Uudisvoog:

Tagasi

PowerApps – käivita innovatsioon oma ettevõttes!

Autor: Urmas Tutt; BCS Itera ärianalüüsi arendaja

PowerApps’i keskkond võimaldab luua erinevate äristsenaariumite jaoks mitmekülgseid rakendusi, et asendada oma ettevõtte digitaalse ümberkujundamise käigus aegunud ja käsitsitööd nõudvad protsessid.

Ettevõtte probleemide lahendamiseks saab kasutada nii ekraanivormi kui ka mudelipõhiseid rakendusi. Rakendused võimaldavad nii ülesande- kui ka rollispetsiifilist lähenemist.

Edaspidi kasutan artiklis PowerAppsi keskkonnas loodud rakenduse tähenduses eestindatud lühendit „äpp“.  PowerApps ́i võimaluste tutvustamiseks annan vastused järgmistele küsimustele: mis?, kus?, kes?, kuidas?.

Mis on PowerApps?

Väga üldistatult on tegemist äppide loomise ja kasutamise tellimuspõhise teenusega. Tüüpiline äpp aitab toetada äriprotsessi, olles ühendatud andmeallikaga, ning pakub kasutajale andmete vaatlemiseks ja muutmiseks ekraanivorme. Koostatud äpid töötavad vaikimisi veebibrauseris, mis tagab väga laia äppidega ühilduvate seadmete toe. Kõige parem aga on kasutada neid äppe mobiilsetes seadmetes.

Millised on tüüpilised kasutusalad?

Äppide funktsionaalsust ja kasutusala aitavad kõige paremini mõista Microsofti pakutavad näidisrakendused. Vaatleme lähemalt varade laenutuse, eelarve jälgimise, kulude hindamise ja teeninduskeskuse äppe. Loetletud näidiste pildid on joonisel

Varade laenutuse äpp (asset checkout) võimaldab pidada arvet tööriistade ja varustuse üle, mida tiimi liikmed vajavad tööülesannete täitmisel. Äpp sisaldab varade kataloogi koos piltide ja detailsete andmetega, viidetega, asukohtadega ja palju muud. Antud äpp demonstreerib mitmeid kasulikke funktsioone nagu piltide kasutamine, kasutajaliidese elemendid ja päringud. Avalehel on näha pildid, otsing, kerimisriba ja vahekaardid. Äpp sisaldab äriloogikat toetavat päringut, mis kuvab avalehel viimati laenutatud tooteid.

Eelarve jälgimise äpp (budget tracker) tutvustab peamiselt matemaatilisi ülesandeid. Tutvustatakse ka andmete graafilist esitust koogidiagrammi vormis – suurepärane ülevaade kulude struktuurist! Kulude kirjeid on võimalik lisada ja kustutada. Äpp demonstreerib ka mobiilsetesse seadmetesse tavaliselt sisseehitatud kaamera kasutamise võimalust. Tutvustatakse funktsionaalsust, kus kasutaja saab lisada kuluaruandele kaameraga tehtud pildid arvest ja kviitungitest.

Kulude hindamise äpp (cost estimator) võimaldab kliendi nõuetele vastavate tööde ja teenuste eelarvestamist, andes korrektse ülevaate vajalike tööde ja materjalide kuludest. Äpp tutvustab kataloogide koostamist ja kasutaja defineeritavate väljade kasutamist.

Teeninduskeskuse äpi (service desk) otstarve on hallata klienditoe ülesandeid alates nende registreerimisest süsteemis kuni lahenduseni. Äpp demonstreerib peamiselt andmetöötluse võimalusi, sisaldades andmestruktuure, mida tüüpilised andmebaasi rakendused kasutavad. Äpp võimaldab näiteks kasutajatel määrata toepiletite prioriteeti ja valdkonda, illustreerides selle abil andmestruktuuride üks-mitmele seoste põhimõtteid.

Kes on tüüpiline arendaja?

Powerapps ́i keskkond ei ole mõeldud professionaalsetele tarkvaraarendajatele. Fookuses on ettevõtetes oma igapäeva-tööd tegevad keskastme juhid ja kontori-töötajad, kes kasutavad pidevalt Microsoft Office’i tooteid. Viimase aja turuuuringud on selgelt näidanud, et nõudlus mobiilsete rakenduste järele ületab tunduvalt kvalifitseeritud programmeerijate saadavuse.

Seetõttu on Microsoft seadnud eesmärgi mainitud probleem lahendada, lihtsustades äppide loomist keskkonnas, milles tulevad toime elementaarse it-alase kirjaoskusega kasutajad. Kõik, kes on tuttavad näiteks Excelis valemite koostamisega, tulevad toime ka PowerApps ́i rakendusele äriloogika lisamisega.

Kuidas rakendust koostada?

PowerApps ́i äpi loomine, haldamine ja andmeallikatega ühenduste loomine toimub kõik veebibrauseris. Toetatud on Microsofti brauserid (ie 11, edge) ja Google Chrome. Teiste brauserite korral ei pruugi visuaalne keskkond korrektselt töötada. Ekraanivormide kujundamisel on abiks rikkalike võimalustega visuaalne disainer. Vormile andmete kuvamiseks ja muutmiseks on lahtrite ning tabelite lisamine ning muude juhtnuppude paigutamine justkui lego klotsidest sobiva ehitise ladumine.

Kuidas kasutajad rakendusi jooksutavad?

Äpi valmimise järel tuleb see avaldada ning anda kasutajatele sobivad õigused. Äppide jagamine ja õiguste määramine veebiteenuses võimaldab valida, kas kasutajad saavad äppi ainult jooksutada või enda jaoks edasi kohandada. Powerapps ́i keskkond on otseselt seotud Azure ad teenusega ning kõiki Office 365 keskkonnast tuttavaid rikkalikke haldusvahendeid saab kasutajagruppide, tööruumide ja organisatsiooni ulatuses kohe kasutada. Lisaks toetatud veebibrauseritele saab rakendusi jooksutada niinimetatud äpipleierites, mis kasutavad füüsilise seadme loomulikku käsustikku ja on seetõttu efektiivsemad.

PowerApps ́i pleierid on tasuta saadaval interneti äpipoodides – Microsoft Store, Google Play ja Apple Store.

Milliseid andmeid saab kasutada?

Andmeallikate hulk, mida PowerApps toetab, on väga rikkalik – näiteks rakenduste-põhiselt Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 tootepere ja SalesForce, kuid ka SQL serveri andmebaasid ja mitmed tuntud failide formaadid. Kõige lihtsam andmetega äpp on Exceli töölehe põhine. Paljud näidisrakendused töötavad samuti Exceli andmetega. Efektiivseks töötamiseks failidega ilma lisavahenditeta tuleb failid paigutada pilvepõhisesse salvestusruumi. Toetatud on kõik enamlevinud keskkonnad – Microsoft OneDrive, Google Drive ja Dropbox.

Tehnoloogia

5 põhjust, miks Microsoft Dynamics 365 Business Central peaks olema majandustarvara esimene valik

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Insaiderid ja seotud isikud – kuidas juba eos võimalikke konflikte vältida?

DIGITALISEERIMINE