Uudisvoog:

Tagasi

Dynamics NAV2016 – eduka ettevõtte äritarkvara

Autor: Margo Touart, BCS Itera tootearendusjuht

Äritarkvara uuendamine on ettevõttele töömahukas ja kallis, ent uues Dynamics NAV2016 versioonis on uuenduste tegemine nüüd palju lihtsam. Olulisemaid muudatusi tutvustab Margo Touart.

Ärikeskkond muutub pidevalt ja järjest kiiremini. Infotehnoloogia areng ja laienemine mõjutab tugevalt seda, kuidas ettevõtted tegutsevad ning kui edukad nad on. Uuenduste omaksvõtmine, mitte nende ignoreerimine, on kriitilise tähtsusega.

Selleks et tehnoloogilised ja ärilised uuendused kiiremini ettevõteteni tuua, on Microsoft otsustanud NAV-i äritarkvara arendustsüklit lühendada ning tulla nelja aasta asemel uue versiooniga välja lausa igal aastal. Tõenäoliselt muutub see periood edaspidi veelgi lühemaks.

Kaks olulisemat tarkvara uuendamisega seotud muudatust Dynamics NAV2016-s on:

  • Laiendused“, mis võimaldavad partnerite täiendusi lihtsa install– ja uninstall-meetodiga paigaldada ja eemaldada.
  • „Sündmused“, mille abil saab ettevõte teha arendusi eraldiseisvana ning siduda nende käivitumise soovitud sündmuse või kohaga standardtarkvaras.

Need põhimõtted lihtsustavad ettevõtete jaoks tunduvalt uute tarkvaraversioonide juurutamist. Uuenduste kasutuselevõtmiseks ei ole vaja seniseid kohandusi uuesti sisse viia, vaid piltlikult öeldes seotakse need versioonist lahti ning liidetakse uuega.

Ärianalüütika

Hi-tech analysis

Hi-tech analysis

Uues Dynamics NAV2016 versioonis on rõhku pandud ka ärianalüütikale. Ettevõtete valduses olevate andmete kasv pakub uusi võimalusi – andmete koondamine, seoste leidmine ning visualiseerimine aitab teha paremaid ja kiiremaid otsuseid.

Microsofti värskeim tööriist selles vallas on veebipõhine teenus Power BI. See on mõeldud kõigile ettevõtte töötajatele ning võimaldab hõlpsalt koostada andmetest visualiseeringuid, seada mõõdikuid ning koondada neid ülevaatlikeks juhtimislaudadeks. Ning loomulikult jagada tulemusi kolleegidega ja miks mitte näiteks nutitelefonis.

Dynamics NAV2016 nüüd kõikides seadmetes

Dynamics NAV-i funktsionaalsusi saab nüüd kasutada kõikidel seadmetel, nii et miks mitte kasutada nutiseadmeid ka ettevõtte protsesside efektiivsemaks, operatiivsemaks ja täpsemaks muutmisel! Kui hiirt ja klaviatuuri ei ole käepärast, siis saab seda teha tahvelarvutist või telefonist. Selleks ei ole vaja teha muud, kui paigaldada äpp oma seadme äpipoest, seadistada NAV-i serveri aadress ning avamisel sisestada oma NAV kasutajainfo.

Tänu sellele on ettevõtte mobiilsed töötajad, nagu hooldustehnikud, laomehed, müügiesindajad, konsultandid, juhid jt, ka pärast kontorist lahkumist teistega samas inforuumis. Info on vahetult kättesaadav ning sisestatav sõltumata kohast ja ajast.

Praktikas on sellest väga suur kasu kindlasti kinnitusringides, mis on NAV2016 versioonis teinud läbi suure uuenduskuuri ning koondatud uue töövoogude funktsionaalsuse alla. Kui töövoos seadistatud protsessis on üks isik oma töölõigu lõpetanud, liigub töövoog koos vastava teavitusega edasi. Tööd (sh kinnitusringi kinnitusvajadused) ei jää ootele ja neid ei ole võimalik unustada, sest tarkvara saab seadistada nii, et see saadaks meeldetuletusi. Lisaks paraneb protsessi jälgitavus, tänu millele on võimalik seda hiljem analüüsida, tuvastada kitsaskohti ning neid optimeerida.

imageedit_2_4620339803

Digipööre raamatupidamises

Nii meil kui ka mujal maailmas muutuvad paberarved järjest vähem populaarseks ning seetõttu on Dynamics NAV-i lisatud võimalus saata ja vastu võtta e-arveid. Rahvusvaheliste partneritega suheldes saab kasutada Euroopa Liidu standardis e-arveid ning dokumendivahetuskeskkonda Tradeshift, Eesti äripartneritega Omniva, OpusCapita ja Telema dokumendivahetusteenuseid.

Mida teha, kui äripartner ei ole veel valmis masinloetavaid e-arveid edastama? Lahendusena saab suunata sissetulnud PDF-kujul ostuarved digitaliseerimisteenusele, mis tuvastab arve põhiinfo ning saadab selle loetud sekundite jooksul tagasi masinloetaval kujul. Parimal juhul peab raamatupidaja sisestama ainult konto, millele kulu kanda.

Ka Eesti riik valmistab ette digipööret raamatupidamises. Eelnõu järgi peavad riigiettevõtted alates 2016. aasta keskpaigast olema valmis e-arveid vastu võtma. 2017. aasta algusest saab riigiettevõtetele esitada ainult masinloetaval kujul e-arveid.

Kui teie klientideks on riigiettevõtted või näete neid edaspidi oma potensiaalsete klientidena, siis on just praegu õige aeg oma tarkvara ning selle e-arvete võimekus üle vaadata.

Kuula sotsiaalmeediat

Kuidas aitab NAV 2016 kliendisuhteid hoida ja parandada? Uuenduslik kliendihaldustarkvara Microsoft CRM Online suudab kuulata ka sotsiaalmeediat, analüüsida postitusi ning hinnata, kas need on hea või halva iseloomuga. Nii on ettevõttel võimalik sotsiaalmeedias toimuvale reageerida, kasutada saadud teavet sisendina oma toodete ja teenuste arendamisel või selgitada vajadusel avalikult mõnda äpardust või arusaamatust. Uues versioonis on Dynamics NAV ja CRM Online omavahel seotud ehk piltlikult öeldes on Dynamics NAV 2016 kliendihaldusmooduliks Microsoft CRM Online.

Lisaks sellele on NAV 2016 versioonis veel palju uuendusi. Võtke meiega ühendust ja me tutvustame teile kõiki põnevaid funktsionaalsusi. Vaadake ka NAV 2016 demo meie veebist www.itera.ee

Lisaks vaadake järgmisi keskkondi:

 

 

Kaubandus ja laondus

LS OMNI – ole kliendile kättesaadav igal ajal ja igal pool

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

BCS Itera äriteeninduse osakonna väljasõit

DIGITALISEERIMINE