Valdkonnad → Seadmete rent

Tagasi

MEDITSIINITARVIKUD ja ABIVAHENDID

Kellele ja miks

Ettevõtted, kelle peamiseks tegevusalaks on abivahendite, rehabilitatsiooni- ja meditsiinitarvikute üür, vajavad lahendust, kus on võimalik kiirelt ja korrektselt sõlmida üürilepinguid ning automaatselt arvutada riigipoolne soodustus, arvestades Kliendi vanusegruppi ja tervislikku seisundi dokumentatsiooni (arstitõend, eriarstiotsus, IAK) ning samuti Sotsiaalkindlustusameti määranguid (ISO avatus, soodustuse piirmäärad (mahulised/rahalised), piirhinnad, omaosalus jne).

Pikaajalise kliendisuhte ja SKA arvete korrektsuse tagab kõikide eelpoolnimetatud parameetrite automatiseeritud kontroll, perioodiliste massarvete väljastamisel.

 

Dynamics 365 Business Central rendilahendus muudab väljakutsed võimalusteks:

 • Ülevaade renditegevuse kasumlikkusest
 • Klientide kiire ja efektiivne teenindamine
 • Paindlik lepingute haldus
 • Mitmeid võimalusi pakkuv arveldus
 • Rendikalender – ülevaade seadmete saadavusest, asukohast, rendiperioodidest
 • Mugav rendiseadmete hoolduste haldamine
 • Võimalused varuosade laoseisu optimeerida

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Seadmete haldus

 • Abivahendite haldus
 • Abivahendite komponendid
 • Abivahendite tehnilised parameetrid
 • Variantide haldus
 • Seerianumbrid
 • Automaatne abivahendi loomine ostutellimuselt
 • Abivahendi seos hooldusüksusega, välpade uuendamiseks ja automaatseteks hooldustöödeks
 • Rendi ja müügihindade haldus
 • ISO koodide haldus

Rendilepingute haldus

 • Rendipakkumised
 • Rendilepingud
 • Eriotsused
 • Eriarstitõend
 • Arstitõendid
 • ISO avatuse kontroll
 • ISO grupipõhine ja hinnapõhine limiitide haldus
 • Puude, vanuse ja töövõimetuse kehtivuse kontroll
 • Soodustatud kaupade mahtude jäägid (ost ja üür erinevatelt pakkujatelt)
 • Soodustuse arvutus (sh lepingute automaatne uuendamine tingimuste muutumisel)
 • Seireinfo kogumine
 • Tagastuste haldus
 • Massarveldus ja arvelduste automaatika (nt ülekulu krediteerimine)
 • SKA aruanne ja arveldus
 • Ristmüük

Hooldus

 • Hoolduslepingud
 • Hooldustellimused
 • Hooldustööde plaan (sh soodusrendis olevate seadmete hooldusplaan)
 • Tööde teostuse mobiilne registreerimine
 • Funktsionaalsuse testid
 • Transpordi planeerimine


Ostud ja ladu

 • Lao asukohtade haldus
 • Abivahendite liikumise asukohtade vahel
 • Inventuurid
 • Varuosade säilitamine

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Seadmete analüüs
 • Kliendirhulolu analüüs

Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Meditsiiniseadmete rent

Rendilahendus – ArmadaDynamics

 

DIGITALISEERIMINE