Uudisvoog:

Tagasi

5 põhjust, miks Microsoft Dynamics 365 Business Central peaks olema majandustarvara esimene valik

Autor: Marek Maido; BCS Itera

Dynamics NAV on saanud uueks nimeks 365 Business Central, aga see pole veel kõik. Samuti on muutunud nii tehniline kui ka ärimudel, mis pakub täiesti uuel tasemel võimalusi arendajale ja kliendile.

 

 

Nüüd võib juba julgelt öelda, et keskmiste ja suuremate eesti ettevõtete jaoks on la­hendus muutunud de­facto ERP (enter­prise resource planning) – majandus­tarkvara sünonüümiks.  Siin on viis olulist põhjust, miks see nii on ja miks peaksid ettevõtted, kes soovivad uut majandustarkvara, kaaluma just eelkõige 365 Business Centrali lahendust.

 

1. See on rahvusvaheline lahendus.

ehkki meile meeldib väga kõik kodumaine, on siiski teatud valdkonnad, kus rahvus­vahelisus annab vaieldamatu eelise. Kah­juks neid, kes suudavad selliste suurte te­gijatega nagu Microsoft või Oracle sammu pidada, peaaegu ei ole. Väiksematel ja ko­halikel tegijatel puuduvad võimalused, mis on Microsoftil või teistel sarnastel ette­võtetel. Vaatamata sellele et Microsofti globaalses portfellis on majandustarkvara osakaal väga väike, panustab tootja igal aastal kümneid miljoneid dollareid toote­arendusse, mis võimaldab innovatsiooni, turutrendide ja vajadustega kaasas käia. Innovatsioonist tuleb lähemalt juttu all­pool.

Lisaks on Dynamics 365 Business Cent­rali partnervõrgustik maailmas konkurent­sitult suurim. Kõik need tuhanded partnerid lisavad veel oma osa tootearendusse, mis kokkuvõttes tähendab arendustegevusele juba miljardeid dollareid.

2.Microsofti ökosüsteemme

Kõik teame kontoritarkvara Office, kus on Word, Excel, Outlook ja pal­jud teised rakendused. Aga lisaks sellele on veel loendamatu hulk lahendusi, mida me märkamatult kasutame või saaksime kasutada. Hetkel on maailmas nr 1 äri­analüüsirakenduseks tõusnud PowerBI, lisaks dokumendihalduslahendused, CRM ­tarkvarad, meeletult arenev tehisintellekt jne. Dynamics 365 Business Central pa­kub enamiku Microsofti toodetega mure­tut integratsiooni ja sidusust. Veel enam, Microsoft on toonud paljud need tooted majandustarkvara sisse.

3. Innovatsioon

Siin jagaksin arengud kahte gruppi: uusimad lahendused, mis on integreeritud Business Centraliga, ja lahenduse sisemi­sed arengud.

Esimeses grupis tooksin eelkõige esile just tulevikulahendused, milleks on ärianalüüs ja tehisintellekt. Üheks olulisemaks valdkonnaks kujuneb äri­analüüs.  Uuringufirma Gartner on välja toonud, et Microsofti ärianalüüsilahen­dus PowerBI areneb globaalselt kõige kiiremini ja on kõige uudsem. Praegune Business Centrali lahendus on integree­ritud PowerBIga, kus igale kasutajale saab töölauale viia tema jaoks olulise aruandluse.

Teine oluline uuendus ja suund on nn äppide tegemise võimalus ehk nii part­neril kui ka kliendil endal on võimalik kasutada PowerAppsi tehnoloogiat, et luua ühendusi teiste väliste lahendus­tega, lisada lahendusse oma väikeseid mugandusi ja lisafunktsioone.

Kolmas ja ehk kõige olulisem on tehis­intellekti ja masinõppe võimekus, millest on siin ajakirjas ka pikem artikkel (lk 46). Hetkel ei tundu see ehk hädavajalik, aga enam ei möödu päevagi, kui meedias ei räägitaks robotitest, digiteerimisest ja asjade internetist. See on tehnoloo­gia homne päev. Suur osa Microsofti innovatsiooniinvesteeringutest läheb praegu juba masinõppelahendustesse, sealjuures Business Centralisse.

Lahenduse sisemise arengu puhul tutvustaksin lühidalt selle tehnilisi muu­datusi. Kõige lihtsam on seda võrrelda telefoniäppide ja tarkvara ülesehituse­ga. Kui tootja pakub telefonile uut tark­vara, siis ühendatakse äpid korraks lahti ja taustal uueneb tarkvara. Kui kunagi pidi IT ­partner kõik kliendipõhised muudatused ja lisasoo­vid lahendusse sisse arendama, siis uus lähenemine on nn laiendused (exten­sions), kus muudatused tehakse äppi­dena, mis jagunevad kaheks. Ühed on lisavõimalused, mida kasutaja saab en­dale installeerida sekundite ja minutite­ga Microsooft App Source’i veebipoest. Teised on laiendused, mis on tehtud kitsalt kasutajale. Sõltumata sellest, kumma lahendusega on tegemist, pa­kub see suurepärast ja lihtsat võimalust võtta kasutusele uued versioonid kohe, kui need on saadaval, ilma et IT ­partner peaks vanamoeliselt kulutama kuid, et need kliendi jaoks kohandada. Microsoft pakub aastas Business Centralile 2–3 uut versiooni.

4.Paindlikkus

Microsoft pakub väga paindlikke ärimudeleid lahenduse kasutuselevõtuks: väljaost, rent oma või kolmandas serveris, rent Microsofti pilves. Parima lahenduse aitab siin kindlasti leida partner, kes suu­dab lihtsalt välja tuua nn break­even­ kava ehk millal üks või teine kasutusmudel kliendile kasulikum on.

5.Partnerite rohkus

Nagu elus ikka, ei lähe kõik alati nii, nagu plaanitud. BCS Iterasse on tihti tul­nud kliendid, kes on kunagi valinud kas ühe mehe või ettevõtte lahenduse ja nende teed on mingil põhjusel lahku viinud. Sel­lise lõksuolukorra vältimiseks on oluline teada, et asukohariigis oleks rohkem kui üks partner, kellel oleks oskusteave ja kes pakuks tuge. Lisaks teame, et konkurents tagab nii tugevama tootearengu kui ka pa­remad tingimused.

Lõpetuseks üks infokild: rahvusvahelise uuringufirma Nucleus researchi küsitluse põhjal (document s148, 09.2018) annab Dynamics 365 igalt investeeritud dolla­rilt võitu 16,97 dollarit ehk teisisõnu just nii kõrge on Dynamics 365 ROI (return on investment – investeeringute tootlus), mis on ERP­de seas parim näitaja.

 

Juhtimine Tootmine

Kuidas säilitada toiduainetööstuses konkurentsivõime?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs Tehnoloogia

PowerApps – käivita innovatsioon oma ettevõttes!

DIGITALISEERIMINE