Valdkonnad → Hulgikaubandus

Tagasi

Ehituskaubad

Kellele ja miks

Ehitusmaterjalide hulgimüük on väga konkurentsitihe ärivaldkond, kus paljude müügikanalite ja hankijate tõttu on suurimaks väljakutseks keerukas varude- ning tootehaldus, mitmekülgne ning väljakutsuv klienditeenindus ning loomulikult turunduse- ja müügikampaaniate juhtimine.

 

Ehituskaupade hulgimüügi erilahendused

Suurimaks kaubanduse kasvumootoriks on e-kaubandus, milleks peab valmis olema ka hulgimüüja ning tehnoloogilist võimekust omama iga kaupmees. Kõige eelneva haldamine on seda keerukam, mida rohkem erinevaid lahendusi selleks kasutatakse.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub finantsjuhtimisest, laohaldusest kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse ja tarneahelat hankijatest – klientideni.


Ladu

 • WMS e. laohaldus
 • Paberivaba laohaldus
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Transpordi planeerimine
 • E-arved ja kinnitusringid
 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine
 • PIM e tooteinfo haldusliides

Ostu- ja varudejuhtimine

 • Ostupakkumised-tellimused-arved- kreeditarved
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Ostulepingud e -hinnakirjad
 • Ostutagastused
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • e-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)
 • PIM e tooteinfo juhtimine hankijaga

Müügijuhtimine

 • Müügipakkumised-tellimused-arved-kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügi-kokkulepped e -hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Mobiilsed müügimehed ja planeerimine
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist

CRM e kliendi- ja kontaktihaldus

 • Kliendiinfo andmebaas
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Outlook integratsioon
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus
 • Müügivõimaluste juhtimine


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ja jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

Tootelehed

Ehituskaupade tooteleht

Hulgi365 tooteleht

 

DIGITALISEERIMINE