Uudisvoog:

Tagasi

Tootmise ökoloogiline jalajälg ja kuidas seda vähendada Business Centrali abil

Allikas: Äri-IT Sügis 2023

Autor: Terje Kesküla, BCS Itera tootmise konsultant

Vahel võib tunduda, et kõik, mis puudutab rohelisemat elu, on justkui klišee, mis ei ole päris eluga seotud. Usun, et tegelikult on mitu võimalust, kuidas muuta tootmist efektiivsemaks ja vähendada nii oma ökoloogilist jalajälge.

 

Tootmise ökoloogiline jalajälg ja kuidas seda vähendada Business Centrali abil

Millest võiks üks tootmisettevõte roheteemadega tegelemist alustada?

Keskkonnaministeeriumi kodulehel on raamistik, arvutusmudel ja juhendmaterjalid, millega hinnata ettevõtte tegevuse mõju kliimale ning kavandada sammud selle vähendamiseks. Kui mudeli alusel on süsiniku jalajälg välja mõõdetud, tuleks järgmise sammuna üles leida võidukohad (https://envir.ee/kliima/toetavad- materjalid/ organisatsioonide-khg-jalajalg).

Tootmisettevõtete vajadused ja võimalused on muidugi väga erinevad. Sellegipoolest vaataksin esimese asjana üle varude juhtimise ja planeerimise. Kuidas planeeritakse laos tooraineid ja valmistooteid? Mida õigeaegsem on kaupade sisse-välja liikumine, seda väiksem on ökoloogiline jalajälg. Üha rohkem proovitakse tarnemudelis kasutada JITi ehk just in time’i kontseptsiooni, mille sisuks on tarnida täpselt seda, mida vajatakse, õigel ajal õigesse kohta ning õiges koguses.

 

Microsofti majandustarkvara roll ja võimalused

Kui rääkida majandustarkvarast, siis on näiteks Microsoft Business Centrali tarkvaras olemas funktsionaalsus, mis aitab planeerida nii sisseostu kui ka tootmist ning on suuteline arvestama minimaalse ja maksimaalse tellimiskoguse, puhvervaru, tarnija töötlusaja, avatud tellimuse, tootmisvõimsuse jt teguritega.

Plaanimistabel võimaldab optimeerida tellimusi ning vähendada töötajate vigu ja tööaega, plaanides kaupa alles selleks ajaks, kui seda päriselt vaja on. Ütleksin, et see funktsionaalsus sobib keskmise suurusega ettevõtetele, kellel on baasprotsessid ja töörütm paigas ning kus ollakse valmis oma tööd veelgi enam süstematiseerima. Siinkohal tasub meeles pidada, et korralagedust ei saa automatiseerida!

 

Lahendus nõudlikumale kliendile

Kui standardlahendusest jääb väheks, siis tasub kaaluda Business Centrali jaoks loodud Soft4 Inventory lahendust. See võimaldab juba vägagi kõrgel tasemel planeerimist, kus saab kasutada süsteemi välja arvutatud dünaamilisi puhvervarusid, hooajalisi kõikumisi, kampaaniaid, luua automaatseid tellimusi jne.

Sellise süsteemi ülespanek ja kasutuselevõtt võib nõuda ettevõttelt alguses palju ressurssi ja keerulisi otsuseid. Kes milliste andmete eest vastutab? Millal andmed peavad olema esitatud ja kas teatud punktist alates on andmemuudatused üldse lubatud? Kui need asjad aga paika saavad, on tulemuseks parem ajakasutus, väiksemad laovarud, stabiilsem kauba liikumine ning läbipaistvam varude planeerimine. Tulekahjude kustutamist on tunduvalt vähem.

 

AI ja tootmise planeerimine

Tootmise planeerimisel ja otsuste tegemisel on uus trend ka tehisintellekt ehk AI. Tehisintellektil põhinevat otsustusprotsessi kasutatakse alates kvaliteedikontrollist kuni tarneahela juhtimise, tootmisliinide kontrollimise ja varude haldamiseni. IoT (Internet of Things – seadmetevaheline andmevahetus) koos suurandmete analüütikaga võimaldab rakendada keerulisi algoritme masinate tõrgete ennustamiseks.

 

Ladu ja tootmispinnad

Tootmis- ja laopinna ökoloogilist jalajälge saab vähendada, kui teha investeeringuid päikese ja tuuleenergiasse või vee- ja soojusenergia ringlusse. Aga mitte ainult. Paberivaba ladu on muutunud juba hügieenifaktoriks.

Paremini hallatud varud ja tootmine tähendab, et saab vähendada vajaminevat pinda või kasvatada ettevõtet olemasolevat pinda suurendamata.

Seega ei tohiks ära unustada pidevat tööd oma laopinna geograafiaga ehk selle kasutamise optimeerimise ja tegevuste kaardistamisega. Üle tasub vaadata järgmised aspektid:

  • kauba paigutus vastavalt liikumiskiirusele (ABC),
  • riiulite paigutus laos, sh nende kõrgused,
  • vastuvõtu- ja väljastusala suurus,
  • marsruut laos ja tootmises (kuidas liiguvad inimesed ja masinad riiulite alade vahel).

 

Mikrotehased ja 3D-printimine

Üks uuemaid trende on veel mikrotehased – väikesed moodulipõhise ülesehitusega tehased, kus kasutatakse selliseid tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, robootika ja suurandmete töötlemine, et tootmine oleks autonoomne. Mikrotehased võimaldavad viia tootmise kaubandusele lähemale, muuta tootmist paindlikult ning lühendada toote turule jõudmise aega.

Üha enam on tootmisse jõudnud ka 3D-printimine, et vähendada ajakulu ja tootmisjääke, ennetada tarneahela viivitusi ning lihtsustada ühekordsete toodete loomist. 3D-printimine on eriti populaarseks muutunud näiteks metallitööstuses.

 

Tootmise nutikad abimehed Business Centralis

Lean– ehk timmitud, kulusäästliku tootmise käsitluse järgi on ületöötlemine üks raiskamise kategooriatest. Ületöötlemine võib esineda, kui:

  • toimub andmete topeltsisestamine,
  • info ei ole kõigile ühtsel viisil kättesaadav,
  • tehakse tööd mitu korda ümber,
  • planeeritakse ajakulu üle ja/või ei usaldata automaatikat.

Info kiireks haldamiseks on Business Centralil olemas mitu mobiilset lahendust. Näiteks Business Centrali enda mobiilne äpp on otseühenduses andmetega, võimaldades kiirelt infole ligi pääseda ning välistades vajaduse saada infot või sisestada andmeid kolmandate isikute kaudu.

Selleks et efektiivsust tootmises veelgi suurendada, peaks väga selgelt paika panema tootmisprotsessi osade lukkuminemise aja ehk selle, mis hetkest alates enam muudatusi teha ei tohi, samuti vajaliku puhveraja. Tänu sellele saab vältida olukorda, kus iga päev tuleb tootmist ümber plaanida ning kulutada aega topelttöö tegemisele.

Tootmise planeerimist aitab visualiseerida ja simuleerida Business Centrali lisalahendus Visual Advanced Production Scheduling. Mõistes paremini oma tootmist, simuleerides mitmeid mõjutegureid, on võimalik optimeerida tootmist, vähendada raiskamist ning selle kaudu ka oma ökoloogilist jalajälge.

Uus trend töötlevas tööstuses on virtuaalse objekti mudel, mis aitab teha paremaid otsuseid andmepõhiste simulatsioonide abil. Virtuaalne mudel võimaldab ennustada toote disainist tulenevat elutsüklit nii komponendile kui ka kogu tootele või simuleerida tootmisoperatsioonide optimeerimist „mis oleks kui“ analüüsiga.

Kliimakaitse juhtimise viis sammu

Kliimakaitse juhtimise viis sammu

Palk ja personal

Kuhu kaob raha ja kust tuleb innovatsioon?

Eelmine uudis

järgmine uudis

ERP

Mitte kas, vaid millal

DIGITALISEERIMINE