Kliendilood:

Tagasi

Tanker: tarkvara määrab sinu konkurentsivõime ja arengu kiiruse

Autor: Helen Pastarus, BCS Itera projektijuht

Tanker, mis sai 2014. aastal alguse selle loojate soovist pruulida head õlut endale ja sõpradele, muutus kiirelt tõsiselt võetavaks pruulikojaks. Kasvav nõudlus käsitööõlle järele tingis vajaduse suurema tootmise järele ning nüüd on aeg ka tarkvara uuele tasemele viia.

 

 

Tanker on kasvanud üheks Eesti suuremaks käsitööõlle tootjaks ja nüüdseks on ettevõttel kõrgtehnoloogiline pruulikoda Jüris. Tankerit iseloomustavad sellised märksõnad nagu järjepidev innovaatiliste meetodite-ideede arendamine ja kasutamine. Nende õlled on kõrgelt hinnatud ka välismaal – pool toodangust eksporditakse.

 

NÜÜDISAEGSE TARKVARA PUUDUMINE SEAB ARENGULE PIIRI

Firma kiire areng on viinud olukorrani, kus lisaks tootmisprotsessi automatiseerimisele ja efektiivsemaks tegemisele on vaja üle vaadata teisedki protsessid, mis mahu kasvades on kujunenud aeganõudvaks. Selgub, et senine majandustarkvara ei toeta enam firma kasvu vajalikul määral juhtimisinfoga ning rutiinsetes tegevustes on liialt palju käsitsitööd.

Algusaegade märkamatud toetavad tegevused võtavad suurema mahu juures juba märkimisväärselt palju aega, nii et mõttekas on neid protsesse automatiseerida. Uue majandustarkvara juurutamise eesmärk on võtta kasutusele nüüdisaegne ja äriprotsesse maksimaalselt toetav tarkvara, mis aitaks kaasa ettevõtte edasisele kasvule. Kindlasti soovib ettevõte juurutada pilvetarkvara.

 

 

UUE TARKVARA VALIK JA SPETSIIFIKA

Tarkvara peaks vastama mitmele olulisele kriteeriumile. Valikule seab oma nõudmised joogitööstuse spetsiifika. Kergete alkohoolsete jookide tootmise puhul on tähtis teema kindlasti aktsiisilaod ja alkoholiaktsiisi deklareerimine – tarkvara peab pakkuma aktsiisilao pidamisel mugavust ning tõhustama aktsiisi deklareerimise protsessi. Ka pandipakendite arvestus peab käima tarkvaras lihtsalt ja mugavalt.

Tankerile on väga oluline, et majandustarkvaras saaks hästi hallata pool- ja valmistooteid. Käsitööõlle tootmise eripärast tingituna võivad retseptid varieeruda ja pideva tootearenduse tulemusena tuleb kogu aeg uusi tooteid juurde. Toodete omahinna arvutus peaks samuti käima lihtsalt ja olema täpne, suuremahuliste toodete puhul on isegi mõnesendine erinevus määrav. Selleks et teha pädevaid juhtimisotsuseid, vaja ka head ülevaadet planeeritud ja tegelikest omahindadest ning erinevuste põhjustest. Tulevikus soovib ettevõte tarkvara abil lahendada paremini ka tootmise planeerimist, mis seni on toimunud Excelis.

Mis puudutab laoprotsesse, siis senises programmis on laoarvestuse pidamine ja kaupade arvele võtmine kohmakas ning ajamahukas. Tooted tuleb kiiremini lattu arvele võtta ja laoarvestus peab olema täpsem. Nii tekib igal hetkel korralik ülevaade, mis on laos olemas ja mida oleks vaja tellida juurde.

„Väga tähtis on saada juhtimiseks vajalikku infot kiiresti ja ülevaatlikult. Ideaalis tahaksime müügiaruandlust näha vahetult reaalajas eri lõigetes. Üldiselt annavad graafikud hea visuaalse pildi trendidest ja seisudest, seejärel saab vajadusel süveneda detailsetele andmetele,” ütleb juhatuse liige Jaanis Tammela.

Üks võtmeküsimusi kiiresti arenevas firmas on veel finantsjuhtimine. Tarkvara peaks olema midagi palju enamat kui lihtsalt raamatupidamisprogramm. Uuelt tarkvaralt oodatakse, et see annab hea ülevaate käibekapitali juhtimiseks; et otsuseid on võimalik langetada kiirelt ja mujal pole vaja eraldi analüüsi teha.

 

BCS ITERA JA MICROSOFT DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

BCS Itera üheks fookusvaldkonnaks on toiduaine- ja joogitööstus, kus aastatega on juurutusprojektidest kogunenud suur kogemuste pagas. MS Dynamics 365 Business Central, mida me esindame, on nüüdisaegne pilvetarkvara, mida iseloomustab lai funktsionaalsus. Business Central katab tootmisfirma äriprotsessid alates müügist ja ostust kuni laologistika, tootmise ning finantsini välja. Kliendid on öelnud, et nad on märkimisväärselt automatiseerinud protsesse ja saavutanud parema ülevaate firma tegevusest just tänu Business Centralile. Selles tarkvaras on mh head lahendused aktsiisiarvestuse ja -deklareerimise, pandipakendi ning partiide arvestuse jaoks.

BI- ehk ärianalüüsilahendused võimaldavad luua mitmesuguseid töölaudu graafikute ja aruannetega, mis annavad hea ülevaate ja lubavad samas süveneda detailidesse.

Veebiseminar: Tanker Brewery kliendilugu. Joogitööstuse väljakutsed ja digitaliseerimine

DIGITALISEERIMINE