustatud anduritega, et analüüsida seadmete tööaja kasutust ning CNC-seadmete tööprogrammide tõhusust ja otstarbekust. Ettevõte on investeerinud erinevatesse hüdraulilistesse tõsteseadmetesse, mis töötajate töövõtteid lihtsustavad ja võimaldavad sundasendeid vältida.

„Meie ettevõtte kultuur lähtub eelkõige läbipaistvast ja korrektsest tööeetikast. Meie tugevus ja konkurentsieelis sõltub eelkõige kliendikesksusest, ent selle saavutamiseks peame tagama oma töötajatele kaasaegsed töötingimused ja arengut pakkuvad töövõimalused. Ettevõtte kaasajastamine tootmissektoris ja konkurentsis püsimine on väga ressursikulukas ning seega ei ole jäänud üle muud, kui võimaluste ja mõistuse piires pidevalt uuendusi läbi viia,” tõdeb tegevjuht Kaili Vohnje.

Ta lisab, et kui varem olid analüüsi keskmes nii-öelda töömahukad ja kallid tööprotsessid nagu keevitamine, CNC-laserlõikus, painutus ja CNC-freesimine, siis tänaseks päevaks on vaatluse all kogu tootmisprotsess, alustades sisseostu otstarbekusest ning lõpetades logistiliste tegevuste ja seisakutega. Selline lähenemine on kaasa toonud ka töötajate mõistmise, et iga tegevus, ka nii-öelda tootmise kõrvaltegevused, on olulised ning iga töötaja panusest sõltub terviklik ja parim tulemus.

Tööpuuduse üle ei kurda

Kuna MDC Max Daetwyler Eesti valmistab seadmeid väga erinevatesse tööstussektoritesse, siis ei saa nad tööpuuduse üle väga kurta. „Tänu oma suhtumisele oleme saavutanud väga kõrge kvaliteeditaseme ja tarnekindluse ning viimastel aastatel tehtud jõupingutused on kaasa aidanud ka hindade konkurentsis püsimisele, mistõttu on meie kliendid meiega väga rahul. On hea kuulda ühelt laserlõikuspinke tootvalt gigandilt, et nende ülemaailmsete tarnijate seas on vaid kaks keevitusfirmat, keda nad usaldavad nii, et ei pea vajalikuks prototüüpide vastuvõtul lõpliku toote nägemist, piisab vaid protsessi ja pooliku toote kontrollist,” räägib Vohnje.

Üks nendest tarnijatest asub Šveitsis, kes toodab muuhulgas ka kõige keerulisemat meditsiinitehnikat ning see teine tarnija ongi MDC Max Daetwyler Eesti. Sarnast tagasisidet saadakse tegelikult kõigilt klientidelt, sest ettevõtte deviisiks on kliendi ootuste rahuldamine kõige paremal viisil.

Tootmisettevõtte eripäraks on suured, kuni 10 meetri pikkused ja kuni 15 tonni kaaluvad keeviskonstruktsioonid, mille täpsusaste kliendile saatmisel on 0,02 mm. Sellise täpsuse saavutamiseks on vaja väga head toorainet ning väga hästi läbimõeldud tootmise protsessi ning samuti ka abivahendeid. Samas tuleb tootmiskulud hoida võimalikult madalad.

Nii sai eristatud seeriatoodete, mille kogus ulatub sõltuvalt valdkonnast 20-30 kuni 120 sarnase tooteni, ning prototüüpide valmistamine. Tootmise spetsiifikast lähtuvalt on töötatud välja erinevad tootmisprotsessid ja eraldatud tootmisteed majasiseselt nii, et on tekkinud liinitootmise ja üksiktootmise üksused.

Lisaks investeeriti eelmisel aastal Saksamaal väljatöötatud eelarvestusprogrammi, mis 3D-mudeli põhjal nii CNC-freesimise kui ka keevitamise ajad ja lisamaterjalide kogused kalkuleerib. Antud programm võimaldab majasiseselt kulunud aegu täpsemalt analüüsida, samas lähtuvad eelarvestusprogrammi numbrid üldistest Euroopas levinud standarditest ja tootmisaegadest, mistõttu on majasisene kontroll hindade konkurentsivõimekusest olemas. Peale selle on Eesti ettevõtte Global Readeri andurid väga tõhusaks abiks töökatkestuste ja seisakute analüüsimisel ning parenduste sisseviimisel.

 

Vajaduse uue tarkvara järele tingib seniste süsteemide killustatus

MDC Max Daetwyler Eestis töötab ligikaudu 100 inimest. Arvutikasutajad ja tootmisprogrammide kasutajaid on umbes 30, sealhulgas programmeerijad, kvaliteedikontrolörid, logistikud jne. Momendil on analüüsifaasis koostöös BCS Itera ja EAS-iga digidiagnostika, mille käigus kaardistatakse ettevõttesisesed protsessid ja selle käigus proovitakse leida parim ERP-lahendus, mille juurutamisega on plaan järgmisel aastal alustada.

„Meil on täna küll olemas üksikud ja erinevad programmid nii raamatupidamise, personalihalduse kui ka tootmise haldamise jaoks, ent praegune lahendus on väga killustatud ja ühtse pildi saamiseks on kasutusel igas osakonnas väga palju abitabeleid ning ainuüksi materjalivoogude haldamine väga tülikas ning keeruline,” selgitab Vohnje.

Ta lisab, et ei oska täna veel kindlalt väita, et valikuks osutub Business Central (vana nimega Dynamics NAV), sest diagnostika ei ole veel lõppenud ja vajaduste ning programmi võimaluste kõrvutamine alles käib. Kuid kindlasti räägib väga palju Business Centrali kasuks. „Kasutame väga mitmeid Microsofti lahendusi oma igapäevatöös, valminud on siseveeb kogu töötajaskonnale ning võimalus rakendada rahvusvaheliselt toimivat programmi koostöös oma grupi ettevõtetega annab Business Cenralile kindla eelise. Samas soovime sellist lahendust, mis ühendab endas täna väga hästi toimivad rakendused ning mis on avatud ka tulevikuvõimalustele. Seega olen seda meelt, et teeme eeltöö pigem põhjalikumalt kui tormates, aga saame lõpuks lahenduse, millega meie vajadused kaetud saavad ja kõik osakonnad ka rahul on.”

Samuti räägib Business Centrali kasuks nende pikk ajalugu Eestis ning kooskõla Eesti seadusandlusega. Samas on Vohnje sõnul võimalik antud programmi kohandada näiteks ka Šveitsi vajadustega.

Tegevjuhi sõnul meeldib talle väga koostöö BCS Iteraga, sest kogu protsessi vältel on lähtutud ettevõtte vajaduste kaardistamisest, mitte toote müümisest. „Tegemist on väga heade praktikutega, kellega koostöö on olnud väga asine ning lihtne. Meie vajaduste kaardistamisel tekib ülevaatlik kokkuvõte, mis ei ole seotud otseselt ühegi toote või teenusega ning see võimaldab meil turult leida sobivaim toode ka siis, kui me näiteks Business Central ei vali. Me ei ole IT-ettevõte ja BCS Itera konsultantide asjatundlik abi ning toetus on just see, mida meiesugused ettevõtted vajavad, et oma põhitegevust tõhusamaks ja paindlikumaks muuta. Kogu süsteemi lihtne haldus on see võtmesõna, mis ressursihaldamise paindlikuks ning konkurentsivõimeliseks muudab.”

Ootused uuele süsteemile: et kaoksid hallid alad ja lõppeks topelttöö

„Suure osa meie inimeste tööpäevast hõivab andmete sisestamine, mistõttu nende andmete analüüsiks ja kontrolliks ning parenduste tegemiseks sageli aega ei jää. Samuti sisestatakse ühtesid ja samu andmeid sageli mitu korda. Meie eesmärgiks on saavutada pigem ühekordselt andmete sisestamine, mida erinevad osakonnad lihtsalt kasutada saavad ja oma põhiülesannetele keskenduda võivad. Sellisel viisil ei ole meil vaja juurde palgata andmesisestajaid, töö pakub rohkem rahuldust ning nad on ka efektiivsemad. Ning mis kõige olulisem – kõik andmed on ühes kohas ning ei teki halle alasid, mida füüsiliselt kontrollima peab. Süsteemi tekib usaldusväärsus, mis täna kahjuks puudu on,” loetleb Vohnje ootusi uuele tarkvarale.

Tema sõnul on analüüsi töötoad olnud edukad juba ainuüksi seetõttu, et inimesed on oma tööd pidanud analüüsima, on pidanud mõtlema, miks ja milleks nad midagi teevad ning kas nende töös on ka midagi sellist, mida tehakse vanast harjumusest või rutiinist. „Minule on andnud kõigis nende töötubades osalemine väga hea ülevaate töötajate igapäevastest muredest ja situatsioonidest, mis igapäevaselt kiirustades märkamatuks jääb. Samuti on töötubades osalemine suurendanud töötajate omavahelist mõistmist ja arusaamist, miks teatud situatsioonid tekivad või on sellised, nagu nad parasjagu on. Tahame juurutada sellise ERP tarkvara, mis kõik meie vajadused täna katab ja ka võimaluse arenguks jätab. Me ei taha kulutada ressurssi ja aega millelegi, mis hiljem ei toimi või meie tegevust pigem pärsib kui kiirendab ja mugavamaks muudab. Samas on 100 töötajaga ettevõte juba piisavalt suur, mille puhul toetava ERP-süsteemita on raske parimaid otsuseid teha ja konkurentsis püsida.”

MDC Max Daetwyler Eesti AS

MDC Max Daetwyler Eesti AS on Šveitsis Bleienbachis asuva MDC Max Daetwyler AG tütarfirma. Ettevõtte põhitegevus on kõrgtehnoloogiliste seadmete ja masinate ehitus, klientideks on eelkõige Šveitsi ja Saksamaa tööstusettevõtted, kes varustavad auto-, lennu- ja kellatööstust ülitäpsete töötlemiskeskustega, samuti toodetakse Soome ettevõttele komplektseid laevade heitveepuhastussüsteeme. Ettevõtet eristab konkurentidest kliendikesksus ja oskus, kogemus ning  suutlikkus valmistada terviklikke, suure täpsusastmega tööstusseadmeid. Üle 97% toodangust eksporditakse.

DIGITALISEERIMINE