Valdkonnad → Seadmete rent

EHITUS

Rendiseadmete töökindluse kontroll enne rendile andmist on usaldusliku kliendisuhte hoidmise alustalaks.

MEDITSIINITARVIKUD ja ABIVAHENDID

Pikaajalise kliendisuhte ja SKA arvete korrektsuse tagab kõikide eelpoolnimetatud parameetrite automatiseeritud kontroll, perioodiliste massarvete väljastamisel.

DIGITALISEERIMINE