Uudisvoog:

Tagasi

Majandustarkvara (ERP) valdkonna kokkuvõte ja trendid

Allikas: Äri-IT Kevad 2023

Autor: Marek Maido, BCS Itera turundus- ja müügijuht

Majandustarkvara ehk ERP (Enterprise Resource Planning) on tänaseks iga keskmise ja suurema konkurentsivõimelise ettevõtte lahutamatu osa. Siin on hea ülevaade, mis ERP-maailmas toimub, lisaks veidi kogemus põhist infot Eesti kohta.

 

Majandustarkvara (ERP) valdkonna kokkuvõte ja trendid

Artikli aluseks on suuresti Trustradiuse (trustradius.com) põhjalik uuring, kus omakorda on sisendit saadud mitmest teisest valdkonna uuringust. ERP ostmise ja juurutamise globaalne statistika hõlmab eelkõige aastaid 2020– 2021.

93% ettevõtetest peab ERP juurutust edukaks.

ERP tarkvara elas nii maailmas laiemalt kui ka Eestis koroonapandeemia kenasti üle. 93% ettevõtetest, kes on juurutanud uue ERP, peab projekti edukaks. See edukuse määr langes pärast pandeemia tippu vaid 2%.

Peamise probleemina on esile toodud, et ERP on tihti kallis, selle juurutamine nõuab aega ning projektide kulu ületab eelarvet. Aga sellest hoolimata on eri tööstusharude organisatsioonid teada andnud positiivsest ROIst (Return on Investment, investeeringu tasuvus).

 

ERP statistika

Microsoft Dynamics 365 oli 49% turuosaga 2021. aastal ERP liider

 • 93% ettevõtetest peab ERP-projekte edukaks (Panorama Consulting Group 2020).
 • 47% organisatsioonidest ei viinud oma ERP-projekti plaanitud aja jooksul lõpuni (Hubspot 2020).
 • 45% ERP-projektidest ületab eelarvet (Selecthub 2021).
 • Microsoft Dynamics 365 on 2021. aastal ERP turuliider 49% turuosaga (TrustRadius 2021).
 • 34% ERP turust moodustavad tootmisettevõtete investeeringud (Hubspot 2020).
 • 53% klientidest on oma ERP süsteemiga rahul (Hubspot 2020).
 • Keskmiselt kulutavad ettevõtted ERP tarkvara valimisele 17 nädalat (Softwarepath 2021).

Ka Eestis on Dynamics 365 ja eelkõige just Business Central kõige kiirema kasvuga rahvusvaheline majandustarkvara – arvestuse aluseks on unikaalsete kasutajate (kasutajad, kes on arvuti järgi tuvastatavad – toim) arv. Väiksemad ettevõtted valivad tihti kas kohalikke või väiksema ulatusega tarkvaralahendusi.

 

Turg

 • Ülemaailmse ERP turu väärtuseks hinnati 2019. aastal 39 miljardit dollarit (Allied Market Research 2019).
 • Prognooside kohaselt ulatub ERP turg 2027. aastaks 86 miljardi dollarini (Allied Market Research 2019).

Toon siin just esile kasvuprognoosi, mis viitab valdkonna ja ERP lahenduste kasvavale rollile konkurentsivõime hoidmisel ning tõstmisel.

 

Võitjad

TrustRadiuse andmetel otsib iga kuu enam kui 1,2 miljonit ERPtarkvara potentsiaalset ostjat võimalikke lahendusi. Vaatame lähemalt, millised tooted köidavad enim tähelepanu. ERP turul on kuus liidrit:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central ja Finance & Operations (Eestis laialt levinud)
 • Oracle Cloud ERP (Eestis vähesel määral levinud)
 • Sage Intacct (Eestis vähesel määral levinud)
 • Infor ERP
 • Deltek Vision
 • SYSPRO
Juhtivate ERP­tarkvarade turuosa aastal 2021

Juhtivate ERP­tarkvarade turuosa aastal 2021

 • Microsoft Dynamics 365 (Business Central, Finance & Operations ja Sales) on 2021. aastal ERP turuliider 49% ERP turuosaga (TrustRadius 2021).
 • Oracle Cloud ERP-l on 18% ERP turuosast (TrustRadius 2021).
 • Sage Intacctil on 17% ERP turuosast (TrustRadius 2021).
 • Infor ERP-l ja Epicoril on kummalgi 6% ERP turuosast (TrustRadius 2021).
 • ERP tarkvarast kulutavad ostjad kõige rohkem aega SAP ERP ja SAP Business Planningu and Consolidationi võrdlemisele (Trustradius 2021).

 

Levinuimad majandustarkvarad Eestis

Eestis pole sellist statistikat, aga võib väita, et see nimekiri ei kajasta tingimata siinset olukorda. Meil on just keskmiste ja suuremate ettevõtete seas väga tugeval positsioonil Dynamics 365 majandustarkvarad, eriti Business Central. Oracle osakaal on aga minimaalne ja teised nimetatud lahendused peaaegu puuduvad. Kindlasti tasub peale Business Centrali ja Finance & Operationsi mainida ka SAPi ning Odood ning siis tulevad juba kohalikud lahendused, nagu Directo ja Erply. Osakaalu on keeruline hinnata, aga ehk saab joone vahele tõmmata just ettevõtete suuruse järgi. Keskmiste ja suuremate ettevõtete turul on Microsoft ja SAP, väiksemad ja keskmised kasutavad kohalikke lahendusi.

Business Centrali klientidest saab ülevaate lehel www.itera.ee. Tuleb ainult arvestada, et see on vaid ühe partneri põhine nimekiri.

 

ERP juurutamise proovikivid

Statistika järgi ebaõnnestub maailmas 50% ERP juurutustest esimesel korral. Olgu siinkohal mainitud, et rahvusvaheline statistika ei kajasta kuigi täpselt Eesti olukorda. Näiteks BCS Iteral, kes on aastate jooksul juurutanud sadu keerukaid ERP projekte, on õnnestumise määr 100%. Kindlasti on olnud projekte, kus vajaduste selgumisel eelarve ja ajakava muutuvad, kuid see on pigem erand kui reegel. Eesti ettevõtted on maailma mõistes siiski väikesed, nii et majandustarkvara juurutamise riskid, mis käivad kaasas globaalsete ettevõtetega, siin tegelikkuseks ei muutu.

99% õnnestuvad Eesti ettevõtetes tehtud ERP projektid

 • 50% ERP juurutustest ebaõnnestub esimesel korral (TEC 2021). Julgen väita, et Eestis on ERP projektide õnnestumise määr ligikaudu 99%, kuigi kõigi partnerite statistika puudub.
 • Keskmiselt võtab ERP juurutamine 30% kauem aega kui arvatakse (TEC 2021). See number võib Eestis umbes sama olla. Optimistlik hinnang oleks 15–20%, kuid see ei puuduta kõiki projekte, nagu näha ka järgmisest punktist.
 • 47% organisatsioonidest ei vii oma ERP projekti ettenähtud aja jooksul lõpule (Hubspot 2020).
 • 65% kõigist organisatsioonidest peab muudatuste juhtimist keeruliseks või väga keeruliseks. (Hubspot 2020).
 • 83% organisatsioonidest, kes hakkas kasutama uut ERP-d, pidas üleminekut keeruliseks või väga keeruliseks (Hubspot 2020).

 

ERP väärtus ja hind

Põhjusi, miks majandustarkvarasse investeeritakse, on palju. All joonisel on toodud rahvusvaheline ülevaade, mis on ilmselt ka Eestis sarnane. Üks oluline aspekt, mis siin ei kajastu, on soov asendada eri lahendused ühe terviklahendusega, mis katab maksimaalselt kogu tarneahela. See tagab kvaliteetsemad andmed, väiksemad administratiivkulud ja parema juhtimisaruandluse.

Kliendid hindavad järgmisi ERP funktsionaalsusi

Kliendid hindavad järgmisi ERP funktsionaalsusi

 • 45% ERP projektidest läheb üle eelarve (Selecthub 2021). Oluline tegur, mis mõjutab tarkvaraprojekti kulusid, on tellija valmidus panustada ettevalmistusse ja esimestesse etappidesse (analüüs ja disain). Eelarve ületamise taga on keerukad nüansid, mis selguvad projekti käigus ja mis on jäänud alguses läbi rääkimata. Toodud protsent on ilmselt Eestis umbes sama suur.
 • ERP tarkvara keskmine eelarve kasutaja kohta on 8265 dollarit (Softwarepath 2021). Eestis on see number mitu korda madalam. Mida rohkem on ettevõttes lahenduse kasutajaid, seda madalam on keskmine hind. Teine määraja on lahenduse ulatus ning keerukus ehk kui palju see katab kõiki protsesse.

 

Kuidas ettevõtted ERP­-i kasutavad

 • 25% rakendab ERP-i efektiivsuse tõstmiseks (Softwarepath 2021).
 • 20% rakendab ERP-i kasvu toetamiseks (Softwarepath 2021).
 • 20% rakendab ERP-i funktsionaalsuse suurendamiseks (Softwarepath 2021).
 • 10% rakendab ERP-i eri ettevõtete konsolideerimiseks (Softwarepath 2021).
Millised majandusharud kasutavad ERP­tarkvara kõige enam

Millised majandusharud kasutavad ERP­tarkvara kõige enam

Tootmissektor moodustab 34% ERP turust. Teised suuremad tarbijad on professionaalsed teenused (raamatupidajad, arhitektid, advokaadid jt) ja finantsteenused (14%), jae- ja hulgimüük (10%) ning IT (5%) (Hubspot 2020).

Eestis on ilmselt samasugune trend. Tootmine on hoo sisse saanud paljuski EASi abiga kes toetab mitmete meetmetega digipööret.

 

Kui rahul on kliendid oma ERP lahendusega?

3%    väga rahulolematud

7%    rahulolematud

38%  neutraalsed

58%  rahul ja väga rahul

93% organisatsioonidest peab oma ERP projekti edukaks (Hubspot 2020).

Siin on tihti oluline aspekt muudatuste juhtimine. ERP vahetus tähendab suurt muutust igapäevases töös ja kindlasti õppimist ning kohanemist. Viimastel aastatel on üha enam ERP projektidega koos hakatud investeerima ka koolitustesse, eriti muudatuste juhtimisse. Arvestama peab, et uue nüüdisaegse ERP juurutamine ei tähenda alati vähem klikke ja lihtsamat elu, sest tihti on näiteks eesmärgiks varasemast enam andmeid koguda, mis omakorda võib tähendada suuremat sisestusmahtu.

 

ERP majutuse eelistused

64% organisatsioonidest eelistab hoida ERP lahendust pilves

 • 64% organisatsioonidest eelistab ERP-tarkvara majutada pilves (Softwarepath 2021).
 • 34%­-l töötajatest puudub eelistus ERP-tarkvara majutamise suhtes (Softwarepath 2021).
 • 86% ERP tarkvarast on juurutatud tarkvarateenusena (igakuine/aastane järelmaks litsentsimiseks; Hubspot 2020).
 • 14% ERP tarkvarast juurutatakse on premise vormis ehk ettevõtte enda serverisse (Hubspot 2020).

BCS Itera näitel, kes teenindab eelkõige keskmisi ja suuremaid ettevõtteid, võib öelda, et alates 2019. aastast on enamik neist majutanud oma lahendused pilve ja valinud rendimudeli. Selle järgi võib arvata, et Eestis on ülal toodud numbrid ilmselt suhteliselt sarnased.

 

ERP kasutamine

25% töötajatest kasutab ERP lahendust

 • Keskmiselt kasutab ettevõtte ERP süsteemi 25% töötajatest (Softwarepath 2021).
 • 45% kaubandussektori töötajatest kasutab ERP-i (Softwarepath 2021).
 • 44% e­-kaubanduse töötajatest kasutab ERP-i (Softwarepath 2021).
 • 43% teenustesektori töötajatest kasutab ERP-i (Softwarepath 2021).
 • 41% mittetulundussektori töötajatest kasutab ERP-i (Softwarepath 2021).
 • 39% tootmissektori töötajatest kasutab ERP-i (Softwarepath 2021).

 

ERP trendid 2021

Pilv

ERP on üsna pika ajalooga ja pilverakenduste üha kiirenev kasutuselevõtt on trendiks siingi. Vaid 3% organisatsioonidest soovib majutada ERP tarkvara oma isiklikus serveris. Põhjuseks asjaolu, et kliendid rakendavad ERP-tarkvara efektiivsuse kasvatamiseks, kasvu toetamiseks ja funktsionaalsuse laiendamiseks ning pilvepõhised ERP lahendused pakuvad kõigis neis tunduvalt suuremat paindlikkust ning võimalusi. SaaS (Software as a Service) ehk rendipõhise ERP levik ja pilvetarkvara üldine eelistamine on pannud pakkujad keskenduma pilvelahendustele.

Näiteks Dynamics 365 Business Central tuleb uuenduste ja uue versiooniga välja kaks korda aastas, pakkudes pilvepõhisele kasutajale pidevalt aina rikkalikuma funktsionaalsusega lahendust.

Tehisintellekt ehk AI

ERP lahendustesse tuuakse suure hooga AI funktsioone, mis on loodud tarkvara kohandamiseks organisatsiooni vajadustega. Kasutajaliideses (front end ehk tarkvara n-ö nähtavas osas) on levinud vestlusrobotid ning abistavad liidesed tarbijateabe kogumiseks ja töötlemiseks. Koodis (back end ehk tarkvara taustarakendustes) saab AI abil kohandada äriprotsesse. AI-tehnoloogia arenedes eeldame, et see suundumus jätkub.

Business Centralis on AI abil võimalik koostada oma kaubavarude prognoosi, hinnata kliendi maksekäitumist, automatiseerida turundus tegevusi jne.

 

Allikad

 • https://www.trustradius.com
 • The 2020 ERP Report (Panorama Consulting Group 2020)
 • ERP Case Study (Selecthub 2021)
 • ERP Market Share, Trends & Growth (Allied Market Research 2019)
 • ERP Statistics & Facts: ERP Success & Failure Rate (TEC 2021)
 • The 2020 ERP Report (Hubspot 2020)
 • The 2018 ERP Report (Hubspot 2018)
 • The 2021 ERP Software Project Report (Softwarepath 2021)
 • 45 Key ERP Statistics for 2021 (TrustRadius 2021)

Juhtimine

Organisatsioonikultuuri antropoloogia

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

B2B e-kaubanduse kuus trendi aastal 2023

DIGITALISEERIMINE