Uudisvoog:

Tagasi

Digitaliseerimine aitab efektiivistada tootmisettevõtet

Autor: BCS Itera müügjuht Leho Hermann

Ettevõtted ei mõtle alustades terviklike IT-lahenduste peale, mis toetaksid äriprotsesse nii hetkel kui ka aasta pärast. päris tegevuse alguses võib see isegi õigustatud olla, ent mõne aja pärast maksab tavaliselt kätte. Järgnevaid soovitusi tasub kohe esimesest päevast arvesse võtta.

Tavapärane praktika uute ettevõtete algusaegadel on, et ühe lahendusega alustatakse finantsprotsesside tegemist, teisega jälgitakse tootmist, kolmandaga püütakse silm peal hoida laol jne. Mingi hetkeni selline lahenduste mitme-kesisus võib ennast ka õigustada, kuid mahtude suurenemisel ja protsesside keerulise-maks muutumisel see enam nii ei ole.seega võiks ette võtta mõne järgmistest soovitustest.

 

1. Suurenda protsesside ja andmete läbipaistvust

Ilma integreeritud ERP-ita (ettevõtte kõiki protsesse hõlmav ressursside planeerimise tarkvara) või liidestusteta erinevate tarkvarade vahel võib halveneda otsuste kvaliteet, kuna andmed on erinevates kohtades laiali. Mistõttu ei saa olla kindel, kus on kõige värskem info. Samuti on sellisel viisil otsuste tegemine kindlasti vähem operatiivne. Dynamics 365 Business Centralis (edaspidi BC) on iga ametikoha jaoks oma vaade, mis koondab kogu vajaliku info ühtsesse vaatesse läbi kõigi protsesside. Seetõttu pole vaja kulutada aega selleks, et erinevatest allikatest vajalikke andmeid otsida, neid kombineerida ja uurida. selle aja saab panustada pigem sellele, et mõelda, kuidas ja kus on kulusid võimalik vähendada ja protsesse efektiivsemaks disainida.

 

2. Loo automaatseid integratsioone

Kuigi ERP on võimeline katma suure osa ettevõtte protsessidest, siis olenevalt äri spetsiifikast võib tekkida vajadus lisarakenduste järele või tuleb andmeid vahetada hankijate ja klientidega. BC on igapäevaselt võimeline ühilduma Office’i tooteperekonnaga, mis kindlasti muudab töötamise efektiivsemaks. Näiteks on Outlookis võimalik ilma lisaliigutusi tegemata vaadata BC-s asuvat kliendiinfot: nii lihtsat kontaktinfot kui ka konkreetse kliendiga seotud finantsnäitajaid (müük, võlad jne). Ning seejuures on sealsamas Outlookis võimalik finantsandmete puhul minna kuni algse kandeni välja. BC-s on olemas tööriistad, mis võimaldavad andmeid vahetada ka kolmanda osapoole tarkvaradega. Näiteks tootmises tihti kasutatavad CAD lahendused – kui kooste tehakse valmis CAD-is, siis on võimalik see automaatselt tõmmata BC-sse. Samas saab CAD-ist tootenimetused jm ning BC poole pealt vajadusel ka omahinnad.

 

3. Pane materjalide planeerimine ERP-is tööle

Väga tihti kasutatakse tootmise planeerimiseks Exceli tabeleid. Paraku ei ole see efektiivne, kui on soov kasutada nt materjalide (mrp) või ressursside (mps) planeerimise loogikat. Aga ilma kahte eelmainitut kasutamata suuremas tootmisettevõttes hästi hakkama ei saa. BC-s olev tootmise moodul analüüsib olemasolevat infot ning selle põhjal soovitab, milliseid materjale ja millal tuleb osta, et oleks üldse võimalik tootmist alustada. Samuti on süsteem võimeline ütlema, kunas tuleb operatsioonidega alustada, et lubatud tähtajaks toodang valmis saada. Taoline automaatika võimaldab taaskord tootmise planeerijatel tegeleda pigem protsesside optimeerimisega, mitte kulutada aega käsitsi planeerimisele.

 

4. Jälgi tootmises toimuvat

Oleme väga tihti kohanud suhtumist, et kulude jälgimine ettevõttes pole oluline seni, kuni piltlikult öeldes on sissetulev rahavoog suurem kui väljaminev. See võibki niimoodi töötada, kuni kõik sujub vastavalt ootustele. Aga reaalses elus tuleb ikka ette tõuse ja mõõnu ning siis on oluline teada saada probleemide tekkepõhjused. Üks võimalik viis on tootmistellimuste jälgimine. Tootmist saab jälgida nii tootmise vältel (mõttekas pikemate tootmistellimuste puhul) kui ka tootmise lõppedes. BC-s on selleks eraldi töölehed, kus saab raporteerida nii materjalide kulu kui ka tööaega. See annab kokkuvõttes juhtidele ülevaate, kus tekkisid hälbed ning milliseid kohti tootmises peab tulevikus parendama.

 

5. Loo ülevaatlikud aruanded ning ad-hoc aruandluse võimalused

Selleks, et häid otsuseid teha, on juhtidele vaja ülevaatlikke aruandeid ja juhtimislaudu. BC-s on selleks läbi Power BI väga head võimalused. Kusjuures kogu loodud aruandlust on võimalik soovi korral vaadata ka juhi telefonis, tahvlis või arvutis ehk ligipääs vajalikule infole on tagatud igal ajal ja igast seadmest. Heade aruannete aluseks on aga head andmed, mida peavad sisestama müügi-, lao-, tootmis- jne osakondade töötajad. Ehk jõuamegi ringiga tagasi kõigi eelnevate soovituste juurde: ettevõte vajab oma toimimise toetamiseks head lahendust, kus kõik eelpool nimetatu oleks võimalik. Kokkuvõttes julgeme väita, et kõik eelnimetatud soovitused aitavad teha arenguhüppe, mille tulemuseks on edukam ettevõte. olenevalt ettevõtte digitaliseerituse hetketasemest võib olla mõttekas nimetatud soovitused ette võtta sammhaaval, mitte kõik korraga. Aga oluline on teha otsus, et soovitakse muutuda ning seejärel homme alustada.

Kaubandus ja laondus

Integratsioonid kaubanduses: kuidas panna infojõgi kiiremini voolama? ERP lahendusest Amazonini.

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Juhtimine Kaubandus ja laondus Tootmine

Kuhu kaob tööaeg ehk tööjõukulu kapitaliseerimisest

DIGITALISEERIMINE