Chat

Valdkonnad → Jaekaubandus

Tagasi

Elektroonika

Kellele ja miks

Jaekaubanduse valdkond on keeruline, kiirete muutustega ja ülimalt konkurentsitihe. Paljude müügikanalite tõttu on suurimaks väljakutseks keerukas varude haldus, mitmekülgne ning väljakutsuv klienditeenindus ning loomulikult turunduse- ja müügikampaaniate juhtimine.

OMNI kaubanduse suurim väljakutse on olla oma klientide jaoks nähtav ja kätte saadav kõikide kaasaegsete kanalite kaudu ning sellega kujundada oma ostuelamust. Suurimaks kaubanduse kasvumootoriks on e-kaubandus, milleks peab valmis olema ning tehnoloogilist võimekust omama iga kaupmees.

Kõige eelneva haldamine on seda keerukam, mida rohkem erinevaid lahendusi selleks kasutatakse.

Elektroonikakaupade müügi erilahendused

Suurimad väljakutsed on OMNI kanalite haldus, suur kaupade nomenklatuur, varude ja nomenklatuuri planeerimine ning kliendihaldus.

Kiire tootevaliku uuenemine esitab väljakutse laovarudele ja eelkõige nende kiirele vananemisele.  Selleks pakub Dynamics 365 Business Central ja LS NAV spetsiaalseid lahendusi, mis aitavad eelnimetatud protsesse automatiseerida ja efektiivsemaks muuta.

Dynamics 365 Business Central ja LS NAV äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kampaaniaid, varusid, tellimusi, logistikat, tööjõudu ja kõike muud, mis oluline jaekaubanduses.


Ladu

 • WMS e. laohaldus
 • Paberivaba laohaldus
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Transpordi planeerimine
 • E-arved ja kinnitusringid
 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine

Ostu- ja varudejuhtimine

 • Ostupakkumised-tellimused-arved- kreeditarved
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Ostulepingud e -hinnakirjad
 • Ostutagastused
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • e-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)
 • PIM e tooteinfo juhtimine hankijaga

Müügijuhtimine

 • Müügipakkumised-tellimused-arved-kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügi-kokkulepped e -hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Mobiilsed müügimehed ja planeerimine
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist

CRM e kliendi- ja kontaktihaldus

 • Kliendiinfo andmebaas
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Outlook integratsioon
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus
 • Müügivõimaluste juhtimine


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ja jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Elektroonika kaupade tooteleht

LS Central flyer 2019