Uudisvoog:

Tagasi

Tööohutus ja töötervishoid. Kuidas terviklik digilahendus seda toetab?

Allikas: Äri-IT Sügis 2023

Autor: Ülle Kiivet, BCS Itera HRM konsultant

Muidugi on töötajate heaolu ja tervise eest hoolitsemine ettevõtte igapäevatöö lahutamatu osa. Digilahendused teevad selle palju lihtsamaks.

 

Tööohutus ja töötervishoid. Kuidas terviklik digilahendus seda toetab?

Kui sellega mitte tegeleda, siis kahjuks on tööõnnetusi ja kutsehaigusi rohkem, samuti ei ole inimesed töökeskkonnaga rahul, mis omakorda kasvatab tööjõu voolavust. Tööandjal on palju mõttekam ja ka rahaliselt kasulikum tegeleda ennetustööga kui hiljem tagajärgedega.

 

Riskianalüüs

Turvalise ja meeldiva töökeskkonna loomine saab alguse töökohta mõjutavate ohtude hindamisest. Ja mitte ainult tootmisning ehitusettevõtetes, vaid oma riskid peituvad ka kontoritöös.

Riskianalüüsi käigus selgitab tööandja välja töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötaja tervisele halvasti mõjuda. Kuna need tegurid on erinevad sõltuvalt töökohast, siis tuleb neid kõiki ka eraldi hinnata. Ohutegurid on näiteks müra, sundasend, kemikaalid, bakterid ja viirused, samuti pidev laua taga istumine ja arvutiekraani kasutamine.

 

Tervisekontroll

Riskianalüüs on aluseks töötaja suunamisel tervisekontrolli, sest töötervishoiuarst hindab tema tervist, töötingimusi ning ohutegureid, mis on sellise analüüsiga tuvastatud. Tööandja peab suunama töötaja töötervishoiuarsti juurde nelja kuu jooksul alates tööle asumisest. Vahel on aga vaja töötaja sobivust ametikohale kontrollida juba enne tööleasumist. Näiteks ei või inimene tööle asuda enne töötervishoiuarsti otsust, kui tegemist on öötööga või ta puutub töös kokku pliiga või asbestitolmuga.

Töötaja peab tervisekontrollis käima arsti määratud ajavahemikul, kuid mitte harvemini kui kord kolme aasta jooksul. Kontrolli käigus hindab arst töötaja tervist, teeb vajadusel analüüsid, kaasab ka eriarste ning annab nõu. Pärast tervisekontrolli tutvustab arst töötajale tema terviseuuringute tulemusi, analüüside vastuseid ja teeb otsuse ametikoha ja töökeskkonna sobivuse kohta.

Tervisekontrolli otsus ei ole aga ainult töötajale mõeldud, vaid eraldi otsuse saab ka tööandja. Seal on välja toodud töötaja järgmise kohustusliku tervisekontrolli kuupäev, ettepanekud töökeskkonna ja töötingimuste parendamise ning tervise toetamise kohta ja, mis kõige tähtsam, töötaja sobivus ametikohale.

Töötervishoiuarsti ettepanekud, mis puudutavad töökorraldust ja -keskkonda, on tööandjale täitmiseks kohustuslikud, kui nendega just ei kaasne ebaproportsionaalseid lisakulutusi. Töötervishoiuarst ei tee selliseid ettepanekuid kergekäeliselt – need on olulised töötaja tervise säilitamiseks ja kutsehaiguse vältimiseks.

 

Mis edasi?

Töötervishoiuarst võib tuvastada ka kutsehaiguse (kutsehaiguseks loetakse haigust, mille on põhjustanud vastavas loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad). Tööandjal on kohustus uurida, kas ja missugused ohutegurid võivad kutsehaiguse tekitada, ning võtta kasutusele abinõud, et tulevikus sarnaseid haigusi vältida. Raport tuleb esitada nii Tööinspektsioonile kui ka kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Töökeskkonna valdkonna esindajateks on ettevõttes töökeskkonnaspetsialist, -volinik(ud) ja nõukogu liikmed. Nende ülesanne on jälgida, et ettevõttes oleks tagatud ohutu töö ning töötervishoiu nõuded oleksid täidetud, samuti peavad nad osalema kutsehaiguste tekkepõhjuste ja tööõnnetuste uurimises. Lisaks peab ettevõttes olema ametisse määratud esmaabiandja (olenevalt ettevõtte suurusest isegi mitu).

Siin on välja toodud vaid üldine ülevaade tegevustest, mis on vaja ettevõttes teha. Aga need ei ole ühekordsed sammud, vaid kõik see peab toimuma järjepidevalt. Protsess nõuab tööandjalt tähtaegade jälgimist, dokumentide koostamist ja säilitamist, aga ka töötajate juhendamist ning koolitamist.

 

HRM4Baltics tuleb appi

Palga-ja personalihalduse tarkvara HRM4Baltics hõlmab lisaks tavapärasele töötajate andmete haldamisele ja töötasude arvutamisele veel mugavat funktsionaalsust tööohutuse ja töötervishoiu teemade haldamiseks.

Tervisekontrolli aegumise teavitus

Tervisekontrollide loend annab võimaluse sisestada ja säilitada tervishoiuarsti edastatud otsuste andmeid ja faile. Lihtsasti on välja filtreeritavad töötajad, kelle järgmise tervisekontrolli kuupäev oli/on jooksval ja järgmisel kuul või eelmine kuu. Kasutada saab ka automaatteavitusi, et valdkonna eest vastutavale inimesele tuleks märge töötaja kohta, kelle tervisekontrolli tulemus hakkab aeguma.

Ohutegurid, kutsehaigused ja tööõnnetused

Kui ametikohaga on seotud kindlad ohutegurid, loob lahendus töötervishoiuarsti jaoks aruande, kus on kirjas tööstaaž ja konkreetsed ohutegurid. Tuvastatud kutsehaiguste või tööõnnetuste üksikasjade säilitamisele on samuti HRM4Baltics lahenduses mõeldud. Kõik dokumendid ja raportid saab lihtsasti programmi importida ja töötajaga siduda.

Töökeskkonna esindajad

Nende loend annab ülevaate kõikidest ettevõttes ametisse määratud esmaabiandjatest, töökeskkonnavolinikest, nõukogu liikmetest jt. Võimalik on jälgida, kas esindaja on läbinud vastava koolituse, kas tal on tunnistus ja mis kuupäevani ta esindaja on.

 

___

HRM4Baltics on palga-ja personalihalduse tarkvara, mis ei piirdu ainult töötaja palga- jt otseste töiste andmetega, vaid on mõeldud tervikliku töökeskkonnaga seotud info haldamiseks. Märksõnaks on kõik andmed ühes kohas, mis tähendab, et personaliosakond ei pea ühe töötaja andmeid sisestama ja säilitama eri Excelites, Wordi-failidena või kiirköitjates. Võttes kasutusele kõik võimalused, mis HRM4Baltics pakub, võidavad ka ettevõtte omanikud ning kõik töötajad, mitte ainult personalijuhid.

Määratlemata

Ilmunud on uus Äri-IT Kevad 2024. Kliendilood, majandustarkvara, ärianalüüs ja paljud muud teemad!

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine

BCS Itera – IT-firma… mis nagu polegi IT-firma!

DIGITALISEERIMINE