Uudisvoog:

Tagasi

Tangot tantsitakse kahekesi. Miks on ettevõtte juhi tagasiside majandustarkvara juurutuspartnerile nii pööraselt tähtis?

Autor: Kristina Ilves, BCS Itera kvaliteedi- ja metodoloogiajuht

Dale Carnegie viis järgnevat tähelepanekut näitavad, kui hästi ta nägi ette olukordi, mis kipuvad  juurutuspartneri ja ettevõtte juhi suhetes tekkima. Jah, äri käib küll ettevõtete vahel, aga partnerlus on siiski inimeste vaheline suhe.

Tangot tantsitakse kahekesi. Miks on ettevõtte juhi tagasiside majandustarkvara juurutuspartnerile nii pööraselt tähtis?

1. „Kui tahate olla õnnelik, siis ärge jätke seda hooletusse!”

Juhi tagasiside annab võimaluse asjaosalisi õnnelikuna hoida või kiiva kiskunud olukorda parandada.

Meie meeskond saab enamasti vahetut tagasisidet tellija projektimeeskonnalt. See on kahtlemata väärtuslik, kuid ei anna alati õiget ettekujutust tervikpildist. Seetõttu küsimegi regulaarselt tagasisidet mitmelt sihtgrupilt. Igaüks näeb asju paratamatult oma mätta otsast. Juhi vastutus on juhtida ja mõista sihtgruppe ning tegevuste sobitumist terviku konteksti.

Juurutuspartnerina seisame sageli silmitsi tagajärgedega, mis tulenevad sellest, et eri osapoolte juhid on olnud infosulus. Telefonimängule omaselt muutub nii mõnigi sõnum algsest sootuks teistsuguseks. Mängus võib see laialt lõbu pakkuda, ent päris elus toob nii mõnelegi lõpuks nutuvõru suule.

2. „Alustage sõbralikult!”

Arusaamatusi aitab ära hoida või lahendada juhilt juhile antud tagasiside. Mida varem, seda parem.

Me ju alustamegi koostööd alati sõbralikult!? Pean silmas tagasiside andmist. Alustage sellega siis, kui suudate seda veel sõbralikult teha, ärge viivitage kauem. Oleme tagasiside andmiseks loonud mitmeid võimalusi, alustades sellest, et iga projekti alguses tutvustame tellijale projektimeeskonda, kuhu kuulub alati juhtkonna esindajana BCS Itera ärijuht.

Tema osaleb ka regulaarsetel juhtrühma kohtumistel, mis on suurepärane võimalus tagasiside andmiseks ja saamiseks. Kutsun siin üles asjasse puutuvaid juhte neil kohtumistel osalema, nende väärtust mõistma ja neile pühendatud aega mitte alahindama. Te saate ülevaate tervikust, kuulete meie tagasisidet ning vähendate kordades infosulu tekkimise tõenäosust.

Lisaks silmast silma kohtumistele ja vahetule suhtlusele saate sõna sekka öelda iga kolme kuu tagant, kui juhtide postkasti jõuab tagasisideküsitlus. Ärge lööge sellele käega – „ah, mis ma ikka kirjutan, mis kasu sellest on“. Teie tagasiside on kokkuvõttes kulla hinnaga teile endale, mitte ainult meile.

3.  „Kui te just peate laitma, alustage kiituse ja ausa lugupidamise avaldusega.“

Võib-olla tekib vahel küsimus, kuidas rääkida keerulistel või ebameeldivatel teemadel?

Elu on näidanud, et ebameeldivate teemade kalevi alla lükkamine muudab need veel ebameeldivamaks. Meeldivate teemade puhul aga kahaneb siis nende meeldiv mõju. Seepärast on oluline anda hea sõnaga tagasisidet ka siis, kui kõik sujub. See innustab asjaosalisi väga! Teame kõik, et jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm aga topelt rõõm.

Murekohast tuleb rääkida kohe, kui miski häirima hakkab. Pole mõtet oodata, et ehk läheb ise üle. Tihti räägitakse hinge kriipivatel, aga ka rõõmu valmistavatel teemadel liiga hilja. Nagu elus ja suhetes ikka. Äripartnerlus on de jure juriidiliste isikute vaheline, aga de facto siiski inimeste vaheline suhe. Ei saa väita, et siin ei kehtiks sarnased või suisa samad mängureeglid, mis teistes suhetes.

Majandustarkvara juurutusprojektid on sageli keerulised, kõiki muresid ei saa kahjuks sõrmenipsuga lahendada. Õigeaegne informeerimine vähendab aga kindlasti ebakõlade võimendumise tõenäosust. Kui tekivad kitsaskohad, saab tagasiside korral teha plaani, kuidas neist läbi minna ja olukorda parandada või lahendada. Oluline on hoida võtmeisikud, juhid muidugi sealhulgas, ühises inforuumis ning omada ja anda operatiivselt adekvaatset ülevaadet. Ilma juhtide tagasisideta jõutakse osapooli rahuldavate lahendusteni kahetsusväärselt hilja, mõnikord ei jõutagi.

4. „Püüdke ausalt näha asja teise inimese seisukohast.”

Mida peaksid partnerid üksteise tagasisidega esmajärjekorras peale hakkama?

Igapäevatöö rutus ja virvarris unustavad inimesed ennast teise inimese olukorda panna. Tagasiside saamine tuletab seda meelde. Praktikas lahendame keerulisi kitsaskohti tihti kompromissidega. Seda saab aga otsida vaid siis, kui osapoolte ootused ja võimalused on avameelselt lahti räägitud.

Unustada ei tohi, et tangot tantsitakse kahekesi. Igal suhtel on vähemalt kaks osapoolt, tagasisidet tuleb kõigil üksteisele anda. See tuleb ära kuulata, selle valgel tuleb peeglisse vaadata, oma head ja vead omaks võtta ning mitte väsida enne parimate lahendusteni jõudmist.

5. Lõpetuseks viimane mõte Dale Carnegielt – ja siin on kõik selgitamatagi selge:

On ainult üks viis kõrge taeva all, kuidas veenda inimesi midagi tegema. Jah, ainult üks viis. Ja see on: panna teine inimene ise tahtma seda teha.“

***

Artiklit koostades läks mõte aastakümnete tagusele Dale Carnegie menukile „Kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi“. Toodud kuldreeglid pärinevadki sellest psühholoogia kuldraamatust.

 

Äriteenindus Juhtimine Tehnoloogia

Ehituse alltöövõtjad ja nüüdisaegne majandustarkvara. Kuidas mitte Excelisse ära uppuda?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Iga personalijuhi unistus: automaatse andmevahetuse võidukäik

DIGITALISEERIMINE