Uudisvoog:

Tagasi

Kaugeltki kõik e-kaubanduse lahendused ei toeta pikaajalist kasvu

Allikas: Äri-IT Kevad 2021
Autor: Rauno Raid, Finestmedia müügiarhitekt

Puudulik planeerimine e-kaubandusse sisenemisel võib viia väga kergesti investeeringuni, mis ei teeni end kunagi tagasi.

Kaugeltki kõik e-kaubanduse lahendused ei toeta pikaajalist kasvu

Kuidas viia ellu muudatusi olukorras, kus tehnoloogia uueneb pöörase kiirusega, tervishoiukriis on inimesed raamidesse surunud ja e-ostude osakaal kaubanduses suureneb iga päev? Aastaid kestnud e-kaubanduse tõusu taga on ilmselt palju põhjusi, aga üks olulisemaid on ettevõtete soov olla klientidele lähemal ning pakkuda neile kvaliteetset, mugavat ja kiiret teenust.

Milliseid samme ja mis järjekorras aga astuda, et luua e-kanalid, mis teevad kliendi ostukogemuse paremaks ja aitavad kaupmehel samas äri kasvatada? Eesti IT-ettevõtte Finestmedia e-kaubanduse valdkonnajuht Martin Lond kirjutas eelmises Äri-IT numbris sellest, kui oluline on kaardistada praegune olukord ning koostada ettevõtte arengut ja ambitsioone toetav teekonnakaart. Ent kuidas liikuda edasi, kui teekonnakaart on taskus, kuid selgus järgmiste sammude suhtes puudub?

 

Discovery workshop ehk kaardistamise töötuba

Hoolimata sellest, kas tegemist on uue e-kaubanduse lahenduse ja seda toetava tooteinfo rikastamise tarkvara või mobiilse äpi kasutuselevõtu plaaniga, on esimese sammuna soovitatav läbida discovery workshop (töötuba, kus pannakse paika projekti ulatus ja eesmärgid). Käsitlegem seda kui vundamendi loomist edukale projektile, millesse tasub kaasata nii kompetentne väline partner, ettevõtte juhtkond kui ka lahenduse lõppkasutaja.

Kui projekt saab alguse ideest, siis vajaduste kaardistamise töötuba võimaldab paika panna visiooni, hinnata selle idee potentsiaali, panna paika eesmärgid ning defineerida loodava lahenduse tehnilised nõuded. Ja seda kõike koos kogenud väliste spetsialistidega.

Just väline partner on see, kes oskab täiustada olemasolevaid lahendusi ja pakkuda uusi värskeid mõtteid. Ta on toeks nende teokstegemisel ja toob vajadusel kliendi esindajad maa peale tagasi. Partneri küsimused, ka kõige ebameeldivamad, on lõpuks need, mis võimaldavad jõuda reaalse e-kaubanduse lahenduseni.

 

Proof of concept ehk lahenduse kontroll

Lahenduse ulatus ja tehnilised nõuded pole tihtipeale piisavad, et hakata ainuüksi nende pinnalt uut e-kaubanduse lahendust juurutama. Veenduda tuleb ka selles, kas planeeritav investeering tasub ennast ära. Seetõttu tasub pärast kaardistamist edasi liikuda idee või lahenduse kontrolliga ehk proof of concept’i faasiga (teatud meetodi või idee demonstratsioon, et tõestada selle potentsiaali) – nii väheneb risk, et investeeritakse lahendusse, mis nõuab palju tööd ja raha, aga ei toeta oodatud moel äri eesmärke.

Selle protsessi tulemusel valmib põhiprojektist mõnevõrra väiksema ulatusega, aga kliendi äriloogikat ja ärinõudeid arvesse võttev lahenduse prototüüp. Kontrollifaas jaotatakse tavapäraselt kolmeks etapiks: ulatuse ehk skoobi kokkulepped, lahenduse ettevalmistus partnerilt ning seadistus ja valmis prototüübi tutvustamine.

Prototüübi alusel on võimalik saada vastused äriliselt olulistele küsimustele ja veenduda, et lahendus toetab ärilisi eesmärke nii praegu kui ka pikemas perspektiivis ning võimaldab investeeringu mõistliku aja jooksul tasa teenida.

Idee kontrollimise faas aitab leida vastused näiteks sellistele kriitilistele küsimustele:

  • Kas funktsionaalsust on uues e-kaubanduse lahenduses võimalik täismahus realiseerida?
  • Millised on alternatiivsed lahendused soovitud äriprotsesside efektiivsemaks muutmisel?
  • Kas lahendus vastab ärinõuetele ning toetab ettevõtte ambitsioone?

 

Läbimõeldult valitud e-kaubanduse platvorm

Oleme Finestmedias mitmel juhul kogenud, et ettevõte pöördub meie poole kindla arusaamaga talle sobivast e-platvormist, kuid pärast konsultatsiooni selgub, et see lahendus ei pruugi toetada püstitatud eesmärkide saavutamist.

Kümnetest kui mitte sadadest turul olevatest e-kaubanduse lahendustest suudavad peaaegu kõik pakkuda ärile lühiajalist eduelamust ja kiiret võimalust siseneda e-kanalitesse. Kuid kaugeltki iga lahendus ei toeta ettevõtte pikaaegset jätkusuutlikku kasvu. Seetõttu tasub enne lõpliku valiku tegemist leida sobiv partner ning läbida kirjeldatud kaks etappi, et lahenduse sobivuses täiesti kindel olla.

E-kaubanduse platvormi puhul tuleb silmas pidada mitmeid olulisi aspekte. Soovitame arvesse võtta, kui suur on müüdavate toodete arv praegu ja tulevikus; milliseid tarne- ja makselahendusi soovitakse klientidele pakkuda; kui paindlik on lahendus kujunduste ja seadistuste suhtes; mida saab teha, et kliendi ostukogemus oleks mugav ning ta pöörduks edaspidigi meie poole. Rääkimata võimekusest integreerida keskkonda täiendavaid tarkvaralahendusi, mis võimaldavad automatiseeritud suhtlust hankijatega või muudavad kiiremaks tooteinfo
rikastamisega seotud protsessi.

 

Plaan, teekond ja lahendused

Eesmärgid on saavutatavad, aga selleks on vaja konkreetset plaani, läbimõeldud teekonda ning lahendusi. Kui sul tekkis huvi ja sa soovid arutada, kuidas ettevõtte e-kanalite kasvu läbimõeldult kiirendada, siis Finestmedia kogenud eksperdid aitavad sul leida parimad lahendused eesmärkideni jõudmiseks alates visioonist kuni teostuseni, sisestatud tootest kuni rikastatud tooteinfoni ja e-kirjadest kuni efektiivsema suhtluseni hankijatega.

Juhtimine Tehnoloogia

Ettevõtte kultuurimuudatuse uued tööriistad – nüüdisaegne tehnoloogia

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Grupivestlus koos majandustarkvara Dynamics 365 Business Centraliga. Või vastupidi…

DIGITALISEERIMINE