Uudisvoog:

Tagasi

Ärianalüüsi trendid 2015

Autor: Urmas Tutt; BCS Itera AS
Arendaja

Ettevõtete IT-juhtide ja infotehnoloogia valdkonna vastutajate mõtetes on investeeringute esikohal endiselt ärianalüüsi (Business Intelligence, BI) lahendused. BI on muutunud kõige olulisemaks arengu suunaks, kuna see võimaldab muuta äriinfo kättesaadavaks vahetult selle tarbijatele.

BI

Olgu nendeks kas tippjuhtkond, ettevõtte eesliinil töötajad, äripartnerid, kliendid või hankijad. Antud fakt esitab BI jaoks uued väljakutsed – rohkem andmeid ja andmeallikaid, rikkalikum andmetüüpide valik ning veelgi täiuslikumad analüüsimeetodid.

Tabelis on esitatud Gartner grupi aruandest investeeringute ennustus aastaks 2015. Esile tõstsin kolm kõige rohkem kasvavat valdkonda – BI, ERP ja mobiilsus.

Koht Investeeringute prioriteet 2014 2015 Trend
1 Ärianalüüs (BI) 41% 50% +9
2 Infrastruktuur ja andmekeskused 31% 37% +6
3 Pilv 27% 32% +5
4 Ettevõtte ressursside planeerimine (ERP) 25% 34% +9
5 Mobiilsus 24% 36% +12
6 Digitaliseerimine ja digiturg 17% 11% -6
7 Turvalisus 13% 11% -2

 

Uute väljakutsetega toime tulekuks järgivad BI keskkonnad aastal 2015 järgmiseid peamisi arengu trende:

  • visualiseerimine
  • iseteeninduse armatuurlauad (self-service dashboards)
  • pilveteenused
  • info reaalajas
  • mobiilsus

Järgnevalt kirjeldan lähemalt kus igas arengu suunas hetkel ollakse ning miks ja kuhu edasi liikumist vaja on.

VISUALISEERIMINE: Senised andmete esitluse vahendid nagu numbreid täis tabelid ja kirjud graafikud on oma aja ära elanud. Kasutajad vajavad infot neile mõistetavates terminites. Kujunemisjärgus on uus ärianalüüsi keel. Seni kasutusel olnud tabelid ja graafikud on asendumas konteksti kohaste intuitiivsete piltlikult esitatavate ärimõõdikutega.

ISETEENINDUS: BI iseteeninduse osakaalu järjepidev suurenemine lähendab andmeid ja äriinfo tarbijat. Klassikaliste lahenduste korral on algandmete ja lõpptarbija vahel väga paljudest lülidest koosnev ahel, jättes äriinfo sisu mõistja tegelikest andmetest väga kaugele. Ahelas on reeglina IT infra ja andmebaasi administraatorid, modelleerijad, arendajad ja analüütikud. BI automatiseerimine ja iseteeninduslik lähenemine viib infotarbija järjest rohkem andmetega vahetult kokku.

PILVETEENUSED: BI omab seni kõige väiksemat pilve turuosa. Tarnijad küll pakuvad, kuid kliendid ei võta omaks. Lähitulevikus hakkavad BI tootjad pakkuma palju uusi teenuseid, mis on saadaval ainult pilveteenustena. Nende kasutamiseks kujundatakse paindlik hinnakiri kasutusaja järgi, meelitatakse spetsiaalsete kampaaniatega. Lisatakse näiteks kõrgtehnoloogia kiire kasutuselevõtt, serveritega seotud teenused ja avalikud andmekogud

INFO REAALAJAS: Tänastel BI lahendustel on tihti probleemiks andmete ajakohasus.  Tüüpiline on olukord kus tegevjuht küsib analüütikutelt andmeid ja loomulikult soovib vastust kohe. Kas on üldse mõeldav päevaste või nädalaste intervallidega pakett töödena vastata näiteks reklaami, munitsipaalparkimise ja rahanduse teemalistele küsimustele? Seega on analüütiku küsimus „Millal?“ asendumas terminiga „Reaalajas“.

MOBIILSUS: Mis on mobiilsus? Mobiilsus ei tähenda enam kindlaid tootjaid, seadmeid ja tehnoloogiat vaid kõike mida näpuga juhtida saab, igal pool ja igal ajal. Lisandumas on palju uusi seadmeid, näiteks nutikellad ja väga erinevate ekraani mõõtmetega puutetundlikud seadmed. Tulevikus ei keskenduta konkreetsele tootjale ja operatsioonisüsteemile, pigem kujuneb mobiilsest seadmest paljudele uus igapäevane töölaud (desktop).

Lisaks eelnevatele peamistele arengusuundadele liigutakse BI rakendustes järjest rohkem agiilsete arendusmeetodite, suurte struktureerimata andmekogudega (Big Data, No SQL) integreerimise ja sisse ehitatud ennustus algoritmide suunas

Kokkuvõtteks julgen soovitada kõigil ettevõtjatel kellel täna infosüsteemide koosseisus BI lahendus puudub sellega tegelema hakata. Kellel juba olemasolev lahendus, siis areneda edasi mobiilsuse ja pilveteenuste suunal.

Visualiseerimine – intuitiivsed pildid tabelite ja graafikute asemel!

 

Tehnoloogia

Dynamics NAV versioonide võrdlus

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Metoodika

Miks meile projektijuhtimine?

DIGITALISEERIMINE