Valdkonnad → Taristu

Tagasi

Veemajandus

Kellele ja miks

Taristuettevõtteid iseloomustab nii varade kui ka infosüsteemide paljusus – lisaks klassikalisele varahaldusele on vajalik liidestus erinevete lahenduste ja seadmetega (GIS, mõõturid ja näitude korjamine  jms).

Selleks, et teha hooldus õigeaegselt, jälgitakse varade garantiilisust ja ennetavalt ka lekkeid. Vee kvaliteedi tagamiseks on oluline veeanalüüside kogumine, muutuste jälgimine ning vajadusel operatiivne tegutsemine.

Suurimaks väljakutseks on suure hulga varade haldamine ja liikumine avariiolukordade lahendamiselt planeeritud ja teavitatud hooldustööde suunas.   Väga oluline on ka aktiivne ja operatiivne suhtlus klientidega, nende teavitamine riketest ja hooldustest. Samamoodi saab ka klient raporteerida rikkeid on-line ning info liigub koheselt vastutavatele isikutele, kes saavad koheselt reageerida.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Varahaldus

 • Varade register (pumplad, torustik, puhastusseadmed), mõõtepunktid ja arvestite haldus
 • Ülevaade varade olukorrast (puudused ja hälbed)
 • Varade välbatööd, avariitööd ja hooldustööde planeerimine
 • Tööde päevik
 • Mobiilsed töökäsud
 • Näitude korjamine (sh veeanalüüsid ja nende analüüs)
 • Katkestuste planeerimine ja kooskõlastamine
 • Tööde teostamine
 • Tööde akteerimine ja aktide kinnitamine
 • GIS liides

Laohaldus ja ostud

 • Ostude planeerimine
 • Ladude ja varuosalde haldus
 • Ladudevaheline liikumine

Lepingute haldus

 • Lepingute register
 • Hindade haldus
 • Lepingute põhjal eelarvestamine
 • Lepingu täituvuse jälgimine

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBIaruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Hälvete analüüs


Raamatupidamine

 • Kontoplaani haldus
 • Ostu ja müügitehingud
 • Pearaamatu kanded
 • Pangamaksed
 • Panga väljavõtete import
 • Maksete ja laekumiste automaatne sidumine
 • Dokumentide kinnitusringid
 • E-arved
 • Käibemaksu deklaratsioon

Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused ja nende alusel aruannete loomine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Konsolideerimine
 • VIES (VD) aruandlus
 • Meedetuletused
 • Viivisarved
 • Rahavoogude planeerimine

Põhivara

 • Põhivarad
 • Väikevahendid
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Võimalik lisada

 • Scada liides
 • Kinnistusregistri liides
 • Aadressiregistri liides
 • Hangete hinnapakkumiste haldus
 • Investeringute haldus
 • Taotlused ja liitumisprojketid
 • arveldusautomaatika


 

Tootelehed

Veeetevõtted tooteleht

 

DIGITALISEERIMINE