Kliendilood:

Tagasi

Rail Baltic Estonia: head tegijad leiavad ikka teineteist

Eestit Kesk- ja Lääne-Euroopaga ühendav kiire raudteeühendus Rail Baltica on suurprojekt, mille edukaks kulgemiseks on vajalik parim majandustarkvara. Nii on käed löödud BCS Iteraga, kelle pakutav Dynamics 365 Business Central võitis Rail Baltic Estonia OÜ riigihanke.

 

Rail Baltic Estonia: head tegijad leiavad ikka teineteist

 

„Viimane aasta on läinud küllaltki tormiliselt – Rail Baltica on ääretult mitmekihiline projekt, mis tähendab, et rohkem kui raskustest saame tõsimeeli rääkida väljakutsetest. Mõistan, et neist rääkimine võib ehk klišeena kõlada, aga erinevate tegevuste ja protsesside koordineerimine, kuhu on kaasatud palju osapooli ning mis liiguvad igaüks ise kiirusega, nõuab omajagu nuputamist,” ütleb Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Ta nendib, et toredad on need hetked, kus näed ja mõistad, et kogu meeskond tegutseb motiveeritult ühise eesmärgi nimel ning inimesed suudavad pikkadest ja keerulistest tööpäevadest hoolimata endast maksimumi anda. „Tore on ka see, et mis iganes proovikivide kiuste liigume Rail Baltica rajamisega siiski edasi – mitu ehitushanget on välja kuulutatud ja peagi saame näiteks raudteede ristumisi ehitama hakata. Põhitrassi projekteerimine käib täie hooga, keskkonnateemadega tegeleme intensiivselt. Kõik sellised tegusad tööpäevad, mis on täis kasvõi väikesi võite ja edasiminekuid, teevad rõõmu.”

 

Suur ettevõte

Suvise seisuga töötab Rail Baltic Estonias 47 töötajat, kes panustavad ettevõtte missiooni õnnestumisse – arendada kiire, turvaline ja keskkonnasõbralik raudteeühendus naaberriikide ja ülejäänud Euroopaga. „Leian, et organisatsiooni kultuur – see, kuidas seda teadlikult luuakse ja kuidas see ennast ka orgaaniliselt taastoodab – saab tiivad, kui meie tegevuse eesmärk on kindel ja kõik mõistavad seda sarnaselt. Ambivalentsete eesmärkide puhul on see märksa keerukam,” nendib Grünberg. Ta lisab, et organisatsioonina hinnatakse Rail Baltic Estonias kompetentsust ja nutikust, ausust ja austust nii enda kui ka teiste suhtes ning paindlikkust olukordadega kohanemisel.

Oluline on kindlasti ka organisatsiooni arenguvajadusega sammu astuda – aastaga on meeskonna koosseis kahekordistanud, aga kasv jätkub ning jätkuvalt otsitakse häid projektijuhte ja insenere. Samas tegeletakse koolitusprogrammide loomise ning protsessijuhtimise täiustamisega.

„Oleme praegu sellises unikaalses olukorras, kus meie sektor on küll otsapidi ja tulevikku vaatavalt raudteesektor, aga sisutegevuste kontekstis oleme pigem taristu- ja kinnisvara arendajad,” lisab Grünberg. „Kui raudtee saab ühel päeval valmis, võime võtta taristu haldaja rolli, kuid operaatorit nagu Elron Rail Baltic Estoniast ei saa. Ronge-veeremit me omama ei hakka. Meie väljakutsed on ikka valdavalt seotud väga erinevate tegevuste ning neid ellu viivate osapoolte koordineerimisega.”

Tänavuse aasta eesmärgid on seotud eelkõige ristumiste ehitamisega ning ehitushangete väljakuulutamisega. Samuti on soov, et selle aastanumbri sees saaksid valmis Ülemiste ja Pärnu rahvusvahelise terminali põhiprojektid ning nende kahe olulise objektiga saaks ehitushankesse minna. 2021. on olnud oluline ka Rail Baltica kohalike peatuste projektis – nende projekteerimine saab sel aastal alguse.

 

Hea tarkvaralahendus vastab kasutaja personaalsetele vajadustele

Kuna Rail Baltic Estonia on riigihankekohuslane, võib öelda, et lõpliku otsuse majandustarkvara valikul tegi riigihankemenetlus. „Küll aga uurisime mitmeid variante turul ning meie jaoks oli oluline finantsjuhtimise protsesse katva terviklahenduse leidmine, mis oleks tulevikus lihtsalt integreeritav lisanduvate IT-lahendustega. Meie igapäevatöös on kasutusel palju Microsoft 365 rakendusi, mistõttu tekkis kindlus, et Dynamics 365 Business Central on vajadusel lihtsasti liidestatav ning sobib kokku potentsiaalsete uute digilahendustega,” kõneleb Grünberg.

Praegu kasutatakse finantsmoodulit, lepingutehaldust ning palga- ja personalimoodulit. Kõik see on liidestatud riigiraamatupidamise, CostPocketi kuluaruandluse, e-arvete ning X-tee andmevahetusega seotud riigiasutustega. Lisanduvatest moodulitest on veel pisut vara rääkida, aga kindlasti ei saa Grünbergi hinnangul välistada ärianalüüsi ja projektijuhtimise tööriistu.

„Suur osa antud lahendustest – eelkõige raamatupidamine ja personaliarvestus – on tänapäeva ettevõtluse juures lausa vältimatult vajalik. BCS Itera väljatöötatud lahendused, mida kasutame, teevad meie tööd lihtsamaks ja efektiivsemaks. Äsja juurutamisperioodi lõpetanuna tundsime Iteralt väga suurt tuge tarkvara kasutama õppimisel ning meie vajadustele vastavaks kujundamisel.”

Grünberg lisas, et BCS Iteraga algas tegelikult koostöö alles sellele aastal. „Nagu öeldud, sünnib enamasti meie partnerite valimine riigihankemenetluse kaudu. Eesti on väike ja head tegijad leiavad ikka teineteist!”

 

Rail Baltica ei tähenda ainult kiiret raudteeühendust

Tänu Rail Baltica projektile on õnnestunud pikendada trammiühendust kuni lennujaamani ning ees ootab trammiliini rajamine Tallinna reisisadamani, mis tähendab, et suurprojekt parandab lisaks tuleviku rongireisijatele ka nende liikumisvõimalusi, kes ei pruugi Rail Baltica raudteed kasutada.

Koostöös Tallinna Lennujaama ja Tallinna Sadamaga hakatakse uurima võimalusi, kuidas muuta lennuki-rongi või laeva-rongi kombinatsioone reisijate jaoks sujuvamaks. Näiteks pagas võiks liikuda sujuvalt lennukilt või laevalt rongile ja vastupidi, võttes arvesse kogu reisi algus ja lõpp-punkti. Samuti hakkavad Rail Baltical liikuma regionaalrongid. Kohalikke peatusi tuleb Eestis 12 ja veel kaks rahvusvahelist peatust Tallinnas ja Pärnus, kus hakkavad peatuma ka kohalikud rongid.

Arvestades kui palju kiiremaks, mugavamaks ja turvalisemaks muutub Rail Baltica tulekuga põhja-lõunasuunaline liikumine, usub Grünberg, et see on universaalne teenus, mis sobib kõikidele kasutajarühmadele. Tulevikus saab panna näiteks auto või mootorratta Ülemiste kandis öörongile, ise magada üks hea uni kupees ning seejärel jätkata hommikul sõitu Varssavist juba omal käel.

 

 

Mis on mis

Rail Baltica

Rail Baltica on kolme Balti riiki ühendav rahvusvaheline projekt, kuhu on kaasatud ka Soome ja Poola. Tegemist on Eestit, Lätit ja Leedut ühendava 1435 mm rööpmelaiusega (nn Euroopa laiusega) elektrifitseeritud raudteeühendusega, mis kulgeb Tallinnast Riia kaudu Leedu-Poola piirini. Põhitrassiga ristuvate rajatiste ehitamisega alustatakse Eestis suuremahulisemalt aastal 2021. Rail Baltica arendamise eest ja Eesti riigi huvide esindamise eest ühisettevõttes RB Rail AS vastutab Eestis Rail Baltic Estonia OÜ.

DIGITALISEERIMINE