Uudisvoog:

Tagasi

Postmodernistlik ERP ja selle strateegia vajalikkus

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera tegevjuht

Aktiivsed ja teadlikud investeeringud majandustarkvaralahendustesse (ERP lahendused) siinses regioonis on toimunud juba 15-20 aastat, mis annab juba terve põlvkonna kogemusi antud valdkonnas.

Maailmas on täheldatud trende, kus suur-ettevõtted püüavad oma ERP lahendusi pidevalt täiendada ja kohandada ning kõike ühte lahendusse ära mahutada jäädes truuks endistele tehnoloogiaplatvormidele. Analoogseid märke on näha ka siin Eestis ja Baltikumis. Kas see on ka jätkusuutlik ja mõistlik?

Modern vs Old World technologies

Postmodernistlik ERP

Rahvusvaheline analüüsi- ja uuringufirma Gartner on ettevõtetele välja pakkunud alternatiivseid trende – ERP kui mitte kõik ühes lahendus, vaid kui tehnoloogiline strateegia, mis aitab ettevõtete peamised äriprotsessid (nt finants, ost, müük, tootmine, kaubandus, personalijuhtimine) siduda operatiivselt muude vajalike ärinõuetega, kasutades uusimaid tehnoloogiaid (nt pilve-lahendused) ja ainult konkreetsetele ärivajadustele loodud lahendusi (nt e-arvete lahendused, mobiilsed müügimehe- ja laolahendused,  dokumendihaldus ja grupitöölahendused jpt.)

Turule jõudnud trend kui „postmodernistlik ERP“ püüab ettevõtjatele süstida julgust ja tahet oma senised ERP lahendused üle viia kasvõi osaliselt (nö hübriid-lahendustena)  pilve-tehnoloogiatele, et luua rohkem innovatsiooni erinevate rakenduste kasutamiseks kui ka vähendada lahenduste haldus (administreerimis) kulusid ning anda ettevõtjatele võimalust oma ärikorraldust paindlikumaks muuta.

Pärand-ERP lahendused

Nii nagu mujal maailmas on ka  Eestis ja Baltikumis tekkinud suur hulk ettevõtteid, kes on kinni jäänud nö „pärand-ERP“ lahendustesse – lahendused, mis on loodud 5-10 või isegi 15 aastat tagasi, mida on tasahilju küll kohandatud, kuid mille lahenduse tuumad töötavad juba vananeval tehnoloogial või vanadel tarkvaraversioonidel, mis takistavad ettevõtetel tänasel päeval jõuliselt edasi liikuda. Lahendustest on saanud „ankrud“, kuigi peaksid olema „purjed“ ettevõtete äriideede ja –ambitsioonide elluviimiseks.

ERP-strateegia vajalikkus

Läbi aegade on suurem osa ettevõtjaid ERP investeeringuid alustanud lahenduse valikust. Tõsi, see on ka kõige huvitavam ja emotsionaalsem tegevus, mis paelub paljusid – nii ettevõtte enda inimesi kui ka lahenduste pakkujaid. Samas, miks neid investeeringuid üldse tehakse, kuhu soovitakse jõuda, mida see tähendab ettevõtte ärikorraldusele jne – need teemad jäävad üldjuhul tahaplaanile kui mitte üldse analüüsimata. Tulemused – osad ettevõtted püüavad rakendada lahendusi, mis ilmselgelt on neile üle jõu käivad (nt liigne lahenduse funktsionaalsus, lahenduse TCO (total cost ownership), platvormide vananemine jm) või vastupidi – lahenduste võimekus või liigne killustatus arvestades ettevõtte ambitsioone jääb puudulikuks ja takistab äritegevust.

ERP kui tehnoloogiline strateegia

Tänased ERP-lahendused on jõudnud ajajärku, kus üha suurem lahenduste standartsus, juurutusvõimaluste lihtsustumine, pilvepõhiste ERP lahenduste olemasolu, laialdased integratsioonivõimalused teiste lahendustega – on kokkuvõttes investeeringute mahud toonud sellisele tasemele, et neid lahendusi suudavad oma äris rakendada nii keskmise suurusega ettevõtted kui ka oma äri alustavad ettevõtjad.

Ainuke nõue kõigile investeerijatele – mõelge läbi oma ERP lahenduste strateegia – milleks, kuidas, mida ja kelle jaoks te soovite neid investeeringuid teha – seejärel on juba märksa lihtsam leida õiged võtmed õigete uste avamiseks.

Julget pealehakkamist ja õigete purjede valimist oma ettevõtte ärituulte juhtimiseks !

 

Tootmine

Tootlikkus andmeaidast ehk andmemahukas tootmine.

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs Juhtimine Tehnoloogia

Miks on vaja ärianalüüsi lahendust?

DIGITALISEERIMINE