Valdkonnad → Taristu

Tagasi

Elekter-Gaas

Kellele ja miks

Taristuettevõtteid iseloomustab nii varade kui ka infosüsteemide paljusus – lisaks klassikalisele varahaldusele on vajalik liidestus erinevete lahenduste ja seadmetega (GIS, mõõturid ja näitude korjamine  jms).

Selleks, et teha hooldus õigeaegselt, jälgitakse varade garantiilisust ja ennetavalt ka lekkeid. Hooldustööde õigeaegsel planeerimisel on oluline tagada regulaarne liinide ülevaatus koos haljastuse kasvu monitooringuga ja selle tulemusena juba raadamistööde tellimine.

Suurimaks väljakutseks on suure hulga varade haldamine ja liikumine avariiolukordade lahendamiselt planeeritud ja teavitatud hooldustööde suunas.   Väga oluline on ka aktiivne ja operatiivne suhtlus klientidega, nende teavitamine riketest ja hooldustest. Samamoodi saab ka klient raporteerida rikkeid online ning info liigub koheselt vastutavatele isikutele, kes saavad koheselt reageerida.

Dynamics NAV äritarkvara pakub peakontorist kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse.


Varahaldus

 • Varade register (alajaamad ja liinid), mõõtepunktid ja arvestite haldus
 • Ülevaade varade olukorrast (puudused ja hälbed)
 • Varade välbatööd, avariitööd ja hooldustööde planeerimine
 • Tööde päevik
 • Operatiivpäevik
 • Mobiilsed töökäsud
 • Näitude korjamine
 • Kontrollmõõtmised
 • Katkestuste planeerimine ja kooskõlastamine
 • Tööde teostamine
 • Tööde akteerimine ja aktide kinnitamine
 • GIS liides
 • Scada  liides
 • Kinnistusregistri liides
 • Võimalik lisada Scada liides
 • Kinnistusregistri liides, addressiregistri liides

Kliendiportaal

 • Analüütika
 • Rikete ja plaaniliste hooldustööde teavitused
 • Arveldusinfo

Laohaldus ja ostud

 • Varuosade planeerimine

Lepingute haldus

 • Lepingute register
 • Hindade haldus
 • Lepingute põhjal eelarvestamine
 • Lepingu täituvuse jälgimine

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Hälbed
 • Rikete analüüs
 • Kliendirahulolu analüüs

+ Talumistasude analüüs

+ Eelarvestamine

+ Investeeringute haldus

+ Taotlused ja liitumisprojektid

+ Arveldusautomaatika


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

 

Tootelehed

Elekter-gaas tooteleht

BCS Itera_varahalduslahendus

 

DIGITALISEERIMINE