Uudisvoog:

Tagasi

Käes on parim aeg tõsta ettevõtte konkurentsivõimet majandustarkvara (IKT) lahenduste abil

Autor: Erko Tamuri; BCS Itera CEO

Kui igapäevaselt pidevalt tormad, pole sul aega mõelda ja pikaajalisi plaane teha. Ehk annab nüüd natuke jahtunud maailmamajan­dus eesti ettevõtetele korra mahti, et uueks kuumuse­perioodiks ennast ette valmistada.

Viimaste kvartalite majandustulemuste järgi võime tõdeda, et mitmed eesti jaoks strateegilised turud on vaid väga väikeses kasvus või näitavad isegi kahanemi­se märke, eelkõige on see nii maailmaturu nõrgenenud nõudluse ja kaubandustülide tõttu. Muidugi peegeldub see ka eesti majanduse näitajates – muudatusi tuleb teha nii riigi­ kui ka erasektori ettevõtetes.

Selle kõige juures on aga potentsiaal pikema ajaliseks arenguks IKT ­võimaluste abil endiselt veel väga suur, eriti erasektoris, kus digiteerituse tase on meil võr­reldes teiste riikidega madal. Näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide erasektori digiteerituse taseme poolest oleme viimases kolmandikus.

Enamik, kes praegu majandustarkvara lahendustesse investee­rivad, mainivad, et selle otsuse juures sai määravaks esmalt tööjõukulude väga kiire kasv, mis on hakanud tootlikkust mõjutama, ja teisalt tihedam konkurents kohalikul ja välisturul. Kuskilt tuleb see sõlm lahti haru­tada ja muudatused ette võtta. Aga need võivad olla ka üsna kulukad, nii et tihti­peale ainult omavahenditest ei piisa.

Seetõttu on rõõm näha, et riik ja EAS on vähemalt mõnedele turuosalistele appi tulnud oma digitoetuste meetmetega. Aga oluline roll on ka pankadel, kelle jaoks on uus väljakutse finant­seerida lisaks muule nn käega mitte katsutavaid vara­sid. Pangad on seda teemat selgelt teadvustanud ja valmis koos ettevõtetega arenema.

Ilma korraliku majandustarkvarata ei ole võimalik ettevõtet üles ehitada. Subjektiivsusest tuleb hoidu­da – sellised sõnad nagu hästi või halvasti juhtimises ei päde. Ettevõtet saad juhtida suures osas ikkagi ainult numbrite kaudu, täpsed mõõdikud on juhtimislaua põhivundament. Selge, et mingi gramm jääb juhile sub­jektiivsust alati, aga kõhutunne ei saa olla otsustamise peamine kriteerium. Mida rohkem saab ettevõte oma tegevust automatiseerida ja digiteerida, seda parem, efektiivsem ja edukam sa oled“, ütleb ühe ettevõtte juht Äri IT 2019 Sügis ajakirjas.

Haarakem siis julgelt muudatuste elluviimisel sar­vist ja kaasakem ERP lahendused lähiaja investeerin­gute kavasse! Nagu öeldud, rege rauta suvel, vankrit talvel. Kasutame seda vaiksemat aega majanduses investeeringute tegemiseks, et olla uuel tõusulainel konkurentsi võimelisem.

 

Juhtimine Tehnoloogia

Tulevik on kohal – tehisintellekt ja majandustarkvara ühendavad jõud

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Majandustarkvara ( ERP ) kui üks komponent igapäevaste IT-lahenduste mosaiigis

DIGITALISEERIMINE