Chat

Valdkonnad → Taristu

Tagasi

Veemajandus

Kellele ja miks

Taristuettevõtteid iseloomustab nii varade kui ka infosüsteemide paljusus – lisaks klassikalisele varahaldusele on vajalik liidestus erinevete lahenduste ja seadmetega (GIS, mõõturid ja näitude korjamine  jms).

Selleks, et teha hooldus õigeaegselt, jälgitakse varade garantiilisust ja ennetavalt ka lekkeid. Vee kvaliteedi tagamiseks on oluline veeanalüüside kogumine, muutuste jälgimine ning vajadusel operatiivne tegutsemine.

Suurimaks väljakutseks on suure hulga varade haldamine ja liikumine avariiolukordade lahendamiselt planeeritud ja teavitatud hooldustööde suunas.   Väga oluline on ka aktiivne ja operatiivne suhtlus klientidega, nende teavitamine riketest ja hooldustest. Samamoodi saab ka klient raporteerida rikkeid on-line ning info liigub koheselt vastutavatele isikutele, kes saavad koheselt reageerida.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Varahaldus

 • Varade register (alajaamad ja liinid), mõõtepunktid ja arvestite haldus
 • Ülevaade varade olukorrast (puudused ja hälbed)
 • Varade välbatööd, avariitööd ja hooldustööde planeerimine
 • Tööde päevik
 • Mobiilsed töökäsud
 • Näitude korjamine (sh veeanalüüsid ja nende analüüs)
 • Katkestuste planeerimine ja kooskõlastamine
 • Tööde teostamine
 • Tööde akteerimine ja aktide kinnitamine
 • GIS liides
 • Scada  liides
 • Kinnistusregistri liides

Kliendiportaal

 • Analüütika
 • Rikete ja plaaniliste hooldustööde teavitused
 • Arveldusinfo

Laohaldus ja ostud

 • Varuosade planeerimine

Lepingute haldus

 • Lepingute register
 • Hindade haldus
 • Lepingute põhjal eelarvestamine
 • Lepingu täituvuse jälgimine

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Hälbed
 • Rikete analüüs
 • Kliendirhulolu analüüs

+ Investeeringute haldus

+ Taotlused ja liitumisprojektid

+ Arveldusautomaatika


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Veeetevõtted tooteleht

BCS Itera_varahalduslahendus

Dynamics 365 Business Central tooteleht

BCS Itera Palk ja Personal funktsionaalus 2019

Palga&Personal365 tooteleht

Ärianalüüsi tooteleht

Ärianalüüsi lahenduse BI4Dynamics tooteleht

Business Central ja CostPocket tooteleht

Dynamics Eesti lisafunktsionaalsus