Valdkonnad → Tootmine

Tagasi

JOOGI- ja TOIDUTÖÖSTUS

Kellele ja miks

TOIDU- JA JOOGITÖÖSTUS on pikkade traditsioonidega tööstusharu mis viimasel ajal on kokku puutunud väga tugeva konkurentsiolukorraga. Sealhulgas alkoholi tootmine on väga kõrgelt reguleeritud ärivaldkond.

Sektori ettevõtted peavad lisaks traditsioonilisele ärile haldama ka riiklike regulatsioone, aktsiise ja pandilahendusi. Konkurentsis püsimiseks on oluline võimalikult täpne varude- ja tootmisvõimsuse planeerimine, müügiprotsessi haldamine ning maksimaalne automatiseeritus. Lisandub toiduainetööstuse spetsiifiline partiide jälgitavus ja parem enne tähtaegade kasutus.

Äriliselt oluline on ka klienditeenindus ning turunduse- ja müügikampaaniate juhtimine.
Kõige eelneva haldamine on seda keerukam, mida rohkem erinevaid lahendusi selleks kasutatakse.

Dynamics 365 Business Central majandustarkvara pakub terviklahendust haldamaks tootmise-, sisseostu-, lao- ja müügiprotsesse ühes lahenduses koos finantsaruandluse ja ärianalüütikaga.

Lahendus võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse ja tarneahelat hankijatest – klientideni. Sektorile vajalikud käepikendused nagu e-pood ja kassalahendused on võimalik mugavalt lahendada.

FUNKTSIONAALSUS


Tootmine

 • Valmistoodangu retseptid ehk BoM
 • Tootmisprotsessi kirjeldused, milliseid
  masinaid/liine toode läbib, liini väljundid
 • Ressursi planeerimine (masinaid ja inimesed)
 • Omahinna arvestus BoM (võimalik ka
  allhange toote osana)
 • Toote omahinna eelarvestamine
 • Tootmisprognoosid
 • Tootmistellimuste planeerimine
 • Materjalikulu, ajakulu raporteerimine,
  ressursikulu raporteerimine tootmistellimusele
 • Toote (partii) ja seotud toodete jälgimine
  ostuprotsessist müügini
 • Praagi haldus omahinna kalkulatsioonis ja
  tegeliku kulu jälgimine
 • Toote omahinna jälgimine eelarvestatud vastu tegelikku
 • Lattu tootmine, tellimusepõhine tootmine
 • Pooltoodangu ladu ja WIP arvestus

Ladu

 • WMS e. laohaldus
 • Paberivaba laohaldus
 • Erinevad laod s.h aktsiisiladu
 • Virtuaalsed laod e asukohad
 • Komplekteerimine
 • Riiulite haldus
 • Transpordi planeerimine
 • E-arved ja kinnitusringid
 • Kaupade andmebaas
 • Asenduskaubad
 • Ristviited
 • Kaupade analüüsid
 • Inventuur
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine

Ostu- ja varude juhtimine

 • Hankijate register
 • Ostupakkumised, tellimused, arved, kreeditarved
 • Ostuplaneerimine ja prognoosid
 • Ostulepingud e-hinnakirjad
 • Ostuinimeste defineerimine
 • Ostutagastused
 • Pakendiaktsiisi arvestuseks andmete koondamine
 • Ostuarvete kinnitusringid
 • Arvete digitaliseerimine (OCR)
 • EDI käsitlemine (Omniva/Fitek/Telema)

Müügijuhtimine

 • Klientide register
 • Laoseisu info müügitellimustel
 • Müügipakkumised, tellimused, arved, kreeditarved
 • Ettemaksuarved
 • Müügiinimeste defineerimine
 • Müügikokkulepped e-hinnakirjad
 • Alternatiivsed lähetusaadressid
 • Müügitagastused
 • Mobiilsed müügimehed ja planeerimine
 • Klientide ja dokumentide haldus otse Outlookist
 • Kampaaniate planeerimine ja haldus
 • Faktooring
 • Krediidihaldus


Kliendi ja kontaktihaldus

 • Kliendiinfo andmebaas
 • Kliendiinfo päring äriregistrist
 • Kliendi ja hankija kontaktid
 • Outlook integratsioon
 • Müügivõimaluste juhtimine

Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine
 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus
 • Digitaalsed kulutšekid – CostPocket
 • Faktooring

Palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüüs

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ning jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine

Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Toidu- ja joogi tootelhet

Tootmise viusaliseerimine ja planeerimine – Netronic

 

 

DIGITALISEERIMINE