Uudisvoog:

Tagasi

Projektijuhtimise lahendus, mis aitab planeerida, juhtida ja kontrollida – Dynamics NAV

Autor: Siiri Tann; BCS Itera konsultant

NAV projektihalduse moodul aitab projekte paindlikult planeerida ja juhtida läbi eelarvestamise, ressursside planeerimise ning arveldamise. Võimalik on hallata kulusid, tulusid ning ressursside kättesaadavust.

Seetõttu on projektiettevõtetes Dynamics NAVi projektimooduli võimekus kriitilise olulisusega. Õnneks on Dynamics NAVi projektimoodul iga versiooniga täienenud. Järgnevalt tutvume Dynamics NAV 2017-s lisandunud funktsionaalsustega.

 

Mis on ja kellele on mõeldud projektimoodul

Nii nagu näiteks finants, ost, müük ja ladu on NAVi moodulid, on ka projektid üks Dynamics NAVi moodul. Lühidalt öeldes on projektimooduli eesmärk hõlpsalt hallata olemasolevaid projekte, nendega seotud tegevusi, vastutavaid töötajaid ja masinaid (ressursse), kulusid ja tulusid. Projektimoodulit kasutavate ettevõtete profiil on väga lai, varieerudes ehitusest IT-ni, kuid kasutusel on see ka näiteks reklaami- või tootmisettevõtetes. Projektina võime käsitleda uue hoone ehitust, remonti kontoriruumides, ulatuslikku reklaamikampaaniat, tarkvara juurutust, uue toote loomist ja turuletoomist või ka näiteks töötajate süsteemset koolitamist – ehk siis tegevusi, mis tuleb sooritada kindla aja jooksul ning järjekorras, kindla meeskonnaga ja tihtipeale etteantud eelarvega.

Uus projektijuhi rollikeskus

NAV 2017-s on mitu uut profiili, nt ärijuhi ja projektijuhi rollikeskused. Kui ärijuhi rollikeskus võimaldab laiemat ülevaadet kogu ettevõtte tegemistest (nt pooleliolevad müügid, ostud, maksed, tehingute väljavõte, TOP kliendid jpm), siis projektijuhi rollikeskus võimaldab ülevaadet tema projektidest, projektide kasumlikkusest, projekti eelarvestatud vs tegelikud kulu jne. Näidet ühest projektijuhi rollikeskusest vt joonisel 1.

Joonis 1. Projektijuhi rollikeskus.

Täiustatud projekti kaart

Projekti kaardile on sisse viidud mitu olulist muudatust, mis aitavad projektidega töötamist oluliselt lihtsustada. Esiteks on projekti kaardile toodud projektijuhi väli, mille abil saab hiljem põhjalikumat aruandlust teha, nt vaadata, kuidas on projektid erinevate projektijuhtide vahel jaotunud. Teise muudatusena on võimalik kergemini hallata projekti detaile. Kui varem pidi projekti ülesanded avama eraldi nupust, siis nüüd on ülesande read välja toodud projekti kaardil (vt Joonis 2). See võimaldab senisest kiiremat ülevaadet projekti etappidest, ülesannetest, kuupäevadest ja kuludest. Kuna projekti ülesanded on toodud projekti kaardile, mitte ei asu eraldi aknas, on ka ülesande realt müügiarve tegemine senisest efektiivsem.

Joonis 2. Projekti kaart.

Kolmanda olulise täiendusega on projekti kaardile lisatud kulude ja arvelduse info (vt Joonis 3), mida varem pidi vaatama projekti statistikast (klikkides eraldi nupule).

Uued funktsionaalsused

Lisaks kasutajaliidese mugavdamisele on lisandunud ka funktsioone, mis aitavad kiirendada igapäevast tööprotsessi. Ühe uue funktsioonina on võimalik kasutada otse projekti kaardilt projekti hinnapakkumise saatmist, nt e-mailiga. Kui varem sai projekti hinnapakkumist saata ainult müügiarve kaudu, siis nüüd on saatmine tehtud hõlpsamaks, nii et pärast projekti planeerimist on võimalik projekti pakkumine välja saata kõigest paari klikiga.

Viimane mainimist väärt muudatus on kogu uut Dynamics NAVi läbiv kasutajaliidese väga oluline mugandus. Nimelt, alates Dynamics NAV 2017-st on võimalik vaadata väljade tähendusi hiirega välja nimele liikudes. Ehk siis – enam ei pea minema välja tähendust minema Dynamics NAVi helpi vaatama, vaid seda saab teha parasjagu lahti oleval lehel, nt projekti kaardil, hiirega huvipakkuvate väljade kohale liikudes.

Kokkuvõttes võib öelda, et projektimoodul on sisuka funktsionaalsusega jätkuvalt arenev moodul, mida Dynamics NAVile omaselt on võimalik vastavalt vajadustele kohandada.

 

Juhtimine Tehnoloogia

Aku Sorainen: tehisintellekt – kirves advokaatide pea kohal?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

BCS Itera pere ja muud loomad

DIGITALISEERIMINE