Uudisvoog:

Tagasi

Power BI keskne andmemudel ehk Power BI Dataset

Allikas: Äri-IT Sügis 2021
Autor: Koidu Kask, BCS Itera BI konsultant

Power BI tehnilise osa saab anda IT-partneri hoole alla.

Kuidas vähendada Power BI aruannete administreerimisele kuluvat aega ja jagada vastutust, kui ettevõttes ei ole selleks piisavalt ressursse, teadmisi või kogemust?

 

Power BI tehnilise osa saab anda IT-partneri hoole alla.

 

Power BI teenuses on loodud võimalus ühendada iga uus aruande komplekt olemasoleva andmemudeli külge. See tähendab, et kõike seda, mis puudutab Power BI tehnilisemat ja natuke ehk keerulisemat osa, peab tegema vaid üks kord. Samuti saab tänu teenusele  jagada vastutust ja anda mudeli haldamine partneri hoolde. Aruandluse koostamise osa, mis puudutab andmete graafilist esitamist, on lihtsam ja kergemini õpitav. Nii saavad protsessis osalejad teha tööd vastavalt oma võimalustele ja võimekusele.

Millal kasutada?

 • Siis, kui takistuseks on andmete ettevalmistamise keerukus ja loogika.
 • Kui samade andmete põhjal on vaja luua eri aruandeid – aruandelehtede hulga vähendamine.
 • N-ö kuldse mudeli kontrollitud administreerimine.

 

Joonis 1. Keskse mudeliga ühendumise võimalused

Joonis 1. Keskse mudeliga ühendumise võimalused

 

Andmete ettevalmistuse keerukus seisneb üldjuhul allikate rohkuses, tabeliväljade hulgas ja selles, et alati ei ole mõistetav süsteemsete tabelite struktuur. Tihti tekib küsimus, millised seosed, väljad ja tabelid omavahel ühendada; millises suunas; kuidas arvutada mõõdikuid jne.

Selleks et teadmiste ja kogemuste puudumine ei saaks aruandluse koostamisel takistuseks, on võimalik keskse mudeliga paika panna selged vastutuse piirid.

Andmete ettevalmistuse keerukus:

 • palju andmeallikaid
 • andmeallikate tabelite eri struktuurid
 • andmete seostamine
 • lisaandmete ja tingimuste lisamine
 • mudelis päringute/tabelite seoste loomine
 • mõõdikute loomine (DAX)

 

Joonis 2. Power BI töövoog ja vastutus

Joonis 2. Power BI töövoog ja vastutus

 

Töökvaliteedi ja efektiivsuse tagamiseks käiakse andmemudeli loomisel läbi kindlad etapid. Täpsustuseks olgu öeldud, et samad etapid on kasutusel ka siis, kui keskset mudelit ei kasutata. Ennekõike alustatakse väljundi kaardistamisest, tuvastatakse vajalikud andmed ning ühes sellega andmeallikad tabeliväljade tasemel. Andmed laaditakse rakendusse, puhastatakse ja töödeldakse.

Ette valmistatud komplekt andmeid laaditakse Power BI mudeli poolele, kus märgitakse kuupäeva tabel, luuakse seosed ja lisatakse mõõdikud. Keskse mudeli eripära on see, et sellesse faili ei looda üldjuhul visualiseeritud aruandlust, vaid mõõdikute lisamise järel laaditakse mudel vastavasse tööruumi Power BI teenuses. Teenuses lisatakse ka andmete värskendamise graafik.

Niipea kui mudel on teenusesse avaldatud, on võimalik selle mudeli külge ühendused luua.

 

Joonis 3. Ühenduse loomine Power BI töölaua rakenduses

Joonis 3. Ühenduse loomine Power BI töölaua rakenduses

 

Keskse mudeli loomise protsess:

 • andmete analüüs
 • andmete päringud
 • andmete transformatsioon
 • mudeli loomine
 • mõõdikute lisamine
 • mudeli avaldamine teenusesse (nagu seda vastavas funktsionaalsuses nimetatakse)
 • värskendamise graafiku lisamine
 • muudatuse lisamine mudelisse
 • mudeli uus avaldamine teenusesse

 

Keskse mudeliga luuakse live-ühendus. Selline viis seab teatud piirangud edasisele andmete töötlemisele, aga tagab algse mudeli säilimise. Samas on võimalik ühendusviisi muuta direct’iks, mis annab võimaluse lisada juurde andmeid ja mõõdikud. Ühendusviisi muutmine ei mõjuta keskset mudelit, kuid muudab Power BI teenuses aruande värskendamise reegleid.

Mudeliga ühenduse loomine otse Power BI teenuses või Exceli failis ühendusviisi muutmist ei võimalda ehk seal tarbitakse andmeid ette antud kujul.

Põhimudelisse tehtud muudatused – näiteks andmete ja mõõdikute lisamine – avaldatakse iga kord Power BI veebiteenusesse. Mudeliga ühendatud aruandefailis saab muudatused kätte lihtsalt „Värskenda“ nupule vajutades.

Kõik muudatused, mudelite ja aruannete jagamised käivad läbi Power BI veebiteenuse (Power BI Service) ja seostatakse sama Office365 kasutajaga.

 

Joonis 4. Muudatuste rakendamine töölaua rakenduse failis

Joonis 4. Muudatuste rakendamine töölaua rakenduse failis

 

Keskse mudeli kasutamine on suureks abiks protsesside käima lükkamisel või aruandluse haldamisel.

 

Joonis 5. Keskse mudeliga ühendatult loodud aruanded, failid

Joonis 5. Keskse mudeliga ühendatult loodud aruanded, failid

 

BCS Itera pakub mitmesuguseid ärianalüüsi teenuseid ja lahendusi, millega saab tutvuda www.bi365.ee lehel.

Äriteenindus Tehnoloogia

Energeetika 4.0. Taristuettevõtte digiteerimise väljakutsed

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

E-pood ja majandustarkvara ühendatud lahendus

DIGITALISEERIMINE