Chat

Valdkonnad → Toiduainetööstus

Tagasi

JOOGITÖÖSTUS

Kellele ja miks

JOOGITÖÖSTUS on pikkade traditsioonidega tööstusaru ms viimasel ajal on kokku puutunud väga tugeva konkurentsiolukorraga, kusjuures alkoholi tootmine on väga kõrgelt reguleeritud ärivaldkond.

Sektori ettevõtted peavad lisaks traditsioonilisele ärile haldama ka riiklike regulatsioone, aktsiise ja pandilahendusi. Konkurentsis püsimiseks on oluline võimalikult täpne varude- ja tootmisvõimsuse planeerimine, müügiprotsessi haldamine ning maksimaalne automatiseeritus. Lisandub toiduainetööstuse spetsiifiline partiide jälgitavus ja parem enne tähtaegade kasutus.

 

Suurimateks väljakutseteks on toormaterjali tootmise-, ostude planeerimine ja eelarvestamine tagamaks optimaalse likviidsuse, suurepärase kaupade saadavause ja kiire tarne oma klientidele. Selleks on oluline hea varude haldamise automaatika, digitaalne andmevahetus ostjatega, kaasaegsed ärianalüüsi vahendid prognooside tegemiseks, laohaldus ja müügihaldus.

Dynamics NAV äritarkvara pakub finantsjuhtimisest, laohaldusest kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse ja tarneahelat hankijatest – klientideni.


Tootmine

 • Tootmisprognoos
 • Töökäsud
 • Tootmisplaan
 • Masinkeskused
 • Ressursside planeerimine

Ladu

 • WMS e. laohaldus
 • Paberivaba laohaldus
 • Tolliladu
 • Aktsiisiladu
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Transpordi planeerimine
 • E-arved ja kinnitusringid
 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine

Ostu- ja varudejuhtimine

 • Ostude automaatne planeerimine tulenevalt tootmisplaanist
 • Ostupakkumised-tellimused-arved- kreeditarved
 • Ostulepingud e -hinnakirjad
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • e-arvete käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)

Müügijuhtimine

 • Müügipakkumised-tellimused-arved-kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügi-kokkulepped e -hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Mobiilsed müügimehed ja planeerimine
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ja jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Joogid tooteleht

Tootmise viusaliseerimine ja planeerimine – Netronic

Dynamics 365 Business Central tooteleht

BCS Itera Palk ja Personal funktsionaalus 2019

Palga&Personal365 tooteleht

Ärianalüüsi tooteleht

Ärianalüüsi lahenduse BI4Dynamics tooteleht

Business Central ja CostPocket tooteleht

Dynamics Eesti lisafunktsionaalsus