Valdkonnad → Ehitus ja seotud valdkonnad

Tagasi

EHITUS ja PROJEKTID

Kellele ja miks

Ehitusektor on kiiresti kasvav ja arenev ning väga konkurentsitihe. Sektori ettevõtted peavad lisaks traditsioonilisele tellija- ja täitja suhtele haldama ka hallhankijad ning materjalide tarnijad.

Konkurentsis püsimiseks on oluline võimalikult täpne projektide planeerimine ja tegelike kulude jooksev registreerimine ja jälgimine, mis annab võimaluse hälvetele võimalikult kiiresti jälile saada ja teha korrektuure juba projekti jooksul.  Teiseks suuremaks väljakutseks on võimalikult täpne materjalide ja ressursside (nii enda inimeste kui ka allhankijate) planeerimine selliselt, et mitmete osapoolte tööd sujuksid vastavalt plaanile ning ka materjalid ei jääks lattu ootele vaid liiguksid õigel ajal projektile.

Suurimad väljakutsed on projektide planeerimine ja eelarvestamine, ressursside ja materjalide planeerimine ning hilisem õigeaegne kasutamine projektidele. Lisaks materjalidele ja ressurssidele registreeritakse projektidele võimalikult detailselt ka kõik muud projektiga seotud üldkulud. Allhanketööde korral on oluline jälgida lepingute täituvust. Garantriiperioodiks arvestatakse projektile garantiireserv. Ehitatud objektid võivad vajada ka hilisemat kas regulaarset või tellimusepõhist hooldust.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Projektihaldus

 • Projekti eelarvestamine ja eelarve jälgimine
 • Kulude prognoosimine
 • Ressursside planeerimine
 • Hangete hinnapakkumiste haldus ja pakkumiste import projektidele
 • Tegelike kulude jälgimine
 • Kulude jagamine projektile (sh töötajate ja üldkulude jagamine)
 • Projekti akteerimine ja arveldamine
 • Garantiireservi haldus
 • Tagatisraha haldus
 • Ettemaksud
 • Projekti valmidusastme arvutus

Alltöövõtulepingute haldus

 • Lepingute register
 • Lepingu täituvuse jälgimine

Ostude planeerimine ja ladu

 • Varude planeerimine ja tellimine projektile
 • Materjalide vastuvõtt ja kandmine projektile mobiilselt
 • E-arved ja kinnitusringid

Objektide haldus

 • Korralised hooldused (lepingud, välbad)
 • Hooldustööde planeerimine ja teostamine

Aruandvad isikud

 • Eruandvad isikud
 • kuluaruanded (Cost Pocket)

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Hälvete analüüs
 • Projektide andmelaud


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused ja nende alusel aruannete loomine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Konsolideerimine
 • VIES (VD) aruandlus
 • Meedetuletused
 • Viivisarved
 • Rahavoogude planeerimine

Raamatupidamine

 • Kontoplaani haldus
 • Ostu ja müügitehingud
 • Pearaamatu kanded
 • Pangamaksed
 • Panga väljavõtete import
 • Maksete ja laekumiste automaatne sidumine
 • Dokumentide kinnitusringid
 • E-arved
 • Käibemaksu deklaratsioon

Põhivara

 • Põhivarad
 • Väikevahendid
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Tööjõukulu jagamine projektile
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Võimalik lisada

Projektide ja hoolduse graafiline planeerimine (Netronic)
Projekti akteerimine

 • Investeeringuprojektide haldus (sh laenduse haldus)
 • Intresside kapitaliseerimine projektile
 • Hangete haldus


 

Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Ehitus ja projektid

 

DIGITALISEERIMINE