Uudisvoog:

Tagasi

Dynamics NAV lahenduste uuendamine

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera juhatuse liige

Majandustarkvara lahenduste (nt. NAV lahendused) rollist ettevõtte arengule ei saa üle ega ümber.
Nende roll ettevõtte jätkusuutlikkusele on määrava tähtsusega ja siinkohal tasub tuua välja peamiselt 3 kriitilist valdkonda:

Konkurentsivõime parandamine – silmas peame eelkõige ettevõtete konkurentsivõimet rahvusvahelistes konkurentsitingimustes mitte ainult Eesti turgu arvestades. Nt. NAV lahendused katavad terve väärtusahela kaasates lisaks oma ettevõtte äriprotsessidele ka klientide ja hankijate lahendused. Tervikuna konkurentsivõime paraneb läbi automatiseeritud ja digitiseeritud koostöö.

Uute töökohtade loomine – majandustarkvara laialdasem kasutamine ettevõttes toob kaasa tarkade töökohtade suurenemise ja vähendab nö „rumalate“ mittevajalike töökohtade hulka. NAV lahendused nõuavad tarku töökohti, seeläbi tuleb ettevõttesse parem oskusteabe („know-how“) ning konkurentsivõime paraneb.

Muudatused terves organisatsioonis – inimeste harjumuste ja igapäevaste töörutiinide muutmine ning äriprotsesside täiendamine/muutmine või hoopistükkis mittevajalike lõpetamine. NAV lahendused on kui sütikud muutuste algatamiseks ja elluviimiseks, mistõttu konkurentsivõime suureneb  – võime teha asju teisiti ja targemalt.

Kõiki neid valdkondi arvestades tuleb lähtuda ka tõsiasjast, et majandustarkvaralahendused on reaalelus edasiarenevad „ettevõtte hingamisaparaadid“ ja nende pidev uuendamine uusi tehnoloogiad arvestades on vältimatu tegevus. Hoidmaks oma ettevõtte struktuurkapitali (finants + tehnoloogialahendused + tugevad töökohad + kliendid ja hankijad) tugevana on NAV lahenduste perioodiline uuendamine heaks platvormiks ka tulevasteks edasisteks äriarendusteks.

Orienteeruvad investeeringumahud NAV lahenduste uuendamisteks uusimale platvormile NAV 2017 on lühidalt väljatoodud alljärgnevalt (vaata ka joonist):

  • võttes võrdluseks ühe nutitelefoni investeeringud per inimene per 2 aastaks, mis jääb suurusjärku ca 27 eur per kuu ja arvestades ühe keskmise ettevõtte töötajate hulka (nt 50 NAV kasutajat);
  • investeeringute mahud versioonidele, mis jäävad selle aastasaja esimesse kümnendisse (nt NAV 5.0 -> 2009) jäävad per inimene ca 42 eur per kuu 2 aasta peale

 

Joonis

 

  • investeeringute mahud versioonidele, mis jäävad aga jooksva kümnendi esimesse poolde (nt NAV 2013 -> 2015) jäävad per inimene juba ca 25 eur per kuu 2 aasta peale
  • investeeringute mahud uuematele versioonidele (nt NAV 2016) jäävad per inimene juba ca 15 eur per kuu 2 aasta peale

Kokkuvõtteks: kindlasti tasub uuendamisi uuematele tehnoloogiatele teha märgatavamalt tihedamini, sest mida suurem ajaline vahemik jätta, seda tööde ja ajamahukam on ettevõtte lahendust uuendada.

Kaubandus ja laondus

Saage tuttavaks, uusimad müügimehed „põrandal“ – Cortana, Siri, Watson, Echo, Google

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Juhtimine

Investeeringute prognoosimine projektimoodulis Eleringi näitel.

DIGITALISEERIMINE