Uudisvoog:

Tagasi

Muudatused töötajate registreerimisel: Palk 365 ja Personal 365 on selleks valmis

Allikas: Äri-IT 2019 Kevad; BCS Itera AS
Autor: Ülle Kiivet; BCS Itera HRM konsultant

Alates töötamise registri (TÖR) loomisest 1. juulil 2014 on tööandjad kohustatud registreerima oma töötaja töö-suhte alguse, lõppemise ja peatumise maksu- ja tolliameti andme baasis. Sellest aastast rakenduvad töötaja registreerimisele mõned olulised muudatused, millega peavad kaasa minema ka personalihaldust pakkuvad majandustarkvara lahendused.

Tööandja peab andmed esitama kõikide töötajate kohta, kellel tekib eestis maksukohustus, olenemata lepingu vormist või tähtajast. Register on küll maksu- ja tolliameti haldusalas, kuid sealseid andmeid kasutavad ka teised asutused, näiteks Haigekassa, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet. Töötamise andmed ei jää saladuseks ka töötajale endale, sest e-maksuametis on tal võimalik töö-andja esitatud andmetega tutvuda.

Muudatuste eesmärk on edaspidi koguda senisest tõhusamalt ja kesksemalt töötamisega seotud andmeid, mida vajavad erinevad riigi- ja ametiasutused nii aruandluseks kui ka statistikaks.

Allpool olulisemad tööandjaid mõjutavad muudatused.

 

  • Kui varem sai riik andmed töötaja tööaja määra kohta TSD-st, siis edaspidi peab töötaja töökoormus olema märgitud TÖR-i vahemikuga 0,01 kuni 1,00.
  • Töötajaid ei ole enam võimalik registreerida ilma ametinimetuseta. Ametinimetuse lisamiseks on välja töötatud 5-ta-semeline ametite klassifikaator, mille hulgast tuleb valida sobiv. Vabatekstina võib ametinimetuse sisestada vaid juhul, kui olemasolevate ametinimetuste hulgast tööandja sobivat ei leia. Kuid ka siis tuleb esmalt leida töö sisust lähtuvalt sobiv neljas tase ning viies on lubatud sisestada vabatekstina.
  • Ametinimetus on vaja märkida juhul, kui töötajaga on sõlmitud tööleping. Võlaõiguslike lepingute korral ametinimetust TÖR-i ei lisata.
  • Märkima peab töötaja töökoha aadressi maaameti aadressiandmete klassifikaatori (ADS) järgi. Kui töötamise kohta ei ole võimalik määrata, näiteks ehitusobjektidel töötavate isikute puhul, siis lisatakse tööandja asukoht.
  • Sarnaselt ametinimetusega on ka töökoha aadressi tähis vaja lisada töölepingu alusel töötavatele isikutele, võlaõiguslike lepingute korral mitte.
  • Kasutades töötajate registreerimisel masin liidest, tuleb aadress siduda ADR_ID-ga, mille leiab maa-ameti lehelt http://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ads.

Uusi registreerimisi ning olemasolevate kannete muudatusi ei ole võimalik TÖR-is teha eelpool kirjeldatud andmete lisamise-ta.

 

Juhtimine

Võlanõuded – ebameeldiv kohustus või loomulik protsessi osa?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Äri-IT Sügis 2019 on valmis

DIGITALISEERIMINE