Uudisvoog:

Tagasi

Tootmise nõuanded

Tootmisprogrammide valupunktideks on alati olnud vastastikkus olevad kriteeriumid. Ühelt poolt oli tarvilik minimaalne hooldusvajadus, maksimaalne halduse lihtsus ja võimalikult vähene andmesisestusmaht. Teiselt poolt vajalik on maksimaalne täpsus nii omahindade ja kulude arvestamisel, kui ka tootmise jälgitavuses ja ressursside tootlikkuse analüüsis. Nende esmapilgul võimatu soovide täitmiseks või ratsionaalses tasakaalus hoidmiseks on mõned soovitused tootmistarkvara kasutamisel.

ManEsialgne soovitus on alati õppida programmi võimalusi selgeks. Paljud nõuded ja soovid võivad transformeerida standard-lahenduse piirides olevatele funktsionaalsustele.  Siin kõige lihtsamateks näidisteks on versioonide haldus tootmiskomplektides ja marsruutidel ja tehnoloogiliste seoste kasutamine. Samas, paljud kasutajad kunagi ei lülita sisse „pikkus“, „lauis“ ja „sügavus“ välju tootmiskomplektis, kasutavad sisemisi arvutusi, ebamugavaid mõõtühikuid ja kasvõi Exceleid. Arvutusvalemid on alati abiks, standardis ja kättesaadavusel.

Üks vajadustest on tootmise disaini andmete muutuste arhiivi säilitamine. Salvestatakse väljatrükke, kirjutatakse arhiveerimislahendusi ja ei vaata versioonide halduse graanuli suunas, mis väiksema kuluga lubab säilitada ja kasutada piiramatu arvu versioone nii tootmiskomplektide, marsruutide, kui ka kaupade puhul. Ja lisaks, versioone saab kasutada koos ristviidetega, saades väga võimsa andmestruktuuri kliendipõhiseks toodete markeerimiseks või tootmiseks.

Üleval mainitud tehnoloogiliste seoste markeerimine on ka lisamugavust andev standardi funktsionaalsus, mis lubab kanda teatud materjale kulusse teatud operatsiooni raporteerimisel. Selle kasutamise võitudeks on täpsem laoseis,  kuna komponendis jõuavad kulusse vaid tegelikku kulutamise hetkel ja lihtsam raporteerimine, kuna ei ole tarvilik eraldi tegevusena materjale kulutada. Samas jääb ka täis võimalus automaatselt raporteeritud kulude korrigeerimiseks käsitsi žurnaalidest. Eriti kasulik on selle kasutus pikema tootmistsükli puhul.

Üks suurem teema on planeerimine, mille funktsionaalsust tihti ei kasutata, kuigi  tootmise planeerimise funktsionaalsus annab lisandväärtust kõigile tootmisettevõtetele, kelle tootmistsükkel on pikem kui üks päev või kelle tootmine on „mitmetasemeline“ – ehk siis toodetakse ise ka valmistoote komponente.

Planeerimise süsteemi kasutussevõtmine võimaldab optimeerida materjalide ja ressursside kasutust vähendades materjalide laoseise ja ennetades tööliste ja seadmete saadavusega seotud probleeme / kulusid. Tootmise planeerimise kasutamine võimaldab läbi mängida „kui-siis“ stsenaariume, et leida ennetavalt potentsiaalseid pudelikaelu ja abistada ärimuutuste planeerimisel. Samas, planeerimise funktsionaalsus asendab tootmise planeerimise protsessis tihti kasutatavad erinevad Exceli tabelid ühe vaatega samadele andmetele, tagades tootmise andmete samasuse kõigi kasutajate jaoks. Kindlasti on Microsoft Dynamics NAV tootmise planeerimise lahenduse kasutuselevõtt mõistlik ka väiksematel tootmisettevõtetel – eriti, kui tulevikus on plaan laieneda või toodangu struktuuri muuta. Süsteemi kasutamine juba väiksema tootmismahu korral teeb oluliselt lihtsamaks selle kasutuselevõtu suuremas mastaabis. Samuti on töötava tootmise planeerimise lahenduse korral võimalik lihtsalt hinnata laienemisplaanide teostamiseks vajalikke lisaressursse.

Jälgimine

Mõnikord pole suurt vahet, mis seerianumbritega tooted olid müüdud kliendile ja mis tarnetes. Põhiline on, näiteks  garantiijuhtumi puhul, teadmine, kes seda tegi, millest ja millal. Otsene vajadus teada seerianumbrit või partiid igal müügiliigutusel ei ole ilmtingimata vajalik. Selle seadistusega säästame aega dokumentide vormistamisel ja komplekteerimistel.

Reserveerimine

Tihti mittekasutatav funktsionaalsus, mis lubab „broneerida“ kaupa konkreetsetele müügi- või tootmistellimuste vajadustele. Selle kasutamisel, kulutame vaid mõned sekundid aega, kuid võidame kindlasti tarnetäpsuses ja kliendi rahulolus, teades, et keegi teine kasutaja ei kuluta seda sama kaupa teise kliendi tootmistellimuse jaoks.

Auto-flushing

Kui mõni tootmise tegevuse raporteerimine ei too juurde entroopiat, ehk ei anna andmetele lisandväärtust peale „on tehtud“ ja ei ole seotud pudelikaelaga, ehk ülekoormatud ressurssiga, siis on võimalik seda tegevust raporteerida automaatselt, kas tellimuse vabastamise või lõpetamise hetkel. Sama loogika võib olla kasutatud ka materjalikulu puhul, kandes materjale kulusse automaatselt tootmistellimuse vabastamisel või lõpetamisel.

Web-forms

Pole üllatus ka see, et tootmisžurnaalist raporteerimine pole maailma mugavaim tegevus tootmisjuhtidele ja pole odavaim, kui paigaldada programmi terminalile tsehhi töötajatele. Selle olukorra lahendamiseks (alates Microsoft Dynamics NAV 2009 versioonist) on WEB-sisestusvormide arendamine. Töötajal oleks vaja ainult raporteerida ennast ja siis tehtud operatsiooni või detaili. Meister ei kuluta oma aega, firma ei kuluta täis litsentsi summat väga piiratud funktsionaalsusega terminali arvutile.

Mitmetasemeline hierarhiline muudetav vaade

Keerukama mitmetasemelise tootmise puhul, esineb ka projektipõhist tootmist ja eritellimusi. Ja kui valmistoode koosneb komponentidest, mis omaette on tootmiskaubad, siis andmete haldamise keerukus võib kasvada üle jõu. Ja siis töösse tulevad märkmed, paberid, Excelite väljatrükid ja kaob täielik seos tegelikkuse ja majandustarkvara vahel. Seda olukorda lahendamiseks on välja kujunenud tootmistellimuste komponentide hierarhiline vaade, kus saab reaalajas muuta suvalisel tasemel olevaid komponente ja reaalajas näha lõpptoote omahinna ja komponentide laovaru muutusi.

Planeerimise lihtsustamine oma vajadustega

Mõnikord, lihtsa tootmise vajaduste teadmiseks pole vaja käivitada regeneratiivplaneerimist, kuna teatud piirides, võib prognoosida vajadusi mineviku andmete järgi. Üheks lahenduseks on tootmisprognooside funktsionaalsuse kasutamine minevikust analüüsitud andmete jaoks. Teine lihtsam lahendus on lisada kaupadele väärtusi, mis näitavad selle kulu statistikat minevikus. Niimoodi väiksema arendusega saab suurt võitu.

Aruannete disainimine maksimaalseks kasutusmugavuseks

Ja „last, but not least“, on see, mis on tegelik programmi väljund paljude ja paljude töötajate jaoks. Paberid, mis jõuavad tootmisesse. Alati tasub kontrollida üle, kas nende disain on kasutajatele mugav, kas kõik vajalikud andmed on sees, kas midagi üleliigset pole? Kas midagi saab olla parandatuks?  Kas pikaid tootenimetusi on näha pimeduses musta õlitatud paberi peal? Vastused nendele küsimustele võivad siiralt üllatada. Kontor ei näe alati parimaid lahendusi ja tootmine ei julge või ei viitsi pärida parandusi.

 

Juhtimine

Majandustarkvara lahendused konkurentsivõime vankri ette!

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

Tollilahendus – uus väljakutse majandustarkvara lahendustes

DIGITALISEERIMINE