Uudisvoog:

Tagasi

ERP kui ettevõtte kultuuri mõjutaja

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera tegevjuht

ERP (Enterprise Resource Planning) elik majandustarkvara lahendused on kujunenud üha enam ettevõtetes kõige missioonikriitilisemaks, tagades reaalse digiteerimise ja konkurentsivõime kasvatamise võimaluse. Aga mitte ainult tehnoloogilise platvormina, vaid aina rohkem ka ettevõtte kultuuri mõjutajana ja/või muudatuste käimalükkajana. Millised seoseid me leiame ERP ja organisatsioonikultuuri arengul?

ERP kui ettevõtte kultuuri mõjutaja

ERP mõju kultuurile

Suurepärase organisatsioonikultuuri loomine on tänapäeval suur proovikivi – töövõtjad peavad seda sama oluliseks kui konkurentsivõimelist töötasu või hüvesid.
Kultuur väljendub lihtsustatult ettevõtte isikupärana koos põhiväärtuste ja eetikaga, mis toetab protsesse ja kokkulepitud protseduure. Ja lõpuks on kultuur selgroog sellele, kuidas ettevõte viib ellu oma eesmärke kollektiivse meeskonnana.

Ettevõtted vajavad tehnoloogiat juhtimisinfo parandamiseks, kulude vähendamiseks ja kontrollimiseks, äriprotsesside sujuvamaks muutmiseks, pakutavate lahenduste mitmekesistamiseks, protsesside digiteerimiseks tarnijate ja klientidega ning konkurentsivõime säilitamiseks.

Siin tulebki mängu ERP kui üks väärtuslikumaid ja strateegilisemaid tööriistu, mida ettevõtted saavad märkimisväärse konkurentsieelise saavutamiseks rakendada.
ERP on kui organisatsiooni äriteabe selgroog, mis annab ettevõtjatele integreeritud ja tervikliku ülevaate kõigist protsessidest, aitab koordineerida ettevõttesiseseid toiminguid, annab töötajatele õiguse teha oma tööd tõhusamalt, muutes nõndaviisi ettevõtte kultuuri. ERP toob uusi meetodeid ja teadmisi, muudab inimeste tööviise, aga aitab lahendada ka mitmeid väljakutseid. Näiteks kuidas liikuda omavahel ühendamata süsteemide kasutamiselt täielikult integreeritud ja kogu ettevõtet hõlmava lahendusplatvormi juurde, mille aluseks on ERP.

Organisatsioonikultuuri mõju ERP-le

ERP-lahenduste juurutamisel mistahes ettevõttes on muudatuste juhtimine kriitilise tähtsusega.
Kuigi on tõsi, et organisatsiooniliste muudatuste triaadi (kultuur, protsess, tehnoloogia) kriitiline komponent on kultuur, kasutatakse seda väga tagasihoidlikult.  Miks see üldse oluline on? Sest see mõjutab otseselt ERP edukust.

ERP-ga seotud organisatsioonilised muudatused pole kaugeltki lihtsalt tehnoloogia juurutamine või äriprotsesside ümberehitamine ja/või projektijuhtimise standardite kasutamine. Kultuuri tähtsus siinses kontekstis on eelkõige ettevõtte võime muudatusi ellu viia, tegutseda ühtse meeskonnana, kaasata ja julgustada töötajaid igas etapis ning neid süsteemselt harida, kasutamaks uusimat tehnoloogiat – ERP-lahendusi. ERP on lihtsalt tööriist, ettevõtte tulemuslikkus algab siiski tervest kultuurist, millel pole üksnes lühiajaline, vaid ka püsiv mõju konkurentsieelisena, mida toetab ERP.

Kultuuril on märkimisväärne mõju innovatsioonile. Ettevõtte innovatsioonivõime on aga samas pikaajalise ellujäämise jaoks ülioluline. Uuendusmeelne organisatsioon ei pea olema mitte ainult loov, vaid ka suutma neid loovaid ideid edukalt ellu viia. Edukas ERP-i juurutav organisatsioon peab neid ideid toetama. Sestap on oluline kaaluda, kas ettevõte on ERP muudatusteks valmis.

Paljud meie kliendid on takkajärgi tõdenud, et tegelikult oli õige hetk ettevõttes muudatuste algatamiseks alles siis, kui kõik võtmeisikud olid otsustanud, et nüüd on nad selleks tõesti valmis. Muudatuse mõju ja väärtus ettevõttele sõltub sellest, kui hästi organisatsioonis inimesed muudatustega kohanevad. Nende tahe muutusi algatada pole kaugeltki enesestmõistetav.

Muudatused ettevõttes toovad sageli kaasa töötajate vastupanu. Selle asjaolu vähetähtsaks pidamine võib ERP investeeringute puhul kujuneda probleemiks. Töötajate suhtumine on siinkohal edu peamine koostisosa.

Juba aastast 2009 ilmuva Äri-IT sellest numbrist leiate rohkesti praktilisi nõuandeid ERP valdkonna ekspertidelt ja analüüsivaid lugusid klientide kogemusest, mida analüüsivaid lugusid, mida ERP investeeringutel silmas pidada. Lugege ja püüdke neist leida oma organisatsioonidele vajalikke abilisi.

Õigel ajal motiveeritud tiimiga ERP lahendusi ellu viies võib ERP olla ettevõtte kultuuri edenemise uue peatüki kaunis avanemine.

Julget pealehakkamist ja edu ERP investeeringutel!

Juhtimine Metoodika

Kaasamine – võtmetegur muudatuste õnnestumisel

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Süües kasvab isu ehk mida arvestada ärianalüüsi projekti planeerimisel

DIGITALISEERIMINE