Uudisvoog:

Tagasi

Insaiderid ja seotud isikud – kuidas juba eos võimalikke konflikte vältida?

Autor: Ülle Kiivet; BCS Itera HRM konsultant

Huvide konflikt ja onupojapoliitika ei ole kõneaineks mitte ainult poliitikas ja riigiasutustes, vaid sellega puutuvad igapäevaselt kokku ka eraettevõtted. Kui aga poliitikute ja ametnike tegemistel hoitakse kullipilguga silma peal, siis eraettevõtetes toimuvatest mustadest tehingutest õhtustes päevauudistes enamasti ei räägita.

Insaiderid ja seotud isikud – kuidas juba eos võimalikke konflikte vältida?

Mis siis ikkagi on huvide konflikt ja onupojapoliitika? Olukord, mida nimetatakse huvide konfliktiks, võib tekkida nii avalikus- kui ka erasektoris, kui töötaja teeb oma töökohustusi täites otsuse, mis mõjutab või on otseselt seotud tema enda või temaga seotud isikutega. Ehk et töötaja teeb otsuseid isiklikest, mitte tööandja huvidest lähtuvalt ja saab seeläbi rahalist hüve. Heaks näiteks saab tuua erinevate laenukomisjonide ja raha või toetuste jagamisega tegelevate komisjonide liikmed, kes ei ole ennast otsustamise juurest taandanud, kui raha eraldatakse talle endale, tema pereliikmele või seotud äriühingutele. Kui huvide konflikt on seotud eelkõige majanduslike hüvede ärakasutamisega isiklikes huvides, siis onupojapoliitikaga on tegemist juhul, kui tööle võtmisel eelis-tatakse isikut mitte tema oskuste ja kogemuste pärast, vaid seetõttu, et tegemist on sugulase, hea sõbra või pereliikmega.

Selleks, et sellise käitumisega ettevõttele tekkida võivat majanduslikku, kuid ka maine kahju riski maandada, peab valdkond olema ettevõttes hästi reguleeritud ning ettevõtte juhtkond ning töötajad oma kohustustest ja õigustest teadlikud. Palk 365 ja personal 365 lahenduses on võimalik insaideriteks määrata töötajad, kes oma tööülesannetest lähtuvalt puutuvad otseselt kokku rahaliste eraldiste, kinkekaartide ja muude hüvede jaotamise või ettevõtte juhtimisotsuste langetamisega ning kohustada neid esitama andmeid endaga seotud isikute ja äriühingute kohta.

Insaideriks loetakse isikut, kellel on ligipääs ettevõtte siseinfole, kes osaleb oma töö või kohustuste tõttu olulistes otsustusprotsessides, on osanik või juhtimis- ja järelevalveorgani liige. Insaideriga on kindlasti ka seotud isikuid, alustades abikaasast või elukaaslasest ning lõpetades vanaema ja lapselapsega. Kuid seotud isikute alla kuuluvad ka juriidilised isikud ehk näiteks äriühingud, mille juhtimis- või kontrollorgani liige või osanik on insaider või temaga seotud isikud. Lisaks võivad omavahel seotud olla ka insaideriga seotud äriühing ning seotud isikud, näiteks on insaideril ühine äriühing venna või õega.

Töötaja, kes on insaideriks määramisega nõustunud, on kohustatud kuni sellest staatusest eemaldamiseni tööandjale esitama ja korra aastas üle vaatama isiklike huvide deklaratsiooni. Töötaja portaalist oma andmete esitamisega või olemasolevate andmetega nõustumisega teavitab töötaja tööandjat tekkida võivatest konfliktidest, misjärel saab tööandja juba proaktiivselt tegutseda ja näiteks määrata vajadusel ühekordselt laenukomisjoni asendusliikme.

Deklaratsiooni näol ei ole kindlasti tegemist korruptsioonivastases seaduses sätestatud põhjaliku huvide kirjeldamisega, vaid selle lühikese lihtsustatud versiooniga. Vaatamata sellele on siiski ettevõttel olemas piisav info töötaja äriühingute ja seotud isikute kohta, et välistada sellelt pinnalt tekkida võivaid ebameeldivusi.

 

 

Ärianalüüs Tehnoloogia

PowerApps – käivita innovatsioon oma ettevõttes!

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

13 viisi, kuidas veebipõhine majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central teeb elu lihtsaks

DIGITALISEERIMINE