Kliendilood:

Tagasi

Puitmajade tootja Timbeco uue tarkvara valikul latti alla ei lase – Dynamics NAV

Eesti üks vanimaid puithoonete ja element- konstruktsioonide tootjaid Timbeco kasvab jõudsalt: töötajate arv on viie aastaga jõudnud 40lt 150ni ning käive ja tootmismahud on kerkinud 25−30% aastas. Seetõttu on praegused IT-lahendused jalgu jäänud ning ettevõtet ootab ees suur tarkvararevolutsioon.


Timbeco gruppi kuulub mitmeid ettevõtteid, näiteks majaelementide tootja Timbeco Woodhouse ning puidutöötlemise ja palkmajade tootmisega tegelev Timbeco Woodmill. Lisaks on eraldi ettevõttena loodud Timbeco Ehitus, mis tegeleb majade müügi ja ehitusega Eesti turule, sihtturule suunatud Timbeco Norge ning välisriikides majapaigaldusmeeskondi haldav Timbeco Construction.

„Iga ettevõte vajab oma töös laoprogrammi, projektijuhtimist, kliendihaldust, personalitarkvara, palgaarvestust ja finantsjuhtimist. Samuti peab olema võimalus erinevate firmade andmeid kokku panna ja analüüsida,“ selgitab Timbeco Woodhouse’i tegevjuht Siim Leisalu, lisades, et seoses sellega on grupile õige ja sobiva tarkvara väljavalimine paras proovikivi.

„Meie tänane seis on aga paras kirju-mirju: kasutusel on mitu tarkvaraprogrammi, samuti suur hulk Exceli tabeleid ning palju andmeid tuleb käsitsi sisestada ja ühest programmist teise tõsta. Et meil oleks võimalik teha oma tööd kiiresti ja paindlikult ning võtta vastu õigeid juhtimisotsuseid, on vaja kogu süsteem uuendada.“

Nii on Timbeco meeskond ligi kaks aastat uurinud ja kaardistanud erinevaid majandustarkvaratootjaid, kes pakuks ettevõttele ühtset platvormi. Tutvutud on nii Axapta, NAVi, Directo ja teistegi lahendustega, kuid praegu ollakse NAVi poolt, mis tundub kõige paremini sobivat oma mahult ja paindlikkuselt. Vähetähtis pole seejuures ka asjaolu, et Timbeco on aina rohkem liikunud Microsofti platvormi suunas, nagu näiteks Office 365 pilvelahendused. Ettevõttes usutakse, et integreeritus erinevate Microsofti tarkvarade vahel annab parima sünergia ja efektiivsuse.

Viimased viis kuud on puitmajatootja meeskond intensiivselt koostöös BCS Iteraga kaardistanud võimalikke lahendusi. „Meie põhiline eesmärk on saada kõigi ettevõtete reaalajas andmed ühtsesse süsteemi. Praegu saame sageli mingeid andmeid alles kuu või kaks hiljem ning nende põhjal on väga keerukas midagi analüüsida ning õiged otsuseid teha,“ räägib Leisalu. „Teine eesmärk on vähendada töötaja ajakulu andmete käsitsi sisestamisel ehk sõna otseses mõttes loobuda kilplase tööst. Soovime saada kogu asjaajamise firmades paberivabaks.“

Timbeco pakub täiskomplektset teenust alates projekteerimisest ja detailide tootmisest kuni hoone ehituseni.

Kõik projektid on ainukordsed ning alustatakse alati puhtalt lehelt, mis seab IT-le suured nõuded. Hoonete projektide koostamisel arvestavad projekteerijad sihtriikide nõuetega ja materjalide vastavusega normidele ning teevad vajalikud arvutused ja kalkulatsioonid, näiteks energiatõhusus ja tugevusarvutused.

Hoonete projekteerimine 3D CAD-projekteerimistehnoloogiaga nagu AutoCad, HSBCad, ArchiCad jms võimaldab projekte koostada kiirelt ja kvaliteetselt. Kui projekt valmis, loob programm ühe nupuvajutusega puitelementide tootmiseks mõeldud lõikejoonised ning saadab failid CNC-töötlemiskeskusse. CNC-keskus lõikab, puurib ja freesib puitelemendid vastavalt tööjoonistele ning elemendid markeeritakse unikaalse koodiga.

Kaugemas perspektiivis on Timbeco soov integreerida projekteerimistarkvara majandustarkvaraga. Näiteks on NAVis olemas materjalide andmebaas, kust projekteerimine saab automaatselt võtta materjalide nimetused ja hinnad. Kui projekti spetsifikatsioon saab valmis, valmib kohe ka toote eeldatav kalkulatsioon, mida saab võrrelda eelarvestatud ning pärast toote valmimist juba lõpliku hinnaga.

Peakasutaja aitab tarkvarast maksimumi võtta

On selge, et mastaapsed IT-lahendused ei ole odavad, kuid Timbeco on astunud siit veel sammu edasi, panustades lisaks tarkvarale ka oma personali. „Ma näen, et erinevad tarkvarad arenevad ja uuendusi tuleb pidevalt peale, kuid inimesed tihti kas ei viitsi, taha või oska neid uusi võimalusi oma töös efektiivselt ära kasutada,“ ütleb Leisalu. „Mõeldes võimsale ja suurele majandustarkvarale, peab maksimaalse kasu saamiseks seda programmi võimalikult maksimaalselt kasutama. Seega peab ettevõte oskama ja tahtma oma töötajaid koolitada. Ning on ideaalne, kui ettevõttes on olemas inimene, kes selle eest vastutab ja IT-partneriga vahetult suhtleb. Meie lõime selleks töökoha NAVi peakasutajale, kes viib end kurssi tarkvara nüanssidega, koolitab teisi ning suudab aru saada äri- ja müügipoole vajadustest ning neid IT-partnerile edastada.“

Lisaks peakasutajale on Timbecosse tööle võetud äriprotsesside juht, kes kaardistab kõikide firmade äriprotsesse, samuti firmade omavahelisi kokkupuutepunkte ning kirjeldab asjakohaseid mõtteid, soove ja reegleid, et osata öelda, mida üldse töötajad majandustarkvarast kätte peavad saama. Tõenäoliselt palgatakse lähiajal ka projekteerimisüksuse programmide peakasutaja, kes hakkab ettevõtte sees koolitama projekteerijaid, et tarkvarade funktsionaalsust maksimaalselt ära kasutada. Oluline on, et peakasutajad saaksid aru ettevõtte äriprotsessidest, oskaksid IT-keeles mõelda ning suudaksid õpetada töötajaid IT pakutavaid võimalusi oma töös maksimaalselt ära kasutama.

Leisalu nendib, et üks eesmärk on kindlasti IT abil kokku hoida personalikulusid. „Kasvame nüüd kiirelt ning plaanime samamoodi jätkata – meie eesmärk on praegusest kaks korda kiirem kasv sama inimeste arvuga. Kui kõik tegevused on liidetud ühtsesse süsteemi, on ülevaatlikkus ja sisekontroll kindlasti palju tõhusamad.“

Tööõhkkond on vaba, aga tulemusele orienteeritud

Praegu kasvab Timbeco valdavalt Skandinaavia turgudel, samas suureneb puidu kasutamine ehituses tegelikult kogu Euroopas, võites oma keskkonna- ja loodussäästlikkusega aina enam populaarsust. „Meie edu aluseks on kiirus, paindlikkus ning kliendi lahendustele orienteeritus. Just seda pandlikkust ja kiirust peaksid IT ning teised äriprotsessid toetama,“ räägib Leisalu, lisades, et üks vaieldamatu kasvu põhjus on kindlasti tublid Timbeco inimesed, nende suurepärane meeskonnavaim ja tahe midagi suurt ning ägedat ära teha.

Omalt poolt on ettevõtte juhtkond alati valmis kuulama ära kõik ettepanekud ning andma võimaluse kõigile oma häid mõtteid realiseerida, et inimesed tunneksid, et ka neist sõltub firma käekäik. Et ettevõte on nii suureks paisunud, on oluline hea meeskonnavaim ning ühtse eesmärgi nimel toimetamine, mille tulemuseks on rahulolev klient ning kvaliteetne toode. Timbeco tööõhkkond on positiivne ja vaba, aga samas tulemusele orienteeritud. Oluline osa meeskonnavaimu loomisel on ühistel tegevustel, olgu nendeks osavõtt Võhandu maratonist, Tartu teatemaratonidest, ühistest veinidegustatsioonidest, rahvaspordiüritustest või jõulupidudest.

Timbeco Grupp

Timbeco on Eesti kapitalil põhinev majatehas, mis on spetsialiseerunud rätsepatööna valmistatavate energiatõhusate puitkarkassiga elementmajade ja ja puitkarkass-fassaadilahenduste tootmisele.

Timbeco toodab ühes kuus 12 000 kuni 15 000 m2 tasapinnalisi puitelemente nagu fassaadielemendid, vaheseinad, vahelaed, katuseelemendid jms. Hiljuti täiendati oma masinaparki uue Hundegger Speed-Cut CNC-seadmega, mis kergitas ettevõtte tootmisvõimsust veelgi.

Suurimad turud on Soome, Rootsi ja Norra, lisaks eksporditakse palkmaju Jaapanisse. Eesti osakaal firma käibest on ligi 10%.

DIGITALISEERIMINE