Uudisvoog:

Tagasi

Konkurentsivõime kasvatamine

Allikas: Äri-IT Kevad 2022

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera tegevjuht

Tarkvaralahenduste juurutamine nõuab sihipärast, läbimõeldud ja süsteemset juhtimist nii partneri kui kliendi tiimi poolelt.

Konkurentsivõime kasvatamine

Oleme oma tiimiga peaaegu 25 aastat kündnud ühte ja sama vagu – nõustanud ja viinud ellu konkurentsieeliseid loovaid majandustarkvara- ja digilahendusi. Rõhk on eelkõige elluviimisel. Tarkvaralahenduste juurutamine nõuab sihipärast, läbimõeldud ja süsteemset juhtimist nii partneri kui kliendi tiimi poolelt. Pole eestvedamist, pole ka edulugu.

Oleme viimasel 13 aastal, mil Äri-IT on ilmunud, andnud leheruumi 100 ettevõttele, kes on siin oma edulugu pajatanud. Nad on teinud seda uhkusega, sest on konkurentsis väga hästi vastu pidanud ja suutnud oma kliente ning töötajaid parimal viisil teenindada ja hoida.

Mis neid ettevõtteid iseloomustab?

Esiteks nüüdisaegsus ja innovaatilisus

Järjepidev digiteerimine (mitte ainult viimastel aastatel, vaid juba aastakümneid) on iseloomustanud kõiki neid edumeelseid ettevõtteid, kellel on olnud julgust investeerida nüüdisaegsetesse tarkvaralahendustesse. Teadmine, et ERP lahendused moodustavad nende tuumiku, on aidanud neil ettevõtteil kiiremini ellu rakendada muidki missioonikriitilisi erilahendusi, sest kodu on korras – ERP annab kindluse ja jõu teha järgmine hüpe innovatsioonis.

 

Teiseks muudatuste juhtimine

Tuumiklahendustena mõeldud ERP investeeringud raputavad alati heas mõttes ettevõtte liigestest lahti ja panevad siis selle taas uuel kujul kokku. Need, kes on sellisteks muudatusteks valmis ning suutnud neid sihipäraselt juhtida ja oma tiime motiveerida, on kõige suuremad eduloo autorid ja konkurentsivõime kasvatajad. Julgus ja teotahe on eristanud neid ettevõtteid teistest, kes pole julgenud või osanud seda teed ette võtta ning on otsuseid pidevalt edasi lükanud.

 

Kolmandaks targad töökohad

Nüüdisaegsed ERP lahendused toovad ettevõtetesse ka targad töökohad. Läbimõeldud äriprotsesside digiteerimine ja automatiseerimine, käsitsi- ja topelttöö kaotamine, juhtimisinfo reaalajas jagamine jpm loob head eeldused töökohtadele, kus ei mängita enam töö tegemist, vaid samas ajadimensioonis luuakse keskkond, kus on rohkem aega klientide, partnerite, töötajate, teadus- ja arendustegevuse jaoks ning uute ärimudelite väljamõtlemiseks ja elluviimiseks.

Need ettevõtted on tõdenud, kui suur positiivne muutus on nende kultuuris toimunud, kui paberi-pliiatsi või Exceli-süsteemist on jõutud ERP kui ettevõtte terviklahenduse maailma. Ja värbamisel ei pea enam häbenema, et põhitöö on andmete sisestamine. Nüüd on töö sisuks hoopis reaalajas andmepõhine arutelu edasiste tegevussuundade planeerimisel, optimeerimisel ja/või uute ärimudelite väljasõelumisel.

 

Neljandaks reaalaja juhtimissüsteemid elik ärianalüüsi lahendused

Selles ajakirjas kirjutab üks meie pikaajaline klient: „Seega peavad olema andmed kättesaadavad igas meie poes. /…/ Andmed peavad olema just sellisel kujul, nagu mingi sihtgrupp parajasti seda vajab.“ Just nimelt, igale tegijale peab vastavalt tema rollile olema reaalajas ligipääs struktureeritud ja korrastatud andmetele. Kõik need kliendid, kes on suutnud oma ERP lahendused süsteemselt ja mõtestatult üles ehitada, on saanud positiivse elamuse, kui kvaliteetse juhtimislahenduse võib selle alusel luua ja oma kolleege, kliente või partnereid üllatada.

Oleme siinsel turul koostöös klientide ja partneritega suure osa ajast panustanud ka valdkonna (ERP, HRM, CRM, BI) teadmiste jagamisse näiteks (veebis)seminaridel ja konverentsidel, rääkimata Äri-IT mahukatest numbritest. Oleme seda meelt, et jagatud teadmised ja oskused loovad hea usaldusliku õhkkonna ettevõtetele, kes mõtlevad praegu investeerimisele nüüdisaegsetesse tehnoloogiatesse.

Kelle eesmärgiks on olla jätkusuutlik ja tegus partner oma klientidele ka järgnevatel aastatel, siis selleks julget pealehakkamist ja edu ERP investeeringutel!

BI Juhtimine

Toimus BCS Itera ärianalüüsi hommikukohvi seminar (pildid ja ettekanded)

Eelmine uudis

järgmine uudis

CRM

CRM-lahendus Microsoftilt – Dynamics 365 Sales. Mis see on ja kellele?

DIGITALISEERIMINE