Uudisvoog:

Tagasi

Tarkvarakindlustus aitab ettevõttel lisakuludeta ajaga kaasas käia

Tarkvarakindlustus käib kaasas tarkvaralitsentsi kasutusõigusega. Kui võrrelda seda näiteks autokindlustusega, siis põhimõte on sarnane. Autokindlustuse eesmärk on tagada auto sujuv toimimine ja seda ka juhul, kui peaks juhtuma midagi ootamatut, näiteks avarii.

Sama ideed kannab ka tarkvarakindlustus – eesmärk on tagada tarkvaralahenduse tõrgeteta toimimine ilma plaaniväliste väljaminekuteta. Majandustarkvara lahendus toetab ettevõtte põhifunktsioone ja sinna on suuremal või vähemal määral sisse ehitatud ka ettevõtte ärikriitilised protsessid. Äriprotsessid muutuvad aja jooksul alati ja  sellega koos tuleb muuta ka majandustarkvara toetavat rolli. Majanduslikult rahututel aegadel on muudatused äritegevuses üha sagedasemad ja nende edukaks läbiviimiseks tuleb ümber kohandada ka majandustarkvara toimimine. Sisuliselt on tegemist tehnoloogiliste muudatustega.

Tarkvarakindlustus on tehnoloogiliste muudatuste elluviimisel oluline komponent. See võimaldab litsentsi vastavalt vajadustele ümber kohandada, soetada kasutajaid või loobuda neist ning lisada või vähendada funktsionaalsust. Kui tarkvaralitsentsi kasutab ettevõtete grupp, siis on sageli vaja tõsta litsents ühelt grupi ettevõttelt teisele, sest grupi struktuuris toimub muudatusi.

Väga olulist rolli majandustarkvara efektiivses kasutamises mängib ettevõtte spetsialistide kaasamine tarkvara funktsioonide pidevasse täiustamisse. Need inimesed annavad tagasisidet ja ideid, kuidas tarkvara ühes või teises kohas paremini kasutusele võtta. Taoliste võtmekasutajate jaoks on loodud ka infoportaalid, mis koondavad uudiseid toote arengusuundade kohta. Samuti on olemas suur hulk koolitusi, kus õpetatakse, kuidas ühte või teist funktsionaalsust äritegevuste efektiivsemaks muutmisel võimalikult hästi ära kasutada. Tarkvarakindlustuse üheks oluliseks komponendiks on ka majandustarkvara uued versioonid, mis toovad endaga kaasa uusi kasutusvõimalusi ja loovad seega uusi tegevuse optimeerimise viise.

Ettevõtte on pidevas muutumises. Samuti tuleb suhtuda ka ettevõtte toimimist koordineerivasse majandustarkvarasse. Seda ei saa vaadelda kui staatilist süsteemi, mis sai aastaid tagasi juurutatud ja mida ei peaks enam hulk aega muutma, sest see tundub liialt keeruline. Majandustarkvara kasutamine annab firmale kõige enam kasu siis, kui seda vaadeldakse kui dünaamilist keskkonda, mis on pidevas arengus vastavalt vajadustele. Seega toimib siingi järeldus, milleni on jõutud nii loomariigi evolutsiooniteoorias kui majanduse kriisiaegade analüüsis: „Rasketel aegadel jääb ellu ja on pikas perspektiivis edukas kõige kohanemisvõimelisem, mitte kõige tugevam.“

 Tarkvarakindlustus võimaldab litsentsi vastavalt vajadustele ümber kohandada, soetada kasutajaid või loobuda neist ning lisada või vähendada funktsionaalsust.

 

Kaubandus ja laondus

Tollilahendus – uus väljakutse majandustarkvara lahendustes

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Kaubandus ja laondus Tootmine

Simulatsioonidelt isejuhtivate logistika- ja tarnesüsteemideni

DIGITALISEERIMINE