Uudisvoog:

Tagasi

5 olulist valdkonda tootmisprotsessis, mida majandustarkvara abil parandada

Allikas: Äri-IT Sügis 2021
Autor: Helen Pastarus, BCS Itera projektijuht

Valdkonnad, kus majandustarkvara loob konkurentsieelise.

Majandustarkvara ehk ERP on enamasti firmades keskseks infosüsteemiks ning selle võimaluste oskuslik kasutamine tootmises võimaldab protsesse paremini juhtida-kontrollida. Tänu sellele väheneb tarbetu topelt- või käsitsitöö ja otsuste tegemiseks saab kasutada reaalajas infot.

5 olulist valdkonda tootmisprotsessis, mida majandustarkvara abil parandada

Kuidas saada kiiremat ja paremat ülevaadet tootmisest, optimeerida kulusid, teha kiireid muudatusi ning vastu võtta otsuseid? Need on võtmeküsimused, mis viivad tootmisettevõtted tootmise digiteerimise teele.

Siin on välja toodud valdkonnad, kus majandustarkvara oskuslik kasutamine loob konkurentsieelise.

 

1. Andmete täpsus ja operatiivsus ning vähem käsitsi sisestamist

Tootmisfirmadel on sageli see probleem, et puudub reaalajas ülevaade valmistoodangust ja laoseisust. ERP võimaldab toodetud koguseid raporteerida vahetult toodete valmimise järel ja need kohe lattu arvele võtta. Seega tekib igal ajahetkel ülevaade reaalselt valmis toodangust, mitte alles järgmisel hommikul, kui andmed sisestataks alles päeva lõpus.

Andmed on tänu sellele ka igal ajahetkel täpsed vastupidiselt olukorrale, kus valmistoodangut saab hinnata orienteeruvalt. Täpsemad andmed võimaldavad kaupa kiiremini lähetada ning teha täpsemaid ja paremaid materjali ostuotsuseid. Sageli liidestatakse tootmisseadmed ERP-ga ehk jääb ära vajadus manuaalselt valmistoodangu koguseid sisestada ning väheneb ka eksimuste oht, mis kaasneb käsitsitööga.

 

2. Hea ülevaade tootmisprotsessist

Pika protsessi puhul puudub ilma tootmistarkvarata hea ülevaade tootmise seisust. Umbkaudselt on küll võimalik hinnata toodangu valmidusastet, aga ka eksimisruum on suur. Sellises olukorras on raske hinnata, kas püsitakse graafikus või kui palju sellest maas ollakse. Pika tootmisprotsessiga firmades raporteeritakse ERP-s tootmise eri etappe, mis annab hea pildi, kui palju toodangut millises etapis on. Nii saab parema kontrolli tootmisprotsessi üle, et teha vajadusel muudatusi.

 

3. Parem ja täpsem tootmise planeerimine

Täpsem tootmise planeerimine võimaldab ressursse paremini planeerida ja seega olla kuluefektiivsem. Hea tootmise planeerimise aluseks on ühelt poolt ressursid masinate ja töötajate näol ning teisalt müügitellimused ning nii olemasolevad kui ka tellitud materjalid ostutellimustena. Kui kogu see info on samas tarkvaras, siis saab selle põhjal koostada paremaid ja täpsemaid tootmisplaane, kui käsitsi mitmest allikatest infot kokku otsides. Planeerimisprotsessis hoitakse ERP-s tootmisplaanide koostamisel palju aega kokku. Muudatusi saab teha kiiresti ning kogu edasine tootmine on võimalik mugavalt ümber planeerida, arvestades kõiki asjaolusid: tellimuste tähtaegu, materjali olemasolu ja saabumisaega, masinate võimsust jne.

 

4. Materjalid/retseptid/kooslused on dokumenteeritud

Materjalid/retseptid/kooslused on oluline osa ettevõtte infost ning teadmistest, mis on sama tähtis nagu klientide ja hankijatega seotud info. Kui aga tootmine ei ole programmis, siis on sageli materjalid/retseptid/kooslused kas Exceli tabelites laiali või hoopis kellegi peas, nii et kui inimene lahkub, võib see teadmine kaduma minna. Seega on ERP oluline abivahend tootmisfirma väga olulise info talletamisel ja järjepidevuse tagamisel.

 

5. Täpsem ja operatiivsem toodete omahinna arvestus

Ilma täpse tootmisomahinna infota on väga keeruline toodete kasumlikkust hinnata ning teha kasumlikke hinnapakkumisi ja kujundada hinda. ERP-s on koos info nii toodete, nende materjalide/retseptide/koosluste kui ka tegelike kulude kohta, mis võimaldab saada hea pildi toote tegelikust omahinnast ja kasumlikkusest. ERP annab suure võidu ka selles, kui kiirelt jõuab info toote tegeliku omahinna kohta otsustajateni ning võimaldab võrrelda toodete omahindu eri perioodidel ja prognoosida omahinda sisendite hinna muutuse korral.

ERP suurim kasu tootmisprotsessis on parem andmete kvaliteet ja reaalajas info olemasolu, mis võimaldab optimeerida protsesse või teha muudatusi tootmises, et tagada parem kasumlikkus ning tarnekindlus klientidele.

Tootmisettevõtete kogemustest saab lugeda lähemalt lehelt itera.ee/kliendilood.

Ärianalüüs Tehnoloogia

Power BI või BI4Dynamics?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Töötaja ja juhi portaal on tõhus abimees nii kontoris kui kaugtööl

DIGITALISEERIMINE