Uudisvoog:

Tagasi

Majandustarkvara lahendused konkurentsivõime vankri ette!

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera juhatuse liige

Näeme trendi, kuidas rahvusvahelised ettevõtted kasutavad aina enam majandustarkvara lahenduste võimalusi ja muutuvad seeläbi veel tõhusamaks, suuremaks, rikkamaks ja rahvusvahelisemaks. Pole põhjust, miks Eesti ettevõtted peaks seda protsessi kõrvalt vaatama.

Ka Eesti ettevõtted saavad panustada tarkade töökohtade loomisele, mida majandustarkvara lahendused ettevõtetele pakuvad. Jah, me tajume, et võimalikuks pudelikaelaks on ettevõtjate keskpärane teadlikkus majandustarkvara võimalustest ning selle juurutamisest saadavast kasust. Loodame, et järjekordse ajakirja-numbriga saame omaltpoolt süstida jälle väikse panuse selle valdkonna teadlikkuse kasvatamiseks.

Gartneri (üks enim aktsepteeritud rahvusvaheline IT-trendidele keskendunud uuringukeskus) viimase perioodi uuringutulemusi analüüsides võime väita, et üle 50% ettevõtjaid on pööranud oma pilgud „kulu-kärpimis“ (cust-cutting) projektidelt kasvu ja innovatsiooni (growth & innovation) toetavatele projektidele. Kui veel paaril viimasel aastal olid  põhifookuses IT-projektid, mis suunatud äriprotsesside parendamisele, ettevõtte tegevuskuludele kärpimisele ja ärianalüütiliste lahenduste juurutamisele, siis järgnevaks paariks aastaks on ettevõtjate ärilisteks ootusteks peamiselt võime muudatusi juhtida (managing change initiatives):

Äriliste muudatus-algatuste juhtimine st reaalne võime (sic! elluviimine) oma igapäevast ettevõtte toimimist märgatavalt muuta, seoses turu-seisude muutumisega, uute lahenduste/toodete turule toomisega, ettevõtte töökorralduse tõhustamisega, konkurentsis püsimisega jne.
Äriprotsesside kvaliteedi tõstmine st võime mõtestatumalt ja teadlikumalt oma igapäevaseid tegevusi ettevõttes teostada, töötajate teadlikkus oma tegevuste lõppresultaatidest ja mõjust teiste töötajate tulemustele ning võime anda adekvaatset tagasisidet, mida omakorda on võimalik ka objektiivselt analüüsida.
Uute klientide ligimeelitamine ja kinnistamine st võime pakkuda kvaliteetsemat teenust, mille eelduseks on näiteks õigeaegsed tarned ja lähetuste täpsus, reklamatsioonide vähenemine, täitmata tellimuste osakaalu vähenemine, paindlikumad lojaalsus- ja hinnastusprogrammid jpm.

Ainuüksi nende kolme ärilise ootuse elluviimise eelduseks on korralikult toimivad üle-ettevõttelised majandustarkvara lahendused, sest ilma tarkade töökohtadeta on neid muudatusi ilmselt väga piinarikas ellu viia.

 

MIDA TULEB LÄHIAJA INVESTEERINGUID PLANEERIDES SILMAS PIDADA

  1. Püüdke keskenduda oma majandustarkvara projektide planeerimisel kulu-kärpimis ideoloogiast rohkem initsiatiividele, mis toetavad kasvu ja innovatsioonile pühendunud projekte.
  2. Investeerige julgemalt oma lahenduse loomisse, elik spetsialiseerumisse ja eristumisse konkurentidest.
  3. Analüüsige ja tehke julgelt otsuseid mittekasumlike klientide ja toodete osas, et oma äri paremini fokusseerida ja tõhusamaks muuta.
  4. Värvake julgelt talente ja tegijaid, kes suudavad teie äris majandustarkvaralahendusi sihipäraselt arendada ning äri-keeles ettevõtte juhtkonnaga suhelda.

Juhtimine

Kulusäästlik mõtlemine andis oskuse loobuda üleliigsest

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tootmine

Tootmise nõuanded

DIGITALISEERIMINE