Uudisvoog:

Tagasi

HRM4Baltics digitaliseerib palga- ja personalivaldkonna kõigis Balti riikides

Allikas: Äri-IT Sügis 2023

Autor: Triinu Pommer, HRM valdkonna juht

2023. aasta alguses sai Palk365 ja Personal365 lahendus lisaks uuele nimele HRM4Baltics ka uue sisu. Põhjus eeskätt selles, et lisandub Läti ja Leedu palgaarvestuse võimekus ning uuest aastast oleme võtnud ambitsioonikaks eesmärgiks laieneda selle lahendusega Baltimaade turule.

 

HRM4Baltics digitaliseerib palga- ja personalivaldkonna kõigis Balti riikides

Üks lahendus katab kolme riigi personali- ja palgaarvestuse vajadused

HRM4Balticsi Baltimaade-ülene palga- ja personalilahendus on kindlasti üks suuremaid tootearendusprojekte, millega BCS Itera HRMi tiim on viimasel aastal tegelenud. Sihtgrupiks on eelkõige kliendid, kellel on ettevõtted mitmes Balti riigis ja kes soovivad rakendada ühtset personalipoliitikat terves grupis. Ühtne HRMi lahendus annab klientidele võimaluse saada oma ettevõtetest terviklik ja võrreldav pilt, et langetada nii paremaid juhtimisotsuseid.

Kogu HR-funktsionaalsus, mis on täna Eesti lahenduses olemas, on tulevikus kasutatav ka Läti ja Leedu lahendustes. Iga riigi palgaarvestus ning aruandlus on kohandatud vastavalt iga riigi seadusandlusele ja normidele.

 

Uued paketid

HRM4Baltics toote puhul on võimalik klientidel valida kolme funktsionaalsusega paketi vahel: Basic, Extended ja Premium. Basic-paketi funktsionaalsus on sama mis varasema nimetusega Palk365-l, Extended võrdub varasema Palk365 + Personal365 funktsionaalsusega. Premium-paketi puhul on tegemist täiesti uue paketiga, kus hetkel on klientidel võimalik kasutada värbamislahendust ning kuhu lähiajal lisanduvad on-offboarding’u ja arenguvestluste lahendused.

Hinnastuses olemasolevate klientide jaoks midagi ei muutu. Kui aga kellelgi on soov tellida juurde Premium-pakett, siis seda on kuni aasta lõpuni võimalik teha 50% soodushinnaga.

 

Uudsed lahendused: on-offboarding ja arenguvestlus

Joonis 1. Kuvatõmmis uue töötaja andmete sisestamise keskkonnast (Dynamics 365 Customer Voice)

Joonis 1. Kuvatõmmis uue töötaja andmete sisestamise keskkonnast (Dynamics 365 Customer Voice)

Uue töötajaga lepingu sõlmimiseks vajab personalitöötaja kõigepealt tema andmeid. On ettevõtteid, kes koguvad neid e-posti teel, ja neid, kes lasevad tal esimesel tööpäeval kanda andmed kirjalikult blanketile. Uue on-offboarding’u lahenduse kasutamisel selleks enam vajadust ei ole.

On-offboarding’u ja arenguvestluste moodulis on HRM4Balticsi lahenduse puhul kasutusel täiesti uus tehnoloogia. Tegemist on selle lahenduse esimeste moodulitega, mis on liidestatud Dynamics 365 Customer Voice’i lahendusega (varasema nimega MS Forms Pro). Klientide jaoks tähendab see eelkõige seda, et töötajaga on võimalik infot vahetada väljaspool Business Centrali, mis omakorda tähendab, et ta saab edastada andmeid otse HRM4Balticsi lahendusse, ilma et tal oleks vaja Business Centrali litsentsi.

On-offboarding’u lahendus võimaldab personalitöötajal saata mugavalt otse töötaja kaardilt talle täitmiseks Dynamics 365 Customer Voice’i blanketi. Selleks on programmi vaja sisestada kõigest töötaja nimi ja e-posti aadress. Kui ta on isiklikud andmed sisestanud ja süsteemi edastanud, tekib sellest HRM4Balticsi lahendusse taotlus. Personalitöötaja saab taotluse üle vaadata ja andmed ühe nupuvajutusega töötaja kaardile kanda.

Sel ajal, mis personalitöötajatel kulus varem andmete käsitsi ümbertrükkimisele, saavad nad nüüd tegeleda hoopiski sisulisemate ülesannetega.

 

Arenguvestlus

Seegi lahendus saab liidese Dynamics 365 Customer Voice’iga. Tuumaks on siin arenguvestluse kaart, mis koondab kokku kõik töötajaga seotud olulised andmed alates töötasu muudatustest, varasematest arenguvestlustest ja koolitustest jm. Liidestus Customer Voice’i lahendusega võimaldab koguda küsimustike/blankettidega töötajatelt arenguvestluse jaoks sisendit.

Eelseadistatud blankett saadetakse töötajale enne kohtumist otse arenguvestluste moodulist välja. Kui ta on edastanud vastused ning tagasiside, on see kohe juhile arenguvestluse kaardil nähtav.

Hea arenguvestlus inspireerib ja aitab seada eesmärke. Seda tööd ei saa ükski tarkvara juhi eest ära teha. Siiski saame nutikate lahendustega tagada juhile ajakohase informatsiooni ja süsteemsuse, et arenguvestlused oleksid edaspidi tulemuslikumad.

 

HRM4Balticsi BI-lahendus on valmis

Kevadel lisandus meie tooteportfelli täiesti uus toode – HRM4Balticsi BI- (ärianalüüsi) lahendus, mida esimesed kliendid juba usinasti kasutavad. Kui BI-rätsepalahenduste ehitamisele võib kuluda klientidel sadu tunde, siis HRM4Baltics BI suureks eeliseks on kindlasti asjaolu, et see on valmistoode, mis on loodud spetsiaalselt HRM4Balticsi palga- ja personalilahenduse jaoks.

Kui teie ettevõttel ei ole oma andmeaita, kuhu BI jaoks vajalikku infot talletada, siis pole probleemi! Andmed on võimalik majutada nii kliendi serverisse kui ka BCS Itera BI-serverisse. Samuti on võimalik ühendada HRM4Balticsi BI-lahendus juba olemasoleva andmeaidaga.

Joonis 2. HRM4Balticsi ärianalüüsi lahendus

Joonis 2. HRM4Balticsi ärianalüüsi lahendus

Kaubandus

Mitmekanaline äri omnikanali äriks!

Eelmine uudis

järgmine uudis

HRM

Kuhu kaob raha ja kust tuleb innovatsioon?

DIGITALISEERIMINE