Uudisvoog:

Tagasi

Ettevõtted tehnoloogia ja digimuutuste keskmes

Allikas: Äri-IT Sügis 2022

Autor: Jane Juhanson, BCS Itera ERP lahenduste müügijuht

Lennart Meri ütles aastaid tagasi, et muutuvas maailmas võidab see, kes sellega koos käib, käib isegi natukene maailmast kiiremini; jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab. Need mõtted on sama asjakohased ka praegu.

 

Ettevõtted tehnoloogia ja digimuutuste keskmes

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni uuringust selgub, et tehnoloogilisel innovatsioonil, sealhulgas automatiseerimisel ja digitaliseerimisel, on ettevõtlusele kõige tugevam mõju, nii konkurentsivõime kui ka üldise toimimise aspektist (ILO, IOE, 2019). See ei puuduta aga vaid suurettevõtteid või mõnda kindlat sektorit. Iga valdkonna keskmised ja väikesed ettevõtted peavad samuti läbi mõtlema, millised muutused mõjutavad nende juhtimist, strateegiat, ärimudelit, tarneahelat või tarkvara.

Digitaalse äri tulevik annab peaaegu piiramatud võimalused äriväärtuse loomiseks. Andmed ja nendel põhinev analüüs on üha enam muutunud äristrateegia peamiseks tõukejõuks ning andmepõhiste äristrateegiate ja teabetoodete potentsiaal on suurem kui kunagi varem.

Tarkvara on küll vaid üks, aga samas väga vajalik osa digiteerimise protsessist. Eriti tõstan esile majandustarkvara ehk ERP-i kui ettevõtte äriprotsesside igapäevast juhtimisinstrumenti, mille kasutusele võtmine on sageli üks olulisemaid investeeringuid. Tehnoloogiatrendid annavad õige suuna investeerimisotsuse tegemisel.

 

Pilvepõhisus tagab paindlikkuse ja nüüdisaegsuse

Üha enam kliente kasutab pilveplatvorme. See tähendab, et andmeid ja töötlemist saab pilves hallata ja seadmetele kiiremini kättesaadavaks teha. Sageli tuleb suurem kasu esile just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, kes tänu sellele pääsevad kulukast  süsteemihooldusest ja IT-tiimist. Pilvepõhised ERP-d on nüüdisaegsel platvormil ja teiste osapooltega lihtsasti integreeritavad, kasutades platvormiüleseid ja mobiilipõhiseid võimendusi. Lisaks on platvormi elutsükkel selliselt üles ehitatud, et lahendust hoitakse alati uusimal versioonil. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab ka reageerida äri muutustele operatiivselt ja täiendada lahendust vajalike funktsionaalsustega. Kui rääkida kasutajalitsentsidest, on pilvemudeli eelis paindlikkus, mis tuleb eriti kasuks sesoonsuspõhise äri puhul või kui kasutajate arv muutub pidevalt.

 

Asjade internet (IoT) loob uue kvaliteedi

Asjade internet on trend, kus toodete või teenustega seotud objektid on varustatud spetsiifiliste sensoritega, mis võimaldavad lähetada teavet inimeste otsese vahelesegamiseta. Suur andmemaht on ettevõtetele keeruline hallata, aga just andmete alusel suudetakse näiteks paremini hinnata ostja käitumist või oma tooteid-teenuseid turustada. ERP-lahendused ei ole enam üksnes andmete kogujad, vaid muu hulgas n-ö trendi prognoosijad. IoT pakub suuremat tõhusust ja äriteavet reaalajas.

IoT leiab rakendust nii varahalduses (energia juhtimine, välivalve, nutikad valgustuslahendused, parkimissüsteemid, jäätme- ja veemajandus) kui ka ettevõtluses (tarneahela juhtimine, laopinna paigutuse optimeerimine, tuvastussüsteemide kasutamine, logistikas autopargi jälgimine, tervishoius terviseseire ja patsiendi elutähtsate näitajate jälgimine jne), kus luuakse integratsioone andurite ja seadmetega. Kui ärikriitilistes tehnosõlmedes monitooritakse reaalajas seadmete töökindlust, siis tänapäeval on olulisemgi defektide ja kahjustuste ennetav tuvastamine, samuti ennustatav hooldus (predictive maintenance), millega vähendatakse masinate seisakuid. Kõik see võimaldab probleemid lahendada kohe nende tekkimisel.

 

Tehisintellekt (AI) päästab meid rumalast tööst

ERP-s kohtab AI-tehnoloogiat enim raamatupidamises (korduvate ülesannete automatiseerimine, rahavoogude prognoosimine, maksehäirete tuvastamine, inimvigade vähendamine jne) ning tootmises (protsesside automatiseerimine, nõudluse planeerimine, müügi prognoosimine, ohtude tuvastamine jne). Masinõpe kui üks AI harudest, aga ka robootika aitavad töötajaid teatud toimingutes, näiteks tarnehalduse juures ladudes või toodete tuvastamises, pakkimises, andmebaaside dokumenteerimises või hooldamises.

 

Mobiilsus viib meid sinna, kus toimub äri

ERP-süsteemid poevad traditsioonilistest arvutitest aina rohkem välja. Mobiilsed seadmed, nagu telefonid või tahvlid, ei ole ainult vabaaja ja meelelahutuse teenistuses, vaid neid kasutatakse igapäevaselt töörollides. Seega peab majandustarkvara olema kasutatav eri suurusega nutiseadmetes koos vajalike äppide ja intelligentsete kasutajaliidestega.

Microsofti lahenduste puhul on lähtutud põhimõttest, et tarkvara oleks kasutatav ükskõik millises nutiseadmes (arvuti, tahvel, nutitelefon). Nii leiavadki kasutust mitmetele rollidele seadistatud mobiilsed lahendused (müügiisikute töölauad, mobiilsed kassad, iseteeninduskeskkonnad töövoo juhtimiseks jms).

 

Turvalisus hoiab meid elus

Turvalisusest on saanud tarkvaratootjate prioriteet number üks. Esimeseks nõrgaks kohaks on autentimine, kus näiteks Microsoft kasutab mitmikautentimise (MFA) põhimõtet. Samas on ohuks ka sissemurdmine turvaaukude kaudu, mis võib juhtuda API-liidestuse tõttu kolmanda osapoole rakendustega. Eraldi tähelepanu pälvib küberturvalisus. Sagenenud on andmelekked ja küberrünnakud nii avaliku kui ka erasektori veebilehtede ja riistvara vastu. Euroopas peab iga SaaS-i pakkuja järgima GDPR-i nõuded ning tagama iga kasutaja isikuandmete kaitse, eelkõige andmete krüpteerimisega. See kõik seab ka vananenud majandustarkvarale kõrgendatud ootused, et see oleks kohandatud tänaste vajadustega ja tulevikukindel.

 

Virtuaalne reaalsus (VR) toob uue operatiivsuse

Virtuaalreaalsuse kasutamine annab võimaluse leevendada ettevõtete ressursi- ja tööjõu puudust. Tänu sellele saab sooritada teatud töid distantsilt ja olla mentoriks nooremspetsialistidele, keda on võimalik teatud protsessi juures virtuaalselt juhendada (nt seadme remont). Ka näiteks Euronicsil on robotladu, kus suuremaid rikkeid lahendatakse HoloLens liitreaalsusprillide abiga. Süsteemi tarnijapoolsetel tehnikutel on võimalik pilti ja heli, dokumente ja juhiseid jagada otsepildis kohaliku tehniku prillide kaudu.

 

Millest alustada?

Kõik saab alguse vajadustest ning taandub strateegilistele valikutele ja investeeringu tasuvusele. Otsuste tegemiseks on esmatähtis saada ettevõtte olukorrast terviklik pilt, mille eelduseks on põhjalik eeltöö ja äriprotsesside kaardistamine. Kõik osapooled alates tegevjuhist kuni võtmeprotsesside juhtideni peavad üheselt mõistma muudatuste vajalikkust.

Oskuslik digiteerimine võib alguses tunduda kallis, kuid pikas plaanis aitab see säästa aega ja raha näiteks taristu ehk infrastruktuuri kulude, optimeeritud tööaja ja -protsesside arvelt. Tänapäevased paindlikult kohandatavad ERP-d loovad head eeldused kogu tarneahela katmiseks. Rutiinseid töölõike asendatakse järjest enam nutikate seadmete või automatiseerimisega.

Ent digiteerimisega kaasnevad muutused ei ole vaid tehnilised. Ettevõtetel lasub innovatsiooni rakendamisel oluline roll oma inimeste toetamisel ja julgustamisel. See on ka põhjuseks, miks me soovitame digiteerimist ellu viia samm-sammult, et töötajad jõuaksid muudatustega kohaneda ja investeeringu tootlikkus oleksid maksimaalsed.

 

Kel suurem huvi teema vastu, saab inspiratsiooni ka järgmistest allikatest, mida loo kirjutamisel kasutatud:

Kaubandus ja laondus

Automaatse andmekogumise võlust ehk hoiame füüsilise ja virtuaalse maailma ettevõttes sünkroonis

Eelmine uudis

järgmine uudis

ERP Juhtimine

Projekti eelarvet jälgides saab õigeaegselt sekkuda

DIGITALISEERIMINE