Chat

Valdkonnad → Seadmete rent

Tagasi

EHITUS

Kellele ja miks

Rendiettevõtete esmasteks vajadusteks on kiire ülevaate seadmete asukohast, rendi kestvusest, järjepidamine seadmete hoolduste üle ning rendiseadmete täienduste paindlik käsitlemine.
Kui klientide arv küündib tuhandeteni ja hallatakse suurt rendiseadmete parki, on väga oluliseks seadmete väljarentimise toimingute kiirus ja operatiivsus. Seadmete ümber komplekteerimise ja remondi olukorrad on igapäevasteks väljakutseteks sõltumata, kas tegemist on autosid, tööriistu, joogiautomaate või ehitustehnikat rentiva ettevõttega.

Rendiseadmete töökindluse kontroll enne rendile andmist on usaldusliku kliendisuhte hoidmise alustalaks ja näiteks ehitusmasinate korrasoleku kontroll aitab tagada, et masin ei põhjustaks ehitusobjektil õnnetust.

Dynamics NAV rendilahendus muudab väljakutsed võimalusteks:

 • Ülevaade renditegevuse kasumlikkusest
 • Klientide kiire ja efektiivne teenindamine
 • Paindlik lepingute haldus
 • Mitmeid võimalusi pakkuv arveldus
 • Rendikalender – ülevaade seadmete saadavusest, asukohast, rendiperioodidest
 • Mugav rendiseadmete hoolduste haldamine
 • Võimalused varuosade laoseisu optimeerida

 

Dynamics NAV äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Seadmete haldus

 • Unikaalsed tooted (seerianumbitega), kaubad, komplektid  (nt tellingud, raketised)
 • Rendi ja müügi hinnad (päevarent, tunnirent, kuurent)
 • Kulukaubad
 • Edasirendi seadmed

Rendilepingute haldus

 • Rendipakkumised
 • Rendikalender (paindlik rendipäevade seadistus)
 • Toodete saadavuse kalender (sh graafiline vaade)
 • Kontaktide autoriseerimine
 • Massarveldus ja arvelduste automaatika (nt ülekulu krediteerimine)
 • Tagatisrahade haldus
 • Ettemaksuarvestus
 • Rendikindlustus
 • Tagastuste haldus
 • Arveldus vastavalt näidikutele
 • Paindlik tagastuste hinnastus (nt enne teatud kellaaega tagastatud seadme eest tagastamise päeva renti ei küsita)
 • Ristmüük
 • Lisateenuste müük
  • Transport
  • Masinad koos juhtidega
  • Montaaž jms

Hooldus

 • Näidikute ja välpadepõhine hooldus
 • Hoolduslepingud
 • Hooldustellimused
 • Hooldustööde plaan
 • Tööde teostuse mobiilne registreerimine
 • Funktsionaalsuse testid
 • Transpordi planeerimine

Ostud ja ladu

 • Lao asukohtade haldus
 • Investeeringute haldus
 • Inventuurid

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Seadmete analüüs
 • Kliendirahulolu analüüs


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Ehitusseadmete rent tooteleht

Rendilahendus – ArmadaDynamics

Dynamics 365 Business Central tooteleht

BCS Itera Palk ja Personal funktsionaalus 2019

Palk365 ja Personal365 tooteleht

Ärianalüüsi tooteleht

Ärianalüüsi lahenduse BI4Dynamics tooteleht

Dynamics Eesti lisafunktsionaalsus