Uudisvoog:

Tagasi

Kas pilve taga paistab päike?

Autor: Marek Maido

BCS Itera ärijuht

Facebook, Hotmail, Gmail, Twitter, Ebay, Amazon, Alibaba…me kõik kasutame igapäevaselt kui mitte kümneid, siis paljusid pilvelahendusi. Üha rohkem räägitakse ka majandustarkvara (ERP) puhul pilvest ja/või rendist.

Miks see on hea ühele või teisele ettevõttele ning mis on lisaks moesõnale oodatavad kasutegurid?

Alustades suuremast pildist, siis võiks protsessi piltlikustamiseks kasutada tööstusrevolutsiooni, mille üheks innovatsiooniks oli elektritootmise koondumine suurtesse elektrijaamadesse. See oli tõhusam, odavam, tagas kindlama varustatuse ja vajaduse kasvades suurema jõudluse. Siin kohal võiks artikli lõpetada, kuna pilve ja rendi puhul võime rääkida sarnastest võitudes.

Pilve ja rendi põhiidee on, et üle internetis saab kasutada kõiki oma andmeid, omamata üksikasjalikku teavet kasutatava infrastruktuuri ja litsentside kohta – nii nagu tegelikult ei vaja me teadmist, mis on meie telefoni sees või elektrijaama sisu.

Pilv ja rent ehk rendi pilves

Tähelepanelikumad lugejad on märganud, et kasutan kahte mõistet pilv ja rent. Tegemist on näiliselt täiesti erinevate teemadega, kuid ERP kontekstis olen need meelega kokku pannud, kuna praktikas täiendavad need teineteist ja seega võimaliku saavutatavat kasu.

Millist ERP´i valida? Üldiselt on väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtete (SMB) sektoris kaks halba valikut. Kas valida odavam ja väiksem, kuid piiratud funktsionaalsuse ning võimekusega tarkvara või suurem rahvusvaheline, kallite litsentsidega, ERP lahendus. Esimese puhul on probleemiks, et mitmed äriprotsessid ei saa kaetud vajalikul määral ning kesk-pikas perspektiivis tekkib vajadus hankida parem ja suurem lahendus, mis omakorda tähendab topelt investeeringut ja muutustest tulenevat organisatsioonisisest „valu“.

Rääkides suurematest ja võimekamatest majandustarkvaradest on SMB ettevõtetel keeruliseks ja tihti ületamatuks lävendiks suured investeeringud riistvarasse ja litsentsidesse, mis tekitavad liigsuuri riske likviidsusele ja finantsilisele jätkusuutlikkusele, rääkimata, et paljudel lihtsalt pole vajalike vahendeid.

Pilv ja rent on suurepärased vahendid maandamaks eelnimetatud riske ehk ettevõte ei pea investeerima ei riistvarasse, ega litsentsidesse ja saab samas koheselt võtta kasutusele enda jaoks parima võimaliku lahenduse. Lihtsalt öeldes võimaldab pilve- ja rendilahendus SMB ärile ligipääsu nn enterprise-class tehnoloogiale- ja tarkvara lahendustele, mis omakorda annab konkurentsieelise ja suurema arengupotentsiaali. Kuna SMB ärid on reeglina ka oluliselt paindlikumad, siis kaasaegne ERP pluss paindlikus teevad ettevõttest „Taaveti võitluses Koljatitega“

Nii palju, kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Kui suur peaks olema server ja palju kasutajaid? Tänases majanduskeskkonnas toimuvad muutused kiiremini, kui kunagi varem. Veduriteks on tehnoloogiline innovatsioon, globaalne konkurents, välispoliitilised sündmused (sh sõjad), kliima jne. Muutused võivad olla meie ettevõtte jaoks positiivsed või negatiivsed. Peamiseks edu tagavaks võtmesõnaks on paindlikus!

Kui su ettevõtte on kiires arengutsüklis, siis on äärmiselt ebamugav, kui mitte mõeldamatu, et iga poole aasta tagant pead uuendama oma servereid, kuna tööjõud-kasutajad ning andmemaht on mitmekordistunud. Siin on tavapäraseks riskiks, et olulisel hetkel on igapäevased protsessid takistatud, kuna IT osakond või partner ei suutnud õigel ajal vajalikul määral serveriparki uuendada. Teiseks eeldab kiire areng pidevat serveripargi üledimensioneerimist.

Või vastupidine näide – negatiivse turumuudatuse tõttu pead oma tegevust ümber kujundama, optimeerima ehk kokku tõmbama ning ühel hetkel, kas või ajutiselt, pole enam nii suurt ressurssi vaja ning esialgne investeering osutuks liigseks.

Lihtsaim lahendus on pilv ja rent, mis võimaldab hoida kasutusel täpselt nii suurt ja vajaliku tehnoloogilist ressurssi, kui täna vaja. Näiteks Microsoft AZURE keskkonnas, mida BCS Itera pakub, mõõdetakse tehnoloogilise ressursi kasutamist minutipõhiselt, seega tasub kasutaja täpselt nii palju, kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

InformationWeek uuringu põhjal vastas 65% ettevõtetest, et just „võimekus kiirelt reageerida tehnoloogilistele vajadustele ja muudatusetele“ on põhjus miks on valitud pilvelahendus.

Hind ehk mis on soodsam? Kõlab keerutamisena aga antud kontekstis on raha lugemine veidi keerukam, kui lihtsalt vastandada rendi- ja ostusummasid. Pilve teenus on lihtsustatult „pay as you go“ ideoloogia. Teiseks on suuremate pilvelahenduse puhul kliendil alati kasutada kõige viimane tehnoloogia ja valdkonna parim praktika. Teisisõnu võrdleme me tehnoloogilisest- ja hinna aspektist üsnagi erinevaid asju. Väljaostu puhul peaks aga arvesse võtma üledimensioneerimisest tulenevat ülekulu (mida on ette raske ennustada), serveriruumi, tehnoloogilisest mahajäämusest tingitud tõrkeid, tehnoloogilisi riske ja muidugi väljaostmisel investeeritud raha, mida muidu saaks kasutada oma põhiäri edendamisele ja teenuse-kaubavoogude suurendamisele.

Suuremate ERP lahendustega käib kaasas nn tarkvarakindlustus või versiooniuuendustasu, mis võib kõikuda 15 – 20% piires litsentsida väärtusest. Rendi puhul on oluline märkida, et nimetatud kulu kaob ära.

Toon siinkohal ära väga lihtsustatud ja ümardatud näite NAV litsentside soetusmaksumusest versus rent. Tabelis pole arvestatud serverite renti versus soetamist! Tabelist võib ka näha, et ainuüksi litsentside väljaostu-kindlustus versus rendi puhul tuleks nn break-even alles 7ndal aastal. Arvesse pole võetud reaalse vajaduse dünaamikat ehk, et esimestel aastatel pole nii palju kasutajaid vaja, pluss esimesel aastal on juurtusperjoodil vaja vähem kasutajaid, väljaostmisel aga soetatakse tulenevalt mahusoodustustest reeglina maksimaalne vajadus.

 

Tarkvara kindlustus (ülemine rida) ja kindlustus (alumine rida) kulu
Litsents Aasta 1 Aasta 2 Aasta 3 Aasta 4 Aasta 5 Aasta 6 Aasta 7 KOKKU
Litsentsi väärtus + tarkvara kindlustus 50000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 106000
20 kasutaja rent (1 kasutaja =70 EUR kuu) 8400 16800 16800 16800 16800 16800 16800 109200

 

Maailm on ümmargune ehk tänapäeva maailmas on teiseks võtmesõnaks mobiilsus! Teisisõnu, üha enam kasutatakse praktikas kodus-, reisidel ja komandeeringutel töötamist. Kuni on internet, võimaldab pilve teenus töötajal siseneda lihtsalt andmebaasi kus ja millal iganes. Leidub uuringuid mis ütlevad, et kuni 42% töötajatest on kaugtöö puhul nõus loobuma kuni 6% sissetulekust. (viide: Salesforce.com)

Kommentaar.
BCS Itera pakub klientidele Microsoft AZURE Cloud keskkonda ja Dynamics NAV rendilahendust.

 

 

Metoodika

Alusta projekti õigete eesmärkidega.

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

LS NAV „fashion“ lahendus toote elutsükli vaates

DIGITALISEERIMINE