Valdkonnad → Muud teenused

Tagasi

Pangandus, kindlustus, liising, meedia – finantslahendused

Kellele ja miks

Meie klientideks on mitmed pangad ja finantsasutused, kuna Dynamics 365 Business Central pakub innovatiivseid finantsjuhtimise lahendusi, varade juhtimist ja ärianalüütikat. Lisaks saab Dynamics 365 Business Centrali lihtsalt liidestada erinevate erilahendustega, mis tagab sujuva ning vigadeta ülevaate kogu ettevõtte tegevusest ning tulemustest.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Projektihaldus

 • Projekti eelarvestamine ja eelarve jälgimine
 • Kulude prognoosimine
 • Ressursside planeerimine
 • Hangete hinnapakkumiste haldus ja pakkumiste import projektidele
 • Tegelike kulude jälgimine
 • Kulude jagamine projektile (sh töötajate ja üldkulude jagamine)
 • Projekti akteerimine ja arveldamine
 • Garantiireservi haldus
 • Tagatisraha haldus
 • Ettemaksud ja garantiikirjad
 • Volitatud isikute register
 • Projektide graafiline planeerimine
 • Projekti valmidusastme arvutus

Alltöövõtulepingute haldus

 • Lepingute register
 • Lepingu täituvuse jälgimine

Ostude planeerimine ja ladu

 • Varude planeerimine ja tellimine projektile
 • Transpordi planeerimine
 • Materjalide vastuvõtt ja kandmine projektile mobiilselt
 • E-arved ja kinnitusringid

Investeeringute haldus

 • Sh laenude haldus
 • Intresside kapitaliseerimine projektidele

Aruandvad isikud

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Hälbed
 • Rikete analüüs
 • Kliendirahulolu analüüs


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

 

DIGITALISEERIMINE