Kliendilood:

Tagasi

Ainus piirang on meie enda mõttelend. Uue Dynamics NAV juurutus.

Ettevõte sai pöörase hoo sisse umbes viis aastat tagasi, kui võeti üle JURA espressomasinate maaletoomine Baltikumis. Mõne aasta pärast lisandus Valgevene turg ning eelmisel aastal alustati hulgimüüki. Muutustega aitas edukalt toime tulla kvaliteetne majandustarkvara.

Kirja pani Gerli Ramler.

Suurte ümberkorralduste hulka, mille tingisid muutuv ärikeskkond ja koostööpartnerite ootused, kuulusid jaotusvõrgu ja kaubamärgi arendus ning turundus ja järelteeninduse korraldus. Lisaks alustas 2017. aasta alguses tööd Leedu filiaal. „Peame olema oma partneritele lähemal, pakkuma professionaalset tuge ja päevast päeva latti kõrgemale tõstma – nii enda kui ka konkurentide jaoks,“ selgitab Rickmani juhatuse liige Silver Rits.
Ehkki Rickmani juured on auväärse 20-aastase ajalooga Eesti ühes juhtivas espressoettevõttes, siis päris omapäi ollakse üsna rohelised. See aga annab unikaalse võimaluse teha asju omamoodi. „Oleme avatud uuele ning saame olla meie ise. Ainus piirang on meie enda mõttelend.“
Rickmanil õnn on tegutseda kiire kasvuga valdkonnas. Kuigi ettevõttes tajutakse konkurentide pidevat pilku, ei lepita vähesega, vaid soovitakse olla liidrid igal turul. Jälgitakse turgu ja teisi turuosalisi, lootuses neilt midagi õppida või saada täiendavat arengutõuget.

Rickmani turgudest – Balti riigid ja Valgevene – on espressomasinate müük suurim Leedus. Aga 2016. aastal müüdi seal ligi kaks korda vähem JURA masinaid kui Eestis. „Seega peame liikuma turule lähemale ja oma oskused maksma panema,“ räägib Rits, lisades, et kõige väiksem on turuosa praegu Lätis. Tulevikus on soov tegevuspiirkonda veelgi laiendada, aga selleks tuleb olemasolevatel turgudel end tõestada.

Üle oma varju ei hüppa

Tugev tööriist ja abimees eesmärkide saavutamisel on kindlasti nüüdisaegne majandustarkvara ning seoses suurte muutustega oli vaja uut lahendust. Eelistati jääda NAVi juurde, sest seda tarkvara oli ka varem kasutatud. Tegelikult on turul odavamaid ja lihtsamaid lahendusi, aga need ei vastanud Rickmani vajadustele ja tulevikuplaanidele. Teisalt on ka kallimaid ning keerukamaid, kuid need oleks praegust organisatsiooni vaadates jällegi liigne investeering. Dynamics NAV on viimaste aastatega tublisti arenenud ja muutunud paindlikumaks ning Silver Rits loodab, et see suudab üldise tehnoloogia arenguga sammu pidada.
Pakkumisi küsiti kolmelt suurelt tegijalt ning valikukriteeriumiks oli lahenduse paindlikkus ja maksumus. Konkursi võitis BCS Itera. Nende lahendus sobis kõige paremini ning ka ettevõte ise näitas üles suurt soovi kliendiga koostööd teha. Juurutuse üks keerukamaid ülesandeid olid aga eelläbirääkimised Microsoftiga litsentsitingimuste üle. Tänu BCS Iterale saavutati head kokkulepped.Juurutus jagati kaheks etapiks. Esimeses võeti ette Rickmani baasprotsessid, nagu ost-müük-ladu-finantsid ning logistikaliides. Teise etappi jäeti kõik uued äriprotsessid ja suuremad arendused. Ettevõtte üks kriitilisemaid äriprotsesse on JURA masinate hoolduskorraldus, mis lisandub teises etapis. Praegu tegeletakse äriprotsesside kaardistamisega, et tõhustada ettevõtte tööd ning muuta kliendikogemus veelgi paremaks.

Rickman valis teadlikult agiilse lähenemise, et olla kiirem ja paindlikum. Otsustati, et uuele tarkvarale minnakse kiiresti üle ning jooksvalt tuvastatakse ja prioritiseeritakse valdkondi, kus vajatakse täiendavaid tarku ja efektiivsust tõstvaid lahendusi. „Torus on mitmeid projekte, mida tahame ellu viia, aga teeme neid endale jõukohases tempos,“ selgitab Rits.

Eelanalüüsi ei tasu alahinnata

Praegu arutatakse Rickmanis kahe projekti võimaluste ja kasulikkuse üle: JURA espressomasinate registreerimine veebis- ning online-päevik. Hooldusega seotud klienditeekonda on analüüsitud ja jõutud järeldusele, et IT võiks mitmes etapis protsessi efektiivsemaks muuta ning suhtlust masinaomanikuga parandada. Lisaks soovib ettevõte viia müügikohtade auditeerimise üle elektroonilisele platvormile, kus kvaliteediauditi tulemused registreeritakse ja salvestatakse reaalajas. Kokkuvõttes läks tarkvara juurutamine plaanipäraselt. „Mõned tehnilised tõrked live’i minekul oleks jäänud olemata, kui oleksime eelanalüüsi ajal detailsemalt protsessi analüüsinud ning testinud,“ toob Rits välja ainsa kitsaskoha.
Praegu katab NAV 2016 suure osa Rickman Trade’i põhiprotsessidest. Palgaarvestust tehakse Taavi programmis ning analüüsi jaoks kasutatakse BI4Dynamicsi lahendust. Tulevikus on plaanis NAV 2016 kasutusala laiendada ning juba on otsustatud, et teistesse riikidesse minekul kasutatakse võimalusel sama tarkvaralahendust.

Edu võti: tarkvaralahenduse ja tublide töötajate koostöö

Silver Rits räägib, et juhina on tema prioriteet anda töötajatele usaldusväärne ja operatiivne info, et nad saaksid iga päev langetada häid otsuseid. „Õige info õigel ajal õigetes kätes tagab selle, et töötajad saavad anda töös maksimumi, olla võimalikult efektiivsed ja loodetavasti tunda ka ise suurt rõõmu headest tulemustest,“ kõneleb Rits.  Teine oluline küsimus Rickmanis on madala tootlusega tegevuste vähendamine. „Usume, et oleme päris osavad premium-toodete jaotuse korraldamises. Põhitegevusest väljapoole jäävates valdkondades otsime alternatiivseid lahendusi. Näiteks on palju töid, kus arvuti on efektiivsem kui inimene. Kui see on majanduslikult rentaabel, siis üritame sobilikud töölõigud üle anda.“

Ettevõtte edukus sõltub aga üha enam võimest meelitada enda juurde häid töötajaid ning selle nimel tuleb pingutada iga päev. Värbamisel ollakse põhjalikud. Kirjeldatakse ametikoha profiili ja kaardistatakse edutegureid. Viimaste alusel koostatakse värbamisetapid, mille põhiosad on struktureeritud intervjuu ja kohtumine meeskonnaga. Värbamisotsuse teeb meeskond ühiselt ning välise partnerina kasutatakse ka Fontese abi.Pika valikuprotsessi eesmärk on võtta ettevõttesse tööle sobivad kandidaadid, kellel on selge arusaam sellest, kuhu nad satuvad. „Me ei vali kandidaatide vahel, vaid võrdleme kandidaati seatud latiga. Me ei vaja palju keskpäraseid, vaid ühte sobivat kandidaati!“
Rickmanil on oma nägu ja stiil. Seetõttu ei kandideeri ettevõttesse igaüks ja tegelikult sobivad juba kandideerimisotsuse teinud inimesed üle keskmise hästi. Kuna värbamispraktika on pikk ja põhjalik, siis jäävadki sõelale need inimesed, kes on tõeliselt motiveeritud. Pärast palkamist panustab ettevõte jõuliselt sisseelamisse, et värske töötaja teaks hästi, mis on tema ülesanded ja mida temalt oodatakse.

Mis on mis?

Rickman on loodud 2006. aastal, ent suurem äritegevus sai hoo sisse 2011, kui omandati JURA eksklusiivsed distributsiooniõigused Balti riikides. 2015. aastal lisandus Valgevene turg. Alates 2016. aasta suvest võttis Rickman üle JURA hulgimüügi Eestis ja 2017 Leedus. Rickman on ühe kaubamärgi ettevõte. JURA on kaks korda pälvinud erakordsete tulemuste eest parima distribuutori auhinna (perioodide 2003–2006 ja 2010–2014 eest). 2016. aastal müüdi Eestis rohkem kui 4000 JURA täisautomaatset espressomasinat, Balti riikides ja Valgevenes kokku ca 8000. Aastaks 2020 on Rickmani eesmärk müüa oma territooriumidel enam kui 15 000 espressomasinat.

Rickmani äri on premium-kategooria kodumajapidamisseadmete distributsioon – tooted, mis on ihaldusväärsed, nõuavad professionaalset müügikonsultatsiooni ja vajavad tipptasemel järelteenindust.

 

DIGITALISEERIMINE