Uudisvoog:

Tagasi

LS NAV „fashion“ lahendus toote elutsükli vaates

Autor: Viljar Käärt; BCS Itera AS; konsultant

Kõigile on teada, et rõivaäris on toote elutsükkel küllaltki lühike ja et selle igast faasist saaks võtta maksimumi, mis tagaks edu ja kasumlikkuse, on vaja kõvasti pingutada.

Rõivas

Käesolevas artiklis antakse ülevaade „fashion“-toodete elutsüklist ERP lahenduse vaates ehk kuidas saab majandustarkvara lahendus toote elutsükli erinevates faasides elu lihtsamaks muuta. Iga faasi kohta tuuakse paar ERP-i funktsionaalsust, mis kasutajate tööd hõlbustavad.

Toote elutsükkel

Kõigepealt väike meeldetuletus, et mis on toote elutsükkel. Toote elutsükli all mõistetakse toote turul tegutsemise aega. See saab alguse esimeste mudelite müügile ilmumisega ja lõpeb antud toote viimaste mudelit mahamüümisega. Toote elutsükkel jaotatakse neljaks faasiks:

 1. turule sisenemine ehk juurutusfaas
 2. kasvufaas
 3. küpsusfaas
 4. langusfaas

Elu

Antud selgitust ilmestab graafik, mis väljendab käibe (1.) ja tulu (2.) sõltuvust kauba elutsükli faasist:

 

Turule sisenemine ehk juurutusfaas

Antud faas on üks kõige keerulisem ja otsustavam. Kui siin on tehtud õiged valikud ja otsused, on tulemus kindlasti ootuspärane. Töötajate seisukohast on see ka kõige aega nõudvam, sest ERP lahendusse on vaja sisestada väga palju infot, mis on hilisemate faaside aluseks.

Alustame kaubakaartidest. Keegi ei kujuta ette uute hooajakaupade käsitsi sisestamist tarkvaralahendusse variantide (suurused, värvid , stiilid,..) lõikes. Kui messidel on käidud või enda tootedisainid tehtud, on vaja info sisestada ERP-i. LS Retailis saab selleks kasutada kaupade importi Excelist. Kasutades eelnevalt seadistatud Exceli impordiliidest luuakse süsteemi uued kaubakaardid, kuhu rakendatakse variantide mallid, millelt omakorda võetakse automaatselt variantide ja kastikoosluste info. Peale seda jääb kasutajal üle tulemus üle vaadata ja kaubakaartide vigade kontrolliga tehtud töö kinnitada. Vajadusel lisatakse kaupadele grupeerimiseks vajalikke lisatunnused, pilte ja turundustekste jne. Vastavad infoväljad on juba lahenduses olemas:

LS nav1ERP- i sisestatud info on kohe aluseks erinevatele kanalitele (veeb, nutitelefoni äpp, sotsiaalmeedia), mille kaudu saab klientidele uusi tooteid tutvustada. Eesmärk on vähendada kaupade sisestamisega seotud töömahtu nii ERP-i kui ka teistesse lahendustesse.

Koguste planeerimine ja jaotamine kauplustesse

Järgmiseks tähtsaks teemaks antud faasis on koguste planeerimine ja jaotamine kauplustesse, mille haldamine on sageli kõige keerulisemaks töölõiguks. Ka siin tuleb LS Retail appi, andes kasutajale planeerimiseks vajaliku funktsionaalsuse, milleks on jaotusplaan. Iga tootejuht saab oma toodetele, mille eest ta vastutab, luua oma töölehe, kuhu luuakse kaubaread variantide lõikes planeeritavate kogustega kauplustele. Arvutus lisab kogused eelnevalt kirjeldatud eelarve alusel või sarnaste toodete müügiajaloo põhjal eelmistel perioodidel. Loomulikult saab kasutaja koguseid ise korrigeerida või hoopis nullist sisestada. Töölehe kõige suuremaks eeliseks on, et planeeritud koguste pealt saab luua kõigepealt ostutellimused ja hiljem üleviimiskorraldused kauplustesse või müügitellimused suurematele klientidele. Dokumendid luuakse automaatselt, keegi ei pea neid käsitsi vorpima. Jaotusplaani tööleht koondab toodete ostu ja distributsiooni eest vastutavale kasutajale kogu vajaliku info. Alati saab töölehele tagasi tulla ja vaadata, mis staatuses on dokumendid, kas kaubad tarnitud, lähetatud või korrigeerida jaotusega seotud dokumentidel olevaid kogused.

 

Kasvufaas

Kasvufaasis toimub toote müügi pidev suurenemine ja seega on väga oluline osa müügianalüüsil ja laoseisudega seotud aruandlusel. See peab olema väga operatiivne, et kiirelt reageerida toodete kasvavale vajadusele, et kauplustes ei tekiks stockout’e, mis kahandavad müügitulu ja tekitavad klientides tootest ilma jäämisel negatiivse kliendikogemuse. LS Retailis on olemas põhjalik operatiivaruandlus, mis võimaldab detailsuses navigeerida kuni konkreetse kassatehinguni. Kauba ja kaupluste lõikes saab võtta tunnimüükide,  toplist’ide jne aruandeid. Toetatud on ka variantide lõikes müügiaruandlus.

2Stockout’ide vältimiseks saab kasutada LS Retaili varude täiendamise funktsionaalsust, mis võimaldab vastavalt kaupadele kirjeldatud reeglitele ja päeva keskmise müügi infole automaatselt välja pakkuda koguseid, mida kauplustesse saata. Planeerimine toimub töölehelt, millelt kasutaja näeb kaupade/variantide lõikes infot kesklao ja kaupluse laoseisu kohta, palju on antud toodet juba dokumentidel, milline on toote keskmine päeva müük jne. Vajadusel saab saadetavaid koguseid korrigeerida. Tulemuse kinnitamisel luuakse automaatselt kaupluste lõikes ostutellimused või üleviimiskorraldused kesklaost.

Küpsusfaas

Küpsussfaasis, kus uute klientide lisandumine on vähenemas, saab oluliseks tarbimise kasvatamine läbi olemasoleva tarbija, andes talle järjest uusi põhjuseid lisatarbimiseks. Seega on vaja tegeleda aktiivse teavitustööga ja turundamisega ehk klientidele on vaja infot edastada läbi võimalikult paljude kanalite, milleks on näiteks massimeedia, veeb, sotsiaalvõrgustikud, lojaalsusäpid, SMS. Viimase nelja punkti kohta on LS Retailil tugi olemas. Lahendus võimaldab kampaaniate infot või teavitusi edastada järgmistel viisidel:

 1. otse ERP-is e-kirja koostamine ja selle edastamine kõikidele klientidele või klientide grupile.
 2. otse ERP-ist kampaaniate või teavituste postitamine ettevõtte Facebook’i lehele või Twitteri kontole.
 3. Eelmainitud info saatmine kliendi nutitelefonis olevasse lojaalsusäppi.
 4. Teavitused SMS-iga.

Kindlasti peab aktiivne müük toimuma lisaks kauplusele ka veebis ja nutitelefoni rakenduses. Lisaks kullerteenusega kauba endale koju või lähimasse pakiautomaati tellimisel on soovitav kasutada LS Retaili Click & collect võimalust, kus klient paneb läbi veebi või äpi sobiva kauba lähedalasuvas kaupluses kinni ja tuleb sellele ise järgi.

Langusfaas

Hooaja lõppedes liigub toode langusfaasi tsüklisse, selle müük langeb oluliselt ning jaemüüjale jääb kaks valikut, kas selle jäägid sooduskampaaniatega ikkagi realiseerida või liigutada need kesklattu uut võimalust ootama. Mõlemad tegevused esitavad väljakutsed ERP lahendusele. Esiteks kampaaniad, kus on kaks võimalust, kas lüüa lihtsalt hind julmalt alla või koostada nutikama ülesehitusega kampaaniaid, millega ikkagi meelitatakse klient kauplusesse ja samas kattes niipalju ei kaotata.

Lisaks tavalist tüüpi, kampaaniatele, kus toodetele tehakse protsendilist allahindlust, toetab LS Retail järgmisi võimalusi:

 1. „Mitu korraga“ allahindlused (Multibuy discount) – võimaldab koostada ostukogusel põhinevaid allahindluseid, nt. 2=3 või ostes teatud koguse kaupu saadakse mingi protsent allahindlust.
 2. „Koosta ja kombineeri“ pakkumised (Mix and Match) – võimaldab koostada komplektidel põhinevaid allahindluseid, nt ostes korraga püksid ja särgi, saadakse särk 50% tavahinnast soodsamalt.

Lisada võib, et kampaaniasse saab määrata tooteid ka variantide lõikes. Kui näiteks ikka mingi särgi XL-suuruse müük ei lähe, siis võib selle müüki -25% allahindlusega kiirendada.

Kui ettevõtte soovib hooajakaubad kauplustest kesklattu tagasi korjata, sobib kasutamiseks LS Retaili lattu tagastamise tööleht. Tootejuht saab seda peakontoris kasutades teha järgmist:

 1. Vastavalt hooaja tunnusele või mõnele muule kauba klassifikaatorile käivitataks tegevus, mis genereerib kaupade-variantide lõikes read töölehele. Koguseks võetakse kaupluses hetkel olev laoseis.
 2. Viseeritakse tulemus ja selle kinnitamisel luuakse üleviimiskorraldused igasse kauplusse, mille sihtkohaks on keskladu.
 3. Antud dokumendid on töökäsuks kaupluse juhatajatele, kes selle põhjal teavad, milliseid kaupu nad peavad tagastama. Juhatajad ei pea dokumente ise käsitsi sisestama, vaid saavad sellelt kohe noppelehe trükkida.

Kokkuvõte

Eelnevalt kirjeldatud funktsionaalsused ei kata loomulikult kõiki toote elutsükli haldusega seotud äriprotsesse, aga samas hõlbustavad need olulisel määral kasutajate tööd. Lihtsalt peab leidma võimaluse, kuidas neid enda jaoks edukalt ära kasutada.

 

Tehnoloogia

Kas pilve taga paistab päike?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Majandustarkvara lahenduse mitu nägu

DIGITALISEERIMINE