Uudisvoog:

Tagasi

Värbamine ehk kuidas leida nõela heinakuhjast

Autor: Ülle Kiivet; BCS Itera konsultant

Ettevõte ilma töötajateta on kui auto ilma mootorita, juhil võivad olla üks kõik kui head juhtimisoskused, aga mis edasi ei liigu, see ei liigu.  Selleks, et praeguses konkurentsis ellu jääda ja ka rõõmutoovaid tulemusi saavutada on vaja pühendunud ja kompetentseid töötajaid. Selliste töötajate välja sõelumine kõikide teiste kandidaatide seast on  värbamisprotsessi üks raskeim osa ning vajab kogemustega värbamisspetsialisti või lihtsalt head õnne.

Sõltuvalt täidetavast ametikohast ja ettevõtte kultuurist, hõlmab värbamistegevus endas hulka tegevusi alustades värbamistaotlusest ja lõpetades keeruliste, kandidaatide võimekust hindavate testideni. Kasutusel on erinevad värbamisportaalid, töökuulutus ilmub ajalehes ja info vabast ametikohast on üleval ettevõtte kodulehel.

Värbamisspetsialistilt nõuab see protsess orienteerumist avalduste, testimistulemuste ja tagasiside kirjade rägastikus.  Abistada saab teda selles vastutusrikkas töös läbimõeldud ja lihtsalt kasutatav värbamislahendus. Palk365 ja Personal365 (endise nimega BCS Itera Palk ja Personal) värbamismooduliga saab värbamisspetsialist hallata oma tegevusi ühes, personali- ja palgaarvestusega ühilduvas keskkonnas, kus kandidaatidena saab kohe lisada ettevõtte siseselt liikuda soovivad oma maja töötajad ning kõikide majaväliste kandidaatide andmed.

Sarnaselt NAV-i üldise loogikaga, luuakse igale värbamisele eraldi kaart, millest saab värbamisspetsialisti jaoks nii öelda keskne töölaud, sest siia märgitakse ja salvestatakse kogu informatsioon, mis on uue töötaja otsinguga seotud – värbamistaotluse andmed, kandidaatide loend, hindamistulemused, värbamisprotsessi staatus jne.

Uue töötaja otsingut on võimalik juhil algatada värbamistaotluse esitamisega, tuues välja täidetava ametikoha, värbamise põhjenduse, töötasu suuruse kui ka näiteks eelistatud otsinguviisi. Taotluse kinnitamise järgselt on värbajal aga võimalik mugavalt ja lihtsalt luua eelseadistatud põhjale taotluses toodud andmete alusel töökuulutus.

Seadistatavad hindamisetapid, hindamiskriteeriumid ja osakaalud annavad võimaluse läheneda igale konkreetsele värbamisele juhtumipõhiselt ning väärtustada seeläbi vaid täidetaval ametikohal olulisi oskusi ja teadmisi.

Eelseadistatud tagasiside-kirjade mallid lubavad värbamisspetsialistil saata NAV-ist Outlooki vahendusel paari nupule vajutusega kandidaadile olulise ja oodatud e-kirja, olgu selleks kirjaks siis pakkumine välja valitud kandidaadile või põhjendatud äraütlemiskiri.

Kuna värbamismoodul on seotud ka personali-ja palgahalduse lahendusega, siis kandidaadi kaardile juba korra sisestatud andmetest saab luua uue töötaja kaarti,  nii puudub vajadus andmete topelt sisestamiseks ning saab hoida kokku väärtuslikku aega.

Valituks mitte osutunud, kuid silma jäänud kandidaatide andmed on võimalik säilitada talendipangas, kuid kindlasti tuleb siin silmas pidada ka sellel aastal jõustunud GDPR määrust ning säilitada tohib ainult selleks nõusoleku andnud kandidaatide andmeid.

Palk365 ja Personal365 värbamismooduli paindlikud funktsionaalsused on uute töökäte leidmisel heaks abimeheks, andes kiire ülevaate käimasolevatest konkurssidest, analüüsides juba lõppenuid või planeerides tulevasi. Üks on aga kindel, üks kõik kui täiuslik on värbamistarkvara lahendus, on lõplik otsus keda tööle võtta, ikka inimese langetada.

Vaata rohkem www.palk365.ee

Tehnoloogia

10 sammu kiire majandustarkvara suunas

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Raul Rebane: tundmatuse august väljatulek on Eesti konkurentsitult suurim saavutus

DIGITALISEERIMINE