Uudisvoog:

Tagasi

Majandustarkvara (ERP) kui digitaalse äri tuum

Autor: Erko Tamuri; BCS Itera CEO

Viimaste aastate digitaalse transformatsiooni käigus on paratamatult välja tulnud, et ettevõtete ootused tulemustele ja tegelikkus ei lähe alati kokku.

Majandustarkvara (ERP) kui digitaalse äri tuum

Üheks suureks väljakutseks on tuumiklahenduse ehk ERP (terviklik majandustarkvara) puudumine või selle ebasobiv ülesehitus. See kõik paneb aga ettevõtjad raskesse seisu, sest digiteerimist ja automatiseerimist ei saa nõrgale tuumale rajada.

Aasta 2020 paneb alguse uue kümnendi ERP-suundumustele ning muutub ka selle kontseptsioon, kuna uued tehnoloogiad põimuvad ja juhivad tulevikulahendusi edasi. Seega on paslik peatuda mõnel trendil, mis võivad mõjutada ERP tulevikku ja nii ka ettevõtjate investeeringute stsenaariume.

Pilv juhib jätkuvalt ERP moderniseerimist

Pilvandmetöötlus, mida tuntakse ka kui interneti kaudu tarnitava tarkvara ja taristu ühist terminit, on sellel sajandil suurim tehnoloogiamuutus, mis on ERP lahendusi mõjutanud. Pilv kujuneb ka ainsaks kohaks, kus saab BI (Business Intelligence, ärianalüütika) ja AI (Artificial Intelligence, tehisintellekt) jaoks vajalike suurandmete kogumiseks koondada piisavat arvutivõimsust ja sestap on need võimalused muutnud ERP lahenduste eesmärke ning haardeulatust palju kaugemale, kui oli selle algne idee: hallata peamisi äriprotsesse alates raamatupidamisest, lõpetades tootmise ja tarneahela juhtimisega. Lisaks aitavad pilvepõhised ERP lahendused rakendada paremini standardiseeritud äriprotsesse, mis teeb nende lahenduste kasutuselevõtu võimalikuks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtete sektoris.

Tänu pilvepõhisele juurutamisele on üha suurem võimalus integreerida ERP lahendustega muidki veebipõhiseid rakendusi alates kontoritarkvarast ja lõpetades paljude majandussektorite erilahendustega. Kõik see loob ettevõtjatele hea platvormi kiirelt uusi tehnoloogiaid ja lahendusi integreerituna kasutusele võtta, et koguda paremini andmeid ja hallata juhtimise infot.

ERP sisaldab kõrgtehnoloogiat

Nüüdisaegsed ERP lahendused on altid lõimima uusi tehnoloogilisi saavutusi, näiteks paindlikke kasutajaliideseid, AI-d, masinõpet ja loomulikult keeletöötlusfunktsioone. Juba praegu aitavad nt masinõppe võimalused ostuarve pildilt andmeid lugeda ja konteerida või arveldusprotsessi eri tarkvarade vahel automaatselt toimima panna. Üldine suund on see, et aina enam liigub ERP kasutajate fookus andmete kogumiselt nende analüüsile, et teha informeeritud otsuseid.

ERP on digitaalse äri tuum

ERP lahendused on digitaalse ümberkujundamise loomulikuks aluseks, arvestades, et see puudutab ettevõtte igat nurka ja loob aluse automatiseeritud lahendustele tarnijate, partnerite ja klientide jaoks. Jah, paljudele võib ERP tunduda tänapäevaste standardite järgi kuidagi vanamoodne, aga seda digisüdamikku on hädasti vaja, et uusi tehnoloogiaid ja rakendusi paremini integreerida ning kasutusele võtta.

Üha enam tunnistavad ettevõtjad, kes on nüüdisaegsed ERP lahendused kasutusele võtnud, et uusi ärivõimalusi on märgatavalt juurde tulnud, kas siis tänu paremini korraldatud äritegevusele ja/või uutele lahendustele-teenustele. Uus olümpiatsükkel algab, nii et haarakem julgelt muudatuste elluviimisel sarvist ja kaasakem ERP lahendused lähiaja investeeringute kavasse, et järgmisel olla jätkuvalt konkurentsis.

Julget pealehakkamist ja edu ERP investeeringutes!

Juhtimine Tootmine

Toiduainetööstuse ettevõtete arengu kiirus on äärmiselt erinev

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Äri-IT persoonilugu – Jüri Seilenthal: Eestist, mis asub Ameerika, Euroopa Liidu ja Hiina mänguväljal

DIGITALISEERIMINE