Chat

Ettevõttest

Kes või mis on BCS Itera

BCS Itera on ca 70 inimest, kes armastavad oma tööd, oleme majandustarkvara ja ärianalüüsi lahenduste fännid, kelle jaoks meie lahendused ja kliendid on kirg.

 

Mida teeme?

Meie missiooniks on nõustada ja viia ellu konkurentsieeliseid loovaid majandustarkvara (ERP) ja ärianalüüsi (BI) lahendusi.

Teisisõnu kasutame suure aukartusega meile antud usaldust ja koostöös oma kliendiga viime sisse muudatusi ja uuendusi. Meie jaoks on uhkuse ja au küsimus, et  meie klient oleks oma valdkonnas üks kõige konkurentsivõimelisem ettevõte.

ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimisstandardile vastav BCS Itera on üks suurimaid majandustarkvara lahendusi pakkuv ettevõte Baltikumis, kelle klientideks on regiooni juhtivad ettevõtted. Täna oleme tänulikud eduka koostöö eest ca 500´le ettevõttele, 5000´le kasutajale ja paljudele partneritele.

Meie kompetentsid ja kliendid on valdavalt järgnevatest valdkonndadest – HULGI- ja JAEKAUBANDUS, TEENINDUS, KINNISVARA, TARISTU ja TOOTMINE.
Loe lähemalt kliendilugudest.

BCS Itera sertifitseeritud edasimüüjad

BCS Itera Palk ja Personal
Palk365 ja Personal365

Columbus Eesti AS
Fujitsu Estonia AS

Millest unistame?

Meie visiooniks on olla mõjukaim ja kiireima arenguga valdkonnapõhiste lahenduste konsultatsiooni ettevõte majandustarkvara ning ärianalüüsi turul. Soovime olla kõige targemad, kiiremad, kvaliteetsemad, tulemuslikumad ja sõbralikumad nii enda kui ka kliendi jaoks.

Mis on meile väärtuslikud põhimõtted?

Elluviimine – meil on siht silme ees, me peame lubadustest kinni, oleme tulemuslikud iseenda ja kliendi jaoks.
Meeskonnatöö –  me oleme ausad, avatud, me arvestame teistega ja usaldame üksteist, luues selle läbi sünergiat. Meie klient on meie meeskonna liige.
Professionaalsus – me  väärtustame arengut, kvaliteeti, innovatsiooni ja jagatud teadmisi.
Pühendumine –  meid ühendab kirg meie äri vastu.

imageedit_2_4517290901

 

Miks ja millal kaaluda BCS Iterat tööandjana?

BCS Itera panus headesse ja vahvatesse ettevõtmistesse

 

EESTI UJUMISLIIT

BCS Itera on aastast 2012 Eesti Ujumise üks suuremaid toetajaid. Pidev tugi Eesti ühele suurimale harrastajatega alaliidule on aidanud kaasa ujumise arengule ja saavutustele ning loonud aluse ka pikaajaliste eesmärkide elluviimiseks.

MARKO ALBERT

BCS Itera on alates Ateena Olümpiamängudest (2004) järjepidevalt toetanud Eesti viimase kahe kümnendi edukaimat triatleeti Marko Albertit.
Mõlemat, nii Markot kui BCS Itera’t ühendab üks ja sama filosoofia – järjepidev ja mõtestatud tegevus viib alati sihile. Olla professionaalne, pühendunud ja viia alati oma eesmärgid ellu on taganud nii Markole pikaajalise edu kui BCS Itera’le klientide tänu.

TALLINNA VAIMSE TERVISE KESKUS

2015 aasta jõuludel toetasime koos Klick Eestiga Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Noortemaja sporditarvete ja IT vahenditega.

DOKTOR KLOUN

2016 aasta jõulukink läks Doktor Klouni meeskonnale, kes rõõmustavad haiglates olevaid lapsi.

ORC AVAMEREPRJETAMISE MEESKOND MINNI

2017 – 2018 toetas BCS Itera avamerepurjetamise meeskonda Minni, kes on edukalt võistelnud Eesti tiitlivõistlustel, käinud nii Euroopa kui ka Maailmameistrivõistlustel. 2017 aastal oli suurim tiitlivõistlus Euroopa Meistrivõistlus, mis toimus Poolas, Gdanskis.

 

 

 

 

 

Oleme suurim ja pikaajalisem Dynamics 365 Business Central (NAV) ja ärianalüüsi lahenduste juurutaja Eestis. Meil on kõrgeim Microsoft Partner Programmi sertifikaat (Microsoft Partner Gold Enterprise Resource Planning) majandustarkvaralahenduste valdkonnas.  Esimese Eesti ettevõttena pälvisime 2007. aastal Microsoft Dynamics President’s Club Member staatuse, millega tunnustati BCS Itera kõrgetasemelist tegevust klientide teeninduse ja müügitulemuste valdkonnas.

BCS Itera AS pälvis ka esmakordselt välja antud Microsofti Aasta Partneri 2010 Eestis auhinna.
Aasta partneri auhinnaga tunnustas Microsoft üht partnerit, kes on suutnud aasta jooksul pakkuda turgu harivaid ja edasiviivaid Microsofti tehnoloogiatel põhinevaid lahendusi. Laureaat valitakse välja Microsofti kõigi tooteportfellide partnerite seast.

Lahenduste juurutamisel kasutame rahvusvahelisest majandustarkvaralahenduste metoodikat Sure Step, mis ühendab endas kogu lahenduse elutsükli ja vajalikud dokumentatsiooninõuded:

DIAGNOSTIKA

Eesmärk

Kirjeldada üldisel tasemel tellija äriprotsessid, integratsioonid, tänased kitsaskohad ning ootused tulevasele lahendusele. Diagnostikas keskendutakse tervikule.

Kogutud info põhjal määratakse lahenduse ulatus, koostatakse üldine visioon ja pakkumine järgmisele etapile. Antakse hinnang kogu projekti investeeringule.

 

Tulemus tellijale

Üldine nägemus juurutatavast lahendusest ja projekti etappidest, tulevasest investeeringust, suurimatest võidukohtadest.

 

Tegevus

Kestus

Diagnostika töötoad 2-3 päeva
Üldise projektiplaani-tegevuskava koostamine
Visioonidokumendi koostamine 7 päeva
Hinnang projekti maksumusele
Lahenduse demo 1 päev
Kokku 2 nädalat

 

Dokumendid

 • Visioonidokument
 • Esmane projektiplaan (etappide hinnanguline kestus) sh tellija hinnanguline töömaht
 • Äriprotsesside kaart/topoloogia – panoraamvaade äriprotsessidest ja võimalikest lahendustest
 • Lahenduse ulatus (Fit-Gap)
 • Pakkumine analüüsi etapile ja hinnang kogu projekti investeeringule
 • Suurimad võidukohad ja eesmärgid

ANALÜÜS

Eesmärk

Kaardistada detailselt tellija tuleviku äriprotsessid ja -nõuded. Planeerida tegevused projekti eesmärkide saavutamiseks.

Info kogumine toimub töötubade vormis ning tulemiks on funktsionaalsete vajaduste dokument.

 

Tulemus tellijale

Detailselt kirjeldatud vajadused ja nõuded tulevastele äriprotsessidele, millele töötatakse välja lahendus disaini etapis. Analüüsi etapi lõpus on osapooltel ühine arusaamine nõuetest ja soovidest.

 

Tegevus

Kestus

Analüüsi töötoad 1-2 kuud
  sh IT taristu kaardistus
Disaini etapi detailse projektiplaani koostamine
Analüüsidokumendi koostamine 1 kuu
Täpsustatud hinnang projekti maksumusele
Vajadusel demo olulisemate protsesside osas
Kokku 2-4 kuud

 

Dokumendid

 • Analüüsidokument (FRD – Funktsionaalsete nõuete dokument)
 • Äriprotsesside joonised
 • Täpsustatud äriprotsesside kaart/topoloogia – panoraamvaade äriprotsessidest ja võimalikest lahendustest
 • Lahenduse ulatuse täiendamine (Fit-Gap)
 • Detailne projektiplaan järgmisele etapile

DISAIN

Eesmärk

Disaini etapi jooksul töötatakse välja lahenduse kavand ja tehakse algust ehitustöödega.

 

Tulemus tellijale

Tulevase lahenduse kirjeldus ja prototüüp. Prototüüp on kokkulepitud ulatusega eelseadistatud lahendus.

 

Tegevus

Kestus

Prototüüp: töö- ja testkeskkonna paigaldus, esmased seadistused ja andmeülekanded 1 päev
Esmased lahenduse tutvustused võtmekasutajatele 1-2 päeva
Disaini töötoad lahenduse ülevaatamisega 2-4 kuud
Arendusetapi detailse projektiplaani koostamine
Disaini dokumendi koostamine 1-2 kuud
Pakkumise koostamine järgmistele etappidele
Kokku 2-4 kuud

 

Dokumendid

 • Disaini dokument (FDD – funktsionaalse disaini dokument)
 • Lahenduse ulatuse täiendamine (Fit-Gap)
 • Tehnilise keskkonna kirjeldus
 • Andmeülekannete plaan
 • Detailne projektiplaan arendusetapile
 • Pakkumine arendusetapile

ARENDUS-TESTIMINE

Eesmärk

Viia lõpule kokkulepitud seadistused, andmeülekanded, tellijapõhised muudatused ja testida ühiselt terviklahendus.

 

Tulemus tellijale

Testitud lahendus ja valmisolek terviklahenduse käivitamiseks.

 

Tegevus

Kestus

Tellijapõhiste muudatuste ja integratsioonide elluviimine
Väljatrükkide ja aruannete kujundamine
Testandmete ettevalmistamine ja andmeülekanded
Lahenduse lõplik seadistamine ja testimine
Käivitusetapi detailse projektiplaani koostamine
Kokku 2-4 kuud

 

Dokumendid

 • Täiendatud disainidokument
 • Lahenduse ulatuse täiendamine (Fit-Gap)
 • Tehnilise keskkonna kirjeldus
 • Andmeülekannete plaan
 • Koolitusplaan
 • Testplaan
 • Detailne projektiplaan käivitamise etapile

KÄIVITAMINE

Eesmärk

Teha ettevalmistused uue lahenduse kasutusele võtmiseks. Veenduda lahenduse sobivuses kavandatud otstarbeks.

Etapi tulemusena on uus lahendus valmis kasutamiseks ning ettevõtte töötajad võimelised seda oma igapäevatöös kasutama.

 

Tulemus tellijale

Uus lahendus on kasutusele võetud.

 

Tegevus

Kestus

Andmeülekanded 1-7 päeva
Koolitused 2-14 päeva
Vajadusel viimane üldtestimine 1-4 päeva
Käivitamine 1 päev
Kokku 1 kuu

 

Dokumendid

 • Käivitamise plaan
 • Juhtrühma otsus uue lahenduse kasutusele võtmiseks
 • Käivitamise järgse toeetapi plaan sh toeleping (SLA)

KÄIVITAMISE JÄRGNE TUGI

Eesmärk

Pakkuda tuge tellija lõppkasutajatele uue lahenduse kasutamisel ja aidata lõpetada esimene aruandlusperiood.

 

Tulemus tellijale

Tellijale on tagatud võimalikult sujuv üleminek uuele lahendusele.

 

Tegevus

Kestus

Andmeülekanded 1 päev
Kohapealne ja/või kaugtugi 1-7 päeva
Projekti lõpetamine

 

Dokumendid

 • Projekti dokumentatsiooni üleandmine tellijale
 • Projekti lõpetamise ja tööde vastuvõtu akt

 • Diagnostika
 • Analüüs
 • Disain
 • Arendus-testimine
 • Käivitamine
 • Tugi

ROLLID

Täitja rollid:

 • Projektijuht
 • Peakonsultant
 • ERP, HRM, BI konsultant
 • Tehnoloogia konsultant
 • Arendaja

 

Tellija rollid:

 • Lahenduse omanik
 • Projektijuht
 • Peakasutaja
 • Võtmekasutaja
 • Lõppkasutaja

ROLLID

PROJEKTIJUHTIMINE

Projektijuhtimise fookused:

 • Lahenduse ulatus
 • Ajakava
 • Eelarve
 • Ressursid
 • Muudatused
 • Riskid
 • Kommunikatsioon
 • Kvaliteet
 • Müügijuhtimine

PROJEKTIJUHTIMINE

FOOKUSED

Kõiki etappe läbivad fookused:

 • Äriprotsesside analüüs
 • Seadistamine
 • Andmeülekanded
 • Infrastruktuur
 • Installeerimine
 • Liidestamine
 • Testimine
 • Koolitamine

 

FOOKUSED

BCS Itera osaleb projektis Internet of Business: standardiseerides majandustehingu info

Projekti Internet of Business (IoB) eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas. IoB projekt on saanud toetust nii Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016. aastal kui ka CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017. aastal. 2020. aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Programme: eInvoicing programmi toetuse abil.

Projekti elluviimise periood: 01.02.2020 – 31.01.2021