Uudisvoog:

Tagasi

Toiduainetööstuse protsessid, mis vajavad hoolikat jälgimist

Allikas: Äri-IT Sügis 2021

Autor: Jana Raudvere, BCS Itera tootmisvaldkonna ärijuht

Kohad, kus hea majandustarkvara annab alati eelise.

Toiduainetööstuse protsessid, mis vajavad hoolikat jälgimist

Majandustarkvara on toiduainetööstuses sama oluline nagu tööstuses või äris. Tarkvara peab olema toeks ja abistavaks jõuks protsesside juhtimisel ja jälgimisel müügist kuni valmistoote tarnimiseni. Tänapäeva juhid teavad juba hea majandustarkvara plusse:

  • kõik andmed on ühes süsteemis, nii et dubleerimist ja inimlikke eksimusi on väga vähe;
  • andmeid uuendatakse reaalajas, seega ilma viivitusteta ülevaade toimuvast;
  • asjakohased KPI-d (võtmemõõdikud) ja aruanded, et jälgida, kas äri läheb soovitud suunas, ning täita seadustest tulenevaid nõuded aruandlusele.

Korralik majandustarkvara on suur investeering ja vajab korralikku tasuvusanalüüsi.

  • Proovige leida tarkvara, mis toetab teie ärivaldkonna äriprotsesse.
  • Leidke tarkvara juurutaja, kellel on kogemus teie ärivaldkonnas ning küllaldaselt kliente, et selles valdkonnas tarkvara veelgi parendada.
  • Valige tehnoloogia, mis on turul tuntud ning on kasvuraskused juba läbinud. Nii väldite riski, et olete uues olukorras koos uue tegijaga.

 

Toiduainetööstus

Selles sektoris on palju valdkondi, mille protsessid on väga erinevad, alustades juba toorainete ladustamise tingimustest. Mõne tööstuse puhul polegi võimalik tooraineid pikalt ladustada ning see seab ärile omad nõuded. Lisaks on toorainete töötlemise võtted, säilitamise tehnika ja ka pakendamine väga erinevad. Järgnev skeem annab erinevustest hea ülevaate.

Erinevate toiduainetööstuste lihtsustatud protsessiskeem

Erinevate toiduainetööstuste lihtsustatud protsessiskeem

Siiski on ka sarnaseid protsesse, mis vajavad samuti lahendamist ja jälgimist. Põhiliselt on need seotud terviseohutusega ning tulenevad kohaliku turu seadustest ja regulatsioonidest.

 

„Parim enne“ tähtajad, kvaliteedi kontroll ja partiide haldus

Need kolm teemat on toiduainetööstuses kõik enam-vähem sarnased.

Partii jälgimine toorainest kuni lõppkliendini on kvaliteedi jälgimise üks osa. Toiduainetööstuses on vaja jälgida tooraine kulgu protsessist kuni lõpptarbijani. Juhul kui lõpptootel on ilmnenud probleemid, siis peab olema võimalik need tagasi kutsuda juba ka edasimüüjate juurest. Kui probleem on alguse saanud mõnest toorainest, mis on algtooraine mitmele tootele, siis peab saama jälgida, millise konkreetse toote valmistamiseks toorainet on kasutatud ning kuidas see toore on liikunud. Kui seda jälgida ei saa, siis võib see tootjale kaasa tuua tavalisest suurema kahju, kui hävitamisele läheb näiteks terve päeva või nädala toodang.

Kvaliteedi kontroll protsessi etappides on oluline, samuti kontrollitulemuste dokumenteerimine ning dokumentatsiooni säilitamine.  Dokumenteerimist ja parameetrite jälgimist on eelkõige vaja ärisiseselt, et jälgida protsesside kulgu. Samas on olukordi, kus on vaja andmeid esitada kas sertifitseerimise jaoks või hiljem seadusandlusest tulenevate nõuete pärast. Kui see protsess on hallatav majandustarkvaras, on see kindlasti boonuseks.

„Parim enne“ tähtaegade jälgimine seab lisakoormuse igapäevaprotsessidele ning kõige enam on sellest mõjutatud klienditeenindus ja ladu. Nemad peavad tagama õigete tähtaegadega kaupade käitlemise ning seisma hea selle eest, et klient saaks, mida vaja, ja samas ei jääks lattu asjad seisma.

 

Ühikud, pakendid ning pakendiaktsiis

Erinevate ühikute teema jookseb protsessis läbi alates tooraine ostmisest, ladustamisest, tootmisprotsessis kasutamisest kuni müügini välja. Lisaks tavapärasele ühikute teisaldamisele, kus sisseostetud kaup tarnijalt saadakse näiteks tonnides, aga tootmisretseptides kasutatakse gramme, või ladustatakse kaupa alustel, kuid  müügiartikliks on tükk või sixpack, on selles sektoris veel vaja kasutada kahte ühikut paralleelselt terves protsessis. Näiteks kanatootmises ladustame tükke, aga müüme kilosid. See eeldab, et terve protsessi vältel on mõlemad ühikud tootel võrdväärselt vajalikud ja jälgitavad.

Pakendiaktsiisi seaduse järgi on tootjatel, kes pakendatud kauba esmakordselt turule lasevad, kohustus maksta aktsiisi. Toiduainetööstuse jaoks on see tähtis maks ja seega tuleb jälgida pakendit, et aktsiisimaks saaks korrektselt raporteeritud ja tasutud.

Seadusest tulenevalt liigitatakse pakendit otstarbe järgi: müügipakend ehk esmane pakend, rühmapakend ehk teisene pakend ning veopakend. Kõigi kolme kohta tuleb pidada arvestust kauba väljasaatmisel ning veopakendi puhul ka tagastamise kohta. Üldiselt jätavad suuremad jaemüügiketid pakendi/taara arvestuse alati tootja mureks. Majandustarkvara abil on võimalik pakendite liikumise jälgimist hõlbustada.

 

Kokkuvõtteks

Nii nagu igal teisel spetsialiseerunud ettevõttel, on ka toiduainetööstusel oma proovikivid. Nendest aitab üle saada ERP ehk majandustarkvara. Valige tarkvara hoolega ja kasutage siis seda ikka maksimaalselt, et äri kasvu kiirendada.

BCS Itera klientide, sh Premia, Liviko, Polveni, PR Foodsi, Värska Vee ja paljude teiste kogemusest võite lugeda kodulehelt itera.ee/kliendilood.

Kaubandus ja laondus

Majandustarkvara ja transpordilahendus

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus

Muutuvtunnileping pakub töötajatele suuremat paindlikkust ja sotsiaalseid tagatisi

DIGITALISEERIMINE