Uudisvoog:

Tagasi

Millist tarkvara valida tootmisfirmale?

Allikas: Äri-IT Sügis 2020
Autor: Helen Pastarus, BCS Itera projektijuht

Tootmistarkvara valiku puhul on oluline läbi mõelda, kas eelistada karbitarkvara, standard- või erilahendust. Milline neist on õigeim valik, sõltub tootmisfirma vajadustest, tööprotsessidest, kasvupotentsiaalist ja sellestki, kas üldse on võimalik oma seniseid protsesse muuta.

 

Millist tarkvara valida tootmisfirmale

Mis on karbitoode, standard- ja erilahendus tootmistarkvara puhul?

Karbitarkvara on tarkvara, mille piltlikult öeldes saab karbist välja võtta ja mida võib kohe kasutama hakata. Tegu on valmistootega, millel on kindel kitsalt piiritletud funktsionaalsus, millele üldjuhul firmapõhiseid kohandusi teha ei ole võimalik või saab neid teha minimaalselt.

Standardlahendus on valmislahendus, kus tarkvara annab suurel määral seadistada firma vajadustest ja protsessidest lähtudes. Seejuures otseselt firma jaoks tarkvara ei arendata, vaid olemasolev funktsionaalsus võetakse kasutusse firmale sobilikul viisil. Standardlahendusel on laiem võimaluste spekter kui karbitootel.

Erilahenduse korral tehakse standardfunktsionaalsusele suurel määral mahukaid kliendipõhiseid arendusi. Mõnel juhul arendatakse isegi kliendi jaoks spetsiaalne tootmistarkvara. Räägime siin küll rohkem majandustarkvara erilahendusest, sest spetsiaalselt firma jaoks arendatud tootmislahendus on praktikas siiski haruldane.

 

Karbilahendus

Karbilahendus sobib väikesele tootmisettevõttele, kus oluliseks kriteeriumiks on madal hind ning kus ollakse valmis tegema kompromisse funktsionaalsuse ja oma protsesside muutmise suhtes.

Tootmisprotsessi puhul on sageli tähtsad just detailid ja nüansid, mistõttu on vaja kindlasti enne karbilahenduse kasutuselevõttu põhjalikult uurida, kas funktsionaalsus ikkagi toetab firma tootmise spetsiifikat. Vastasel juhul võib hiljem tulla halb üllatus, et mõnda asja ei olegi võimalik teha või lisab see palju käsitööd. Sageli võivadki probleemid tekkida detailidest, mis osutuvad oluliseks, aga millele ei pööratud algul tähelepanu.

Karbitoote juurutamine on üldjuhul kiirem kui teistel lahendustel. Arvestama peab, et kasvava ettevõtte puhul, kui firmapõhised kohandused pole võimalikud, võib tarkvara varem või hiljem muutuda kasvu takistuseks.

 

Standardlahendus

Standardlahendus on võimaluserohkem ja ettevõtte protsesside suhtes paindlikum. See sobib neile, kes ei soovi ennast suruda täielikult etteantud programmi võimaluste raamidesse, kuid ühtlasi on teatud määral valmis ka oma protsesse muutma. Protsesside muutmine on mõnel juhul isegi mõistlik, kui varem on asju tehtud ühel kindlal viisil, analüüsimata, kas see on kõige mõistlikum. Standardlahenduse juurutamisele eelneb tavaliselt põhjalikum eeltöö ning praeguse ja tulevikus soovitavate protsesside kaardistamine, mis toob välja kitsaskohad.

 

Erilahendus

Erilahenduse plussiks on ettevõtte jaoks tehtud rätsepalahendus, mis vastab täpselt vajadustele ja protsessidele.

Suurema ja spetsiifilisema tootmise jaoks ei pruugi sageli standardlahendusest piisata. Sel juhul on paremad erilahendused, mis on standardlahenduse lisad. Erilahenduse arendamisel peaks alati esitama küsimuse, kas firma protsessid on tõesti nii erilised, et vajavad eriarendust, või on tegu lihtsalt senise harjumuspärase töövooga, mida on lihtne ümber õppida. Selle tulemusena on võimalik välja tuua tõepoolest need kohad, kus erilahendus on hädavajalik.

 

Juurutamine

Standardlahenduse plussiks erilahenduse ees on kiirem juurutus, sest viimase puhul võtab tarkvaraarendus oma aja. Standardlahendus on odavam kui erilahendus, kuid kallim kui karbitoode. Samas võimaldab standardlahendus hiljem lisaarendusi kohtades, kus on vaja spetsiaalseid kohandusi, mida seadistustega ei saa lahendada.

Mõnel juhul peab väga mahukate erilahenduste puhul arvestama, et lahenduse elushoidmisega võivad kaasneda märkimisväärsed kulud. Kui kulukaks lahendus edaspidi kujuneb, sõltub ka kasutatavast tehnoloogiast.

Business Centrali erilahendused on äppidena, mis teeb uutele versioonidele ülemineku valutuks ning ei eelda enam mahukate arenduste tegemist. Küll aga eeldab erilahendus, et firmas teab keegi väga põhjalikult lahenduse funktsionaalsust ning lahendus on dokumenteeritud, et töötaja lahkudes ei tekiks olukord, kus keegi ei tea täpset selle sisu.

Microsoft Dynamics Business Centrali tootmislahendust on võimalik kasutusele võtta nii standard- kui ka erilahendusena sõltuvalt tootmisfirma vajadustest. Alati pole erilahenduse kasutuselevõtt üldse vajalik ning standardlahendus katab kõik vajadused, samas jääb siin võimalus erilahendusteks, kui ettevõte kasvab kiiresti või tööprotsessid muutuvad nii, et ilma eriarendusteta ei saa.

Mõnel juhul aga on olemas erilahendusele mõistlik alternatiiv, näiteks saab majandustarkvara liidestada tootmisseadmetega, ilma et peaks sama loogikat erilahendusena arendama.

Tehnoloogia

Tarkvara kui teenus

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs Juhtimine

Mida juhid mõõdavad ja miks? Mõtteid ärianalüüsist

DIGITALISEERIMINE